Amos 8

CHAPTER 8

The Container of a Fowler

ούτως έδειξέ μοι κύριος και ιδού άγγος ιξευτού και είπεν κύριος τι συ βλέπεις Αμώς και είπα άγγος ιξευτού και είπεν κύριος προς με ήκει το πέρας επί τον λαόν μου τον Ισραήλ ου προσθήσω ουκέτι του παρελθείν αυτόν και ολολύξει τα φατνώματα του ναού εν εκείνη τη ημέρα λέγει κύριος πολύς ο πεπτωκώς εν παντί τόπω επιρρίψω σιωπήν ακούσατε δη ταύτα οι εκτρίβοντες πένητα και καταδυναστεύοντες πτωχούς από της γης λέγοντες πότε διελεύσεται ο μην και εμπολήσομεν και τα σάββατα και ανοίξομεν θησαυρόν του ποιήσαι μέτρον μικρόν και του μεγαλύναι σταθμόν και ποιήσαι ζυγόν άδικον του κτάσθαι εν αργυρίω πτωχούς και πένητα ανθ΄ υποδημάτων και από πάσης πράσεως εμπορευσόμεθα ομνύει κύριος καθ΄ υπερηφανίαν Ιακώβ ει επιλησθήσεται εις νίκος πάντα τα έργα αυτών και επί τούτοις ου ταραχθήσεται η γη και πενθήσει πας ο κατοικών εν αυτή και αναβήσεται ως ποταμός η συντέλεια και καταβήσεται ως ποταμός Αιγύπτου και έσται εν τη ημέρα εκείνη λέγει κύριος δύσεται ο ήλιος μεσημβρίας και συσκοτάσει επί της γης εν ημέρα το φως 10 και μεταστρέψω τας εορτάς υμών εις πένθος και πάσας ωδάς υμών εις θρήνον και αναβιβάσω επί πάσαν οσφύν σάκκον και επί πάσαν κεφαλήν φαλάκρωμα και θήσομαι αυτόν ως πένθος αγαπητού και τους μετ΄ αυτού ως ημέραν οδύνης

A Famine of the Word

11 ιδού ημέραι έρχονται λέγει κύριος και εξαποστελώ λιμόν επί την γην ου λιμόν άρτων ουδέ λιμόν ύδατος αλλά λιμόν του ακούσαι τον λόγον κυρίου 12 και σαλευθήσονται ύδατα από της θαλάσσης έως θαλάσσης και από βορρά έως ανατολών περιδραμούνται ζητούντες τον λόγον του κυρίου και ου μη εύρωσιν 13 εν τη ημέρα εκείνη εκλείψουσιν αι παρθένοι αι καλαί και οι νεανίσκοι εν δίψει 14 οι ομνύοντες κατά του ιλασμού Σαμαρείας και λέγοντες ζη ο θεός σου Δαν και ο θεός σου Βηρσαβεέ και πεσούνται και ου μη αναστώσιν έτι
Copyright information for ABPGRK