Amos 9

CHAPTER 9

The Earth Shaken

είδον τον κύριον εφεστώτα επί του θυσιαστηρίου και είπε πάταξον επί το ιλαστήριον και σεισθήσεται τα πρόπυλα και διάκοψον εις κεφαλάς πάντων και τους καταλοίπους αυτών εν ρομφαία αποκτενώ ου μη διαφύγη εξ αυτών φεύγων και ου μη διασωθή εξ αυτών ανασωζόμενος εάν κατορυγώσιν εις άδου εκείθεν η χειρ μου ανασπάσει αυτούς και εάν αναβώσιν εις τον ουρανόν εκείθεν κατάξω αυτούς εάν κατακρυβώσιν εις την κορυφήν του Καρμήλου εκείθεν εξερευνήσω και λήψομαι αυτούς και εάν καταδύσωσιν εξ οφθαλμών μου εις τα βάθη της θαλάσσης εκεί εντελούμαι τω δράκοντι και δήξεται αυτούς και εάν πορευθώσιν εν αιχμαλωσία προ προσώπου των εχθρών αυτών εκεί εντελούμαι τη ρομφαία και αποκτενεί αυτούς και στηριώ τους οφθαλμούς μου επ΄ αυτούς εις κακά και ουκ εις αγαθά και κύριος ο θεός ο παντοκράτωρ ο εφαπτόμενος της γης και σαλεύων αυτήν και πενθήσουσι πάντες οι κατοικούντες αυτήν και αναβήσεται ως ποταμός Αιγύπτου ο οικοδομών εις τον ουρανόν ανάβασιν αυτού και την επαγγελίαν αυτού επί της γης θεμελιών ο προσκαλούμενος το ύδωρ της θαλάσσης και εκχέων αυτό επί πρόσωπον της γης κύριος όνομα αυτώ ουχ ως υιοί Αιθιόπων υμείς εστέ εμοί υιοί Ισραήλ λέγει κύριος ου τον Ισραήλ ανήγαγον εξ γης Αιγύπτου και τους αλλοφύλους εκ Καππαδοκίας και τους Σύρους εκ βόθρου ιδού οι οφθαλμοί κυρίου του θεού επί την βασιλείαν των αμαρτωλών και εξαρώ αυτήν από προσώπου της γης πλην ότι ουκ εις τέλος εξαρώ τον οίκον Ιακώβ λέγει κύριος διότι ιδού εγώ εντέλλομαι και λικμήσω εν πάσι τοις έθνεσι τον οίκον Ισραήλ ον τρόπον λικμάται εν τω λικμώ και ου μη πέση σύντριμμα επί την γην 10 εν ρομφαία τελευτήσουσι πάντες οι αμαρτωλοί του λαού μου οι λέγοντες ου μη εγγίση ουδέ μη έλθη εφ΄ ημάς τα κακά

The LORD Rebuilds

11 εν τη ημέρα εκείνη αναστήσω την σκηνήν Δαυίδ την πεπτωκυίαν και ανοικοδομήσω τα πεπτωκότα αυτής και τα κατεσκαμμένα αυτής αναστήσω και ανοικοδομήσω αυτήν καθώς αι ημέραι του αιώνος 12 όπως εκζητήσωσιν οι κατάλοιποι των ανθρώπων και πάντα τα έθνη εφ ους επικέκληται το όνομά μου επ΄ αυτούς λέγει κύριος ο ποιών ταύτα 13 ιδού ημέραι έρχονται λέγει κύριος και καταλήψεται ο αλοητός τον τρυγητόν και περκάσει η σταφυλή εν τω σπόρω και αποσταλάξει τα όρη γλυκασμόν και πάντες οι βουνοί σύμφυτοι έσονται 14 και επιστρέψω την αιχμαλωσίαν του λαού μου Ισραήλ και οικοδομήσουσι πόλεις τας ηφανισμένας και κατοικήσουσι και φυτεύσουσιν αμπελώνας και πίονται τον οίνον αυτών και ποιήσουσι κήπους και φάγονται τον καρπόν αυτών 15 και καταφυτεύσω αυτούς επί της γης αυτών και ου μη εκσπασθώσιν ουκέτι από της γης αυτών ης έδωκα αυτοίς λέγει κύριος ο θεός
Copyright information for ABPGRK