Amos 2

CHAPTER 2

The Word against Moab

τάδε λέγει κύριος επί ταις τρισίν ασεβείαις Μωάβ και επί τέσσαρσιν ουκ αποστραφήσομαι αυτόν ανθ΄ ων κατέκαυσαν τα οστά βασιλέως Ιδουμαίας εις κονίαν και εξαποστελώ πυρ επί Μωάβ και καταφάγεται τα θεμέλια των πόλεων και αποθανείται εν αδυναμία Μωάβ μετά φωνής και μετά κραυγής σάλπιγγος και εξολοθρεύσω κριτήν εξ αυτής και πάντας τους άρχοντας αυτής αποκτενώ μετ΄ αυτού λέγει κύριος

The Word against Judah

τάδε λέγει κύριος επί ταις τρισίν ασεβείαις των υιών Ιούδα και επί ταις τέσσαρσιν ουκ αποστραφήσομαι αυτόν ένεκεν του απώσασθαι αυτούς τον νόμον κυρίου και τα προστάγματα αυτού ουκ εφυλάξαντο και επλάνησαν αυτούς τα μάταια αυτών α εποίησαν οις εξηκολούθησαν οι πατέρες αυτών οπίσω αυτών και εξαποστελώ πυρ επί Ιούδαν και καταφάγεται τα θεμέλια Ιερουσαλήμ

The Word against Israel

τάδε λέγει κύριος επί ταις τρισίν ασεβείαις Ισραήλ και επί ταις τέσσαρσιν ουκ αποστραφήσομαι ανθ΄ ων απέδοντο αργυρίου δίκαιον και πένητα αντί υποδημάτων καταπατούντα επί τον χουν της γης και εκονδύλιζον εις κεφαλήν πτωχόν και οδόν ταπεινών εξέκλιναν και υιός και πατήρ αυτού εισεπορεύοντο προς την αυτήν παιδίσκην όπως βεβηλώσωσι το όνομα του θεού αυτών και τα ιμάτια αυτών δεσμεύοντες σχοινίοις παραπετάσματα εποίουν εχόμενα του θυσιαστηρίου και οίνον εκ συκοφαντιών έπινον εν τω οίκω του θεού αυτών εγώ δε ήρα τον Αμορραίον εκ προσώπου αυτών καθώς ύψος κέδρου το ύψος αυτού και ισχυρός ην ως δρυς και εξήρα τον καρπόν αυτού επάνωθεν και τας ρίζας αυτού υποκάτωθεν 10 και εγώ ανήγαγον υμάς εκ γης Αιγύπτου και περιήγαγον υμάς εν τη ερήμω τεσσαράκοντα έτη του κατακληρονομήσαι την γην των Αμορραίων 11 και έλαβον εκ των υιών υμών εις προφήτας και εκ των νεανίσκων υμών εις αγιασμόν μη ουκ έστι ταύτα υιοί Ισραήλ λέγει κύριος 12 υμείς δε εποτίζετε τους ηγιασμένους οίνον και τοις προφήταις ενετέλλεσθε λέγοντες ου μη προφητεύσητε 13 διά τούτο ιδού εγώ κυλίω υποκάτω υμών ον τρόπον κυλίεται η άμαξα η γέμουσα καλάμης 14 και απολείται φυγή εκ δρομέως και ο κραταιός ου μη κρατήση της ισχύος αυτού και ο μαχήτης ου μη σώση την ψυχήν αυτού 15 και ο τοξότης ου μη υποστή και ο οξύς τοις ποσίν αυτού ου μη διασωθή και ο ιππεύς ου μη σώση την ψυχήν αυτού 16 και ο κραταιός ου μη ευρήσει η καρδία αυτού εν δυναστείαις ο γυμνός διώξεται εν εκείνη τη ημέρα λέγει κύριος
Copyright information for ABPGRK