2 Thessalonians 2

CHAPTER 2

The Arrival of The Lord

1ερωτώμεν δε υμάς αδελφοί υπέρ της παρουσίας του κυρίου ημών Ιησού χριστόυ και ημών επισυναγωγής επ΄ αυτόν 2εις το μη ταχέως σαλευθήναι υμάς από του νοός μήτε θροείσθαι μήτε διά πνεύματος μήτε διά λόγου μήτε δι΄ επιστολής ως δι΄ ημών ως ότι ενέστηκεν η ημέρα του χριστού

The Coming Defection

3μη τις υμάς εξαπατήση κατά μηδένα τρόπον ότι εάν μη έλθη η αποστασία πρώτον και αποκαλυφθή ο άνθρωπος της αμαρτίας ο υιός της απωλείας 4ο αντικείμενος και υπεραιρόμενος επί πάντα λεγόμενον θεόν η σέβασμα ώστε αυτόν εις τον ναόν του θεού ως θεόν καθίσαι αποδεικνύοντα εαυτόν ότι εστί θεός 5ου μνημονεύετε ότι έτι ων προς υμάς ταύτα έλεγον υμίν 6και νυν το κατέχον οίδατε εις το αποκαλυφθήναι αυτόν εν τω εαυτού καιρώ 7το γαρ μυστήριον ήδη ενεργείται της ανομίας μόνον ο κατέχων άρτι έως εκ μέσου γένηται 8και τότε αποκαλυφθήσεται ο άνομος ον ο κύριος αναλώσει τω πνεύματι του στόματος αυτού και καταργήσει τη επιφανεία της παρουσίας αυτού 9ου εστιν η παρουσία κατ΄ ενέργειαν του σατανά εν πάση δυνάμει και σημείοις και τέρασι ψεύδους 10και εν πάση απάτη της αδικίας εν τοις απολλυμένοις ανθ΄ ων την αγάπην της αληθείας ουκ εδέξαντο εις το σωθήναι αυτούς 11και διά τούτο πέμψει αυτοίς ο θεός ενέργειαν πλάνης εις το πιστεύσαι αυτούς τω ψεύδει 12ίνα κριθώσι πάντες οι μη πιστεύσαντες τη αλήθεια αλλ΄ ευδοκήσαντες εν τη αδικία 13ημείς δε οφείλομεν ευχαριστείν τω θεώ πάντοτε περί υμών αδελφοί ηγαπημένοι υπό κυρίου ότι είλετο υμάς ο θεός απ΄ αρχής εις σωτηρίαν εν αγιασμώ πνεύματος και πίστει αληθείας 14εις ο εκάλεσεν υμάς διά του ευαγγελίου ημών εις περιποίησιν δόξης του κυρίου ημών Ιησού χριστού 15άρα ούν αδελφοί στήκετε και κρατείτε τας παραδόσεις ας εδιδάχθητε είτε διά λόγου είτε δι΄ επιστολής ημών 16αυτός δε ο κύριος ημών Ιησούς χριστός και ο θεός και πατήρ ημών ο αγαπήσας ημάς και δούς παράκλησιν αιωνίαν και ελπίδα αγαθήν εν χάριτι 17παρακαλέσαι υμών τας καρδίας και στηρίξαι υμάς εν παντί λόγω και έργω αγαθώ
Copyright information for ABPGRK