Acts 3

CHAPTER 3

The Lame Man Healed

επί το αυτό δε Πέτρος και Ιωάννης ανέβαινον εις το ιερόν επί την ώραν της προσευχής την εννάτην και τις ανήρ χωλός εκ κοιλίας μητρός αυτού υπάρχων εβαστάζετο ον ετίθουν καθ΄ ημέραν προς την θύραν του ιερού την λεγομένην ωραίαν του αιτείν ελεημοσύνην παρά των εισπορευομένων εις το ιερόν ος ιδών Πέτρον και Ιωάννην μέλλοντας εισιέναι εις το ιερόν ηρώτα ελεημοσύνην ατενίσας δε Πέτρος εις αυτόν συν τω Ιωάννη είπεν βλέψον εις ημάς ο δε επείχεν αυτοίς προσδοκών τι παρ΄ αυτών λαβείν είπεν δε Πέτρος αργύριον και χρυσίον ουχ υπάρχει μοι ο δε έχω τούτό σοι δίδωμι εν τω ονόματι Ιησού χριστού του Ναζωραίου έγειραι και περιπάτει και πιάσας αυτόν της δεξιάς χειρός ήγειρε παραχρήμα δε εστερεώθησαν αυτού αι βάσεις και τα σφυρά και εξαλλόμενος έστη και περιεπάτει και εισήλθε συν αυτοίς εις το ιερόν περιπατών και αλλόμενος και αινών τον θεόν και είδεν αυτόν πας ο λαός περιπατούντα και αινούντα τον θεόν 10 επεγίνωσκόν τε αυτόν ότι ούτος ην ο προς την ελεημοσύνην καθήμενος επί τη ωραία πύλη του ιερού και επλήσθησαν θάμβους και εκστάσεως επί τω συμβεβηκότι αυτώ 11 κρατούντος δε του ιαθέντος χωλού τον Πέτρον και Ιωάννην συνέδραμε προς αυτούς πας ο λαός επί τη στοά τη καλουμένη Σολομώντος έκθαμβοι 12 ιδών δε Πέτρος απεκρίνατο προς τον λαόν άνδρες Ισραηλίται τι θαυμάζετε επί τούτω η ημίν τι ατενίζετε ως ιδία δυνάμει η ευσεβεία πεποιηκόσι του περιπατείν αυτόν 13 ο θεός Αβραάμ και Ισαάκ και Ιακώβ ο θεός των πατέρων ημών εδόξασε τον παίδα αυτού Ιησούν ον υμείς παρεδώκατε και ηρνήσασθε αυτόν κατά πρόσωπον Πιλάτου κρίναντος εκείνου απολύειν 14 υμείς δε τον άγιον και δίκαιον ηρνήσασθε και ητήσασθε άνδρα φονέα χαρισθήναι υμίν 15 τον δε αρχηγόν της ζωής απεκτείνατε ον ο θεός ήγειρεν εκ νεκρών ου ημείς μάρτυρές εσμεν 16 και επί τη πίστει του ονόματος αυτού τούτον ον θεωρείτε και οίδατε εστερέωσε το όνομα αυτού και η πίστις η δι΄ αυτού έδωκεν αυτώ την ολοκληρίαν ταύτην απέναντι πάντων υμών 17 και νυν αδελφοί οίδα ότι κατά άγνοιαν επράξατε ώσπερ και οι άρχοντες υμών 18 ο δε θεός α προκατήγγειλε διά στόματος πάντων των προφητών αυτού παθείν τον χριστόν επλήρωσεν ούτως 19 μετανοήσατε ούν και επιστρέψατε εις το εξαλειφθήναι υμών τας αμαρτίας όπως αν έλθωσι καιροί αναψύξεως από προσώπου του κυρίου 20 και αποστείλη τον προκεκηρυγμένον υμίν Ιησούν χριστόν 21 ον δει ουρανόν μεν δέξασθαι άχρι χρόνων αποκαταστάσεως πάντων ων ελάλησεν ο θεός διά στόματος πάντων αγίων αυτού προφητών απ΄ αιώνος 22 Μωσής μεν γαρ προς τους πατέρας είπεν ότι προφήτην υμίν αναστήσει κύριος ο θεός υμών εκ των αδελφών υμών ως εμέ αυτού ακούσεσθε κατά πάντα όσα αν λαλήση προς υμάς 23 έσται δε πάσα ψυχή ήτις αν μη ακούση του προφήτου εκείνου εξολοθρευθήσεται εκ του λαού 24 και πάντες δε οι προφήται από Σαμουήλ και των καθεξής όσοι ελάλησαν και κατήγγειλαν τας ημέρας ταύτας 25 υμείς εστε υιοί των προφητών και της διαθήκης ης διέθετο ο θεός προς τους πατέρας ημών λέγων προς Αβραάμ και εν τω σπέρματί σου ενευλογηθήσονται πάσαι αι πατριαί της γης 26 υμίν πρώτον ο θεός αναστήσας τον παίδα αυτού Ιησούν απέστειλεν αυτόν ευλογούντα υμάς εν τω αποστρέφειν έκαστον από των πονηριών υμών
Copyright information for ABPGRK