Amos 7

CHAPTER 7

Locust, Fire, and Adamant

1ούτως έδειξέ μοι κύριος ο θεός και ιδού επιγονή ακρίδων ερχομένη εωθινή και ιδού βρούχος εις Γωγ ο βασιλεύς 2και έσται εάν συντελέση του καταφαγείν τον χόρτον της γης και είπα κύριε ίλεως γενού τις αναστήσει τον Ιακώβ ότι ολιγοστός εστι 3μετανόησον κύριε επί τούτω και τούτο ουκ έσται λέγει κύριος 4ούτως έδειξέ μοι κύριος και ιδού εκάλεσε την δίκην εν πυρί κύριος και κατέφαγε την άβυσσον την πολλήν και κατέφαγε την μερίδα 5και είπα κύριε ο θεός κόπασον δη τις αναστήσει τον Ιακώβ ότι ολιγοστός εστι μετανόησον κύριε επί τούτω 6και τούτο ου μη γένηται λέγει κύριος 7ούτως έδειξέ μοι κύριος και ιδού κυριός εστηκώς επί τείχους αδαμαντίνου και εν τη χειρί αυτού αδάμας 8και είπε κύριος προς με τι συ οράς Αμώς και είπα αδάμαντα και είπε κύριος προς με ιδού εγώ εντάσσω αδάμαντα εν μέσω λαού μου Ισραήλ ουκ έτι μη προσθώ του παρελθείν αυτόν 9και αφανισθήσονται βωμοί του γέλωτος και αι τελεταί του Ισραήλ ερημωθήσονται και αναστήσομαι επί τον οίκον Ιεροβοάμ εν ρομφαία 10και εξαπέστειλεν Αμασίας ο ιερεύς Βαιθήλ προς Ιεροβοάμ βασιλέα Ισραήλ λέγων συστροφάς ποιείται κατά σου Αμώς εν μέσω του οίκου Ισραήλ ου μη δύνηται η γη υπενέγκαι πάντας τους λόγους αυτού 11διότι τάδε λέγει Αμώς εν ρομφαία τελευτήσει Ιεροβοάμ ο δε Ισραήλ αιχμάλωτος αχθήσεται από της γης αυτού 12και είπεν Αμασίας προς Αμώς ο ορών βάδιζε εκχώρησον συ εις γην Ιούδα και εκεί καταβίου και εκεί προφητεύσεις 13εις δε Βαιθήλ ουκ έτι προσθήσεις του προφητεύσαι ότι αγίασμα βασιλέως εστί και οίκος βασιλείας εστί 14και απεκρίθη Αμώς και είπε προς Αμασίαν ουκ ήμην προφήτης ουδέ υιός προφήτου αλλά αιπόλος ήμην κνίζων συκάμινα 15και ανέλαβέ με κύριος εκ των προβάτων και είπε κύριος προς με βάδιζε και προφήτευσον επί τον λαόν μου Ισραήλ 16και νυν άκουε λόγον κυρίου συ λέγεις μη προφήτευε επί τον Ισραήλ και ου μη οχλαγωγήσης επί τον οίκον Ιακώβ 17διά τούτο τάδε λέγει κύριος η γυνή σου εν τη πόλει πορνεύσει και υιοί σου και αι θυγατέρες σου εν ρομφαία πεσούνται και η γη σου εν σχοινίω καταμετρηθήσεται και συ εν γη ακαθάρτω τελευτήσεις ο δε Ισραήλ αιχμάλωτος αχθήσεται από της γης αυτού
Copyright information for ABPGRK