2 Timothy 4

CHAPTER 4

Preach the Word

1διαμαρτύρομαι ούν εγώ ενώπιον του θεού και του κυρίου Ιησού χριστού του μέλλοντος κρίνειν ζώντας και νεκρούς κατά την επιφάνειαν αυτού και την βασιλείαν αυτού 2κήρυξον τον λόγον επίστηθι ευκαίρως ακαίρως έλεγξον επιτίμησον παρακάλεσον εν πάση μακροθυμία και διδαχή 3έσται γαρ καιρός ότε της υγιαινούσης διδασκαλίας ουκ ανέξονται αλλά κατά τας επιθυμίας τας ιδίας εαυτοίς επισωρεύσουσι διδασκάλους κνηθόμενοι την ακοήν 4και από μεν της αληθείας την ακοήν αποστρέψουσιν επί δε τους μύθους εκτραπήσονται 5συ δε νήφε εν πάσι κακοπάθησον έργον ποίησον ευαγγελιστού την διακονίαν σου πληροφόρησον

Paul's Struggle

6εγώ γαρ ήδη σπένδομαι και ο καιρός της εμής αναλύσεως εφέστηκε 7τον αγώνα τον καλόν ηγώνισμαι τον δρόμον τετέλεκα την πίστιν τετήρηκα 8λοιπόν απόκειταί μοι ο της δικαιοσύνης στέφανος ον αποδώσει μοι ο κύριος εν εκείνη τη ημέρα ο δίκαιος κριτής ου μόνον δε εμοί αλλά και πάσι τοις ηγαπηκόσι την επιφάνειαν αυτού 9σπούδασον ελθείν προς με ταχέως 10Δημάς γαρ με εγκατέλιπεν αγαπήσας τον νυν αιώνα και επορεύθη εις Θεσσαλονίκην Κρήσκης εις Γαλατίαν Τίτος εις Δαλματίαν 11Λουκάς εστί μόνος μετ΄ εμού Μάρκον αναλαβών άγε μετά σεαυτού έστι γαρ μοι εύχρηστος εις διακονίαν 12Τυχικόν δε απέστειλα εις Εφεσον 13τον φελόνην ον απέλιπον εν Τρωάδι παρά Κάρπω ερχόμενος φέρε και τα βιβλία μάλιστα τας μεμβράνας 14Αλέξανδρος ο χαλκεύς πολλά μοι κακά ενεδείξατο αποδώη αυτώ ο κύριος κατά τα έργα αυτού 15ον και συ φυλάσσου λίαν γαρ ανθέστηκε τοις ημετέροις λόγοις 16εν τη πρώτη μου απολογία ουδείς μοι συμπαρεγένετο αλλά πάντες με εγκατέλιπον μη αυτοίς λογισθείη 17ο δε κύριός μοι παρέστη και ενεδυνάμωσέ με ίνα δι΄ εμού το κήρυγμα πληροφορηθή και ακούση πάντα τα έθνη και ερρύσθην εκ στόματος λέοντος 18και ρύσεταί με ο κύριος από παντός έργου πονηρού και σώσει εις την βασιλείαν αυτού την επουρανίον ω η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων αμήν 19ασπάσαι Πρίσκαν και Ακύλαν και τον Ονησιφόρου οίκον 20Εραστος έμεινεν εν Κορίνθω Τρόφιμον δε απέλιπον εν Μιλήτω ασθενούντα 21σπούδασον προ χειμώνος ελθείν ασπάζεταί σε Εύβουλος και Πούδης και Λίνος και Κλαυδία και οι αδελφοί πάντες 22ο κύριος Ιησούς χριστός μετά του πνεύματός σου η χάρις μεθ΄ υμών αμήν
Copyright information for ABPGRK