2 Timothy 1

CHAPTER 1

Paul's Longing to See Timothy

1Παύλος απόστολος χριστού Ιησού διά θελήματος θεού κατ΄ επαγγελίαν ζωής της εν χριστώ Ιησού 2Τιμοθέω αγαπητώ τέκνω χάρις έλεος ειρήνη από θεού πατρός και χριστού Ιησού του κυρίου ημών 3χάριν έχω τω θεώ ω λατρεύω από προγόνων εν καθαρά συνειδήσει ως αδιάλειπτον έχω την περί σου μνείαν εν ταις δεήσεσί μου νυκτός και ημέρας 4επιποθών σε ιδείν μεμνημένος σου των δακρύων ίνα χαράς πληρωθώ 5υπόμνησιν λαμβάνων της εν σοι ανυποκρίτου πίστεως ήτις ενώκησε πρώτον εν τη μάμμη σου Λωϊδι και τη μητρί σου Ευνίκη πέπεισμαι δε ότι και εν σοι

Rekindle the Favor of God

6δι΄ ην αιτίαν αναμιμνήσκω σε αναζωπυρείν το χάρισμα του θεού ο εστιν εν σοι διά της επιθέσεως των χειρών μου 7ου γαρ έδωκεν ημίν ο θεός πνεύμα δειλίας αλλά δυνάμεως και αγάπης και σωφρονισμόυ 8μη ουν επαισχυνθής το μαρτύριον του κυρίου ημών μηδέ εμέ τον δέσμιον αυτού αλλά συγκακοπάθησον τω ευαγγελίω κατά δύναμιν θεού 9του σώσαντος ημάς και καλέσαντος κλήσει αγία ου κατά τα έργα ημών αλλά κατ΄ ιδίαν πρόθεσιν και χάριν την δοθείσαν ημίν εν χριστώ Ιησού προ χρόνων αιωνίων 10φανερωθείσαν δε νυν διά της επιφανείας του σωτήρος ημών Ιησού χριστού καταργήσαντος μεν τον θάνατον φωτίσαντος δε ζωήν και αφθαρσίαν διά του ευαγγελίου 11εις ο ετέθην εγώ κήρυξ και απόστολος και διδάσκαλος εθνών 12δι΄ ην αιτίαν και ταύτα πάσχω αλλ΄ ουκ επαισχύνομαι οίδα γαρ ω πεπίστευκα και πέπεισμαι ότι δυνατός εστι την παρακαταθήκην μου φυλάξαι εις εκείνην την ημέραν

Speak Healthy Words

13υποτύπωσιν έχε υγιαινόντων λόγων ων παρ΄ εμού ήκουσας εν πίστει και αγάπη τη εν χριστώ Ιησού 14την καλήν παραθήκην φύλαξον διά πνεύματος αγίου του ενοικούντος εν ημίν 15οίδας τούτο ότι απεστράφησάν με πάντες οι εν τη Ασία ων εστί Φύγελλος και Ερμογένης 16δώη έλεος ο κύριος τω Ονησιφόρου οίκω ότι πολλάκις με ανέψυξε και την άλυσίν μου ουκ επαισχύνθη 17αλλά γενόμενος εν Ρώμη σπουδαιότερον εζήτησέ με και εύρε 18δώη αυτώ ο κύριος ευρείν έλεος παρά κυρίου εν εκείνη τη ημέρα και όσα εν Εφέσω διηκόνησε βέλτιον συ γινώσκεις
Copyright information for ABPGRK