Acts 3

CHAPTER 3

The Lame Man Healed

1επί το αυτό δε Πέτρος και Ιωάννης ανέβαινον εις το ιερόν επί την ώραν της προσευχής την εννάτην 2και τις ανήρ χωλός εκ κοιλίας μητρός αυτού υπάρχων εβαστάζετο ον ετίθουν καθ΄ ημέραν προς την θύραν του ιερού την λεγομένην ωραίαν του αιτείν ελεημοσύνην παρά των εισπορευομένων εις το ιερόν 3ος ιδών Πέτρον και Ιωάννην μέλλοντας εισιέναι εις το ιερόν ηρώτα ελεημοσύνην 4ατενίσας δε Πέτρος εις αυτόν συν τω Ιωάννη είπεν βλέψον εις ημάς 5ο δε επείχεν αυτοίς προσδοκών τι παρ΄ αυτών λαβείν 6είπεν δε Πέτρος αργύριον και χρυσίον ουχ υπάρχει μοι ο δε έχω τούτό σοι δίδωμι εν τω ονόματι Ιησού χριστού του Ναζωραίου έγειραι και περιπάτει 7και πιάσας αυτόν της δεξιάς χειρός ήγειρε παραχρήμα δε εστερεώθησαν αυτού αι βάσεις και τα σφυρά 8και εξαλλόμενος έστη και περιεπάτει και εισήλθε συν αυτοίς εις το ιερόν περιπατών και αλλόμενος και αινών τον θεόν 9και είδεν αυτόν πας ο λαός περιπατούντα και αινούντα τον θεόν 10επεγίνωσκόν τε αυτόν ότι ούτος ην ο προς την ελεημοσύνην καθήμενος επί τη ωραία πύλη του ιερού και επλήσθησαν θάμβους και εκστάσεως επί τω συμβεβηκότι αυτώ 11κρατούντος δε του ιαθέντος χωλού τον Πέτρον και Ιωάννην συνέδραμε προς αυτούς πας ο λαός επί τη στοά τη καλουμένη Σολομώντος έκθαμβοι 12ιδών δε Πέτρος απεκρίνατο προς τον λαόν άνδρες Ισραηλίται τι θαυμάζετε επί τούτω η ημίν τι ατενίζετε ως ιδία δυνάμει η ευσεβεία πεποιηκόσι του περιπατείν αυτόν 13ο θεός Αβραάμ και Ισαάκ και Ιακώβ ο θεός των πατέρων ημών εδόξασε τον παίδα αυτού Ιησούν ον υμείς παρεδώκατε και ηρνήσασθε αυτόν κατά πρόσωπον Πιλάτου κρίναντος εκείνου απολύειν 14υμείς δε τον άγιον και δίκαιον ηρνήσασθε και ητήσασθε άνδρα φονέα χαρισθήναι υμίν 15τον δε αρχηγόν της ζωής απεκτείνατε ον ο θεός ήγειρεν εκ νεκρών ου ημείς μάρτυρές εσμεν 16και επί τη πίστει του ονόματος αυτού τούτον ον θεωρείτε και οίδατε εστερέωσε το όνομα αυτού και η πίστις η δι΄ αυτού έδωκεν αυτώ την ολοκληρίαν ταύτην απέναντι πάντων υμών 17και νυν αδελφοί οίδα ότι κατά άγνοιαν επράξατε ώσπερ και οι άρχοντες υμών 18ο δε θεός α προκατήγγειλε διά στόματος πάντων των προφητών αυτού παθείν τον χριστόν επλήρωσεν ούτως 19μετανοήσατε ούν και επιστρέψατε εις το εξαλειφθήναι υμών τας αμαρτίας όπως αν έλθωσι καιροί αναψύξεως από προσώπου του κυρίου 20και αποστείλη τον προκεκηρυγμένον υμίν Ιησούν χριστόν 21ον δει ουρανόν μεν δέξασθαι άχρι χρόνων αποκαταστάσεως πάντων ων ελάλησεν ο θεός διά στόματος πάντων αγίων αυτού προφητών απ΄ αιώνος 22Μωσής μεν γαρ προς τους πατέρας είπεν ότι προφήτην υμίν αναστήσει κύριος ο θεός υμών εκ των αδελφών υμών ως εμέ αυτού ακούσεσθε κατά πάντα όσα αν λαλήση προς υμάς 23έσται δε πάσα ψυχή ήτις αν μη ακούση του προφήτου εκείνου εξολοθρευθήσεται εκ του λαού 24και πάντες δε οι προφήται από Σαμουήλ και των καθεξής όσοι ελάλησαν και κατήγγειλαν τας ημέρας ταύτας 25υμείς εστε υιοί των προφητών και της διαθήκης ης διέθετο ο θεός προς τους πατέρας ημών λέγων προς Αβραάμ και εν τω σπέρματί σου ενευλογηθήσονται πάσαι αι πατριαί της γης 26υμίν πρώτον ο θεός αναστήσας τον παίδα αυτού Ιησούν απέστειλεν αυτόν ευλογούντα υμάς εν τω αποστρέφειν έκαστον από των πονηριών υμών
Copyright information for ABPGRK