Amos 5

CHAPTER 5

Israel is Diminished

ακούσατε τον λόγον κυρίου ον εγώ λαμβάνω εφ΄ υμάς θρήνον οίκος του Ισραήλ έπεσεν ουκέτι μη προσθήσει του αναστήναι παρθένος Ισραήλ έσφαλεν επί της γης αυτού ουκ έστιν ο ανιστών αυτήν διότι τάδε λέγει κύριος ο θεός η πόλις εξ ης εξεπορεύοντο χίλιοι υπολειφθήσονται εκατόν και εξ ης εξεπορεύοντο εκατόν υπολειφθήσονται δέκα τω οίκω Ισραήλ

A Plea for Repentance

διότι τάδε λέγει κύριος προς τον οίκον του Ισραήλ εκζητήσατε με και ζήσεσθε και μη εκζητείτε Βαιθήλ και εις Γαλγαλά μη εισπορεύεσθε και επί το φρεαρ του όρκου μη διαβαίνετε ότι Γαλγαλά αιχμαλωτευομένη αιχμαλωτευθήσεται και Βαιθήλ έσται ως ουχ υπάρχουσα εκζητήσατε τον κύριον και ζήσατε όπως μη αναλάμψη ως πυρ ο οίκος Ιωσήφ και καταφάγη αυτόν και ουκ έσται ο σβέσων τω οίκω Ισραήλ ο ποιών εις ύψος κρίμα και δικαιοσύνην εις γην έθηκεν ο ποιών πάντα και μετασκευάζων και εκτρέπων εις τοπρωϊ σκιάν και ημέραν εις νύκτα συσκοτάζων ο προσκαλούμενος το ύδωρ της θαλάσσης και εκχέων αυτό επί πρόσωπον της γης κύριος ο θεός παντοκράτωρ όνομα αυτώ ο διαιρών συντριμμόν επί ισχύν και ταλαιπωρίαν επί οχύρωμα επάγων 10 εμίσησαν εν πύλαις ελέγχοντα και λόγον όσιον εβδελύξαντο 11 διά τούτο ανθ΄ ων κατεκονδύλιζεν πτωχούς και δώρα εκλεκτά εδέξασθε παρ΄ αυτών οίκους ξυστούς ωκοδομήσατε και ου μη κατοικήσητε εν αυτοίς αμπελώνας επιθυμητούς εφυτεύσατε και ου μη πίητε τον οίνον αυτών 12 ότι έγνων πολλάς ασεβείας υμών και ισχυραί αι αμαρτίαι υμών καταπατούντες δίκαιον λαμβάνοντες αλλάγματα και πένητας εν πύλαις εκκλίνοντες 13 διά τούτο ο συνιών εν καιρώ εκείνω σιωπήσεται ότι καιρός πονηρός εστιν 14 εκζητήσατε το καλόν και μη το πονηρόν όπως ζήσητε και έσται ούτως κύριος ο θεός ο παντοκράτωρ μεθ΄ υμών ον τρόπον είπατε 15 μεμισήκαμεν τα πονηρά και ηγαπήσαμεν τα καλά και αποκαταστήσατε εν πύλαις κρίμα όπως ελεήση κύριος ο θεός ο παντοκράτωρ τους περιλοίπους Ιωσήφ 16 διά τούτο τάδε λέγει κύριος ο θεός ο παντοκράτωρ εν πάσαις πλατείαις κοπετός και εν πάσαις οδοίς ρηθήσεται ουαί ουαί κληθήσεται γεωργός εις πένθος και εις κοπετόν και εις ειδότας θρήνον 17 και εν πάσαις οδοίς κοπετός διότι ελεύσομαι διά μέσου σου είπε κύριος

The Day of The LORD

18 ουαί οι επιθυμούντες την ημέραν κυρίου ινατί αύτη ημίν η ημέρα του κυρίου και αυτή εστί σκότος και ου φως 19 ον τρόπον εάν φυγη άνθρωπος εκ προσώπου λέοντος και εμπέση αυτώ άρκος και εισπηδήση εις τον οίκον και απερείσηται τας χείρας αυτού επί τον τοίχον και δάκη αυτόν όφις 20 ουχί σκότος η ημέρα του κυρίου και ου φως και γνόφος ουκ έχων φέγγος αύτη 21 μεμίσηκα απώσμαι εορτάς υμών και ου μη οσφρανθώ εν ταις πανηγύρεσιν υμών 22 διότι εάν ενέγκητέ μοι ολοκαυτώματα και θυσίας υμών ου προσδέξομαι και σωτηρίου επιφανείας υμών ουκ επιβλέψομαι 23 μετάστησον απ΄ εμού ήχον ωδών σου και ψαλμόν οργάνων σου ουκ ακούσομαι 24 και κυλισθήσεται ως ύδωρ κρίμα και δικαιοσύνη ως χειμάρρους άβατος 25 μη σφάγια και θυσίας προσηνέγκατέ μοι οίκος Ισραήλ τεσσαράκοντα έτη εν τη ερήμω 26 και ανελάβετε την σκηνήν του Μολόχ και το άστρον του θεού υμών Ραιφάν τους τύπους αυτών ους εποιήσατε εαυτοίς 27 και μετοικιώ υμάς επέκεινα Δαμασκού λέγει κύριος ο θεός παντοκράτωρ όνομα αυτώ
Copyright information for ABPGRK