Amos 9

CHAPTER 9

The Earth Shaken

1είδον τον κύριον εφεστώτα επί του θυσιαστηρίου και είπε πάταξον επί το ιλαστήριον και σεισθήσεται τα πρόπυλα και διάκοψον εις κεφαλάς πάντων και τους καταλοίπους αυτών εν ρομφαία αποκτενώ ου μη διαφύγη εξ αυτών φεύγων και ου μη διασωθή εξ αυτών ανασωζόμενος 2εάν κατορυγώσιν εις άδου εκείθεν η χειρ μου ανασπάσει αυτούς και εάν αναβώσιν εις τον ουρανόν εκείθεν κατάξω αυτούς 3εάν κατακρυβώσιν εις την κορυφήν του Καρμήλου εκείθεν εξερευνήσω και λήψομαι αυτούς και εάν καταδύσωσιν εξ οφθαλμών μου εις τα βάθη της θαλάσσης εκεί εντελούμαι τω δράκοντι και δήξεται αυτούς 4και εάν πορευθώσιν εν αιχμαλωσία προ προσώπου των εχθρών αυτών εκεί εντελούμαι τη ρομφαία και αποκτενεί αυτούς και στηριώ τους οφθαλμούς μου επ΄ αυτούς εις κακά και ουκ εις αγαθά 5και κύριος ο θεός ο παντοκράτωρ ο εφαπτόμενος της γης και σαλεύων αυτήν και πενθήσουσι πάντες οι κατοικούντες αυτήν και αναβήσεται ως ποταμός Αιγύπτου 6ο οικοδομών εις τον ουρανόν ανάβασιν αυτού και την επαγγελίαν αυτού επί της γης θεμελιών ο προσκαλούμενος το ύδωρ της θαλάσσης και εκχέων αυτό επί πρόσωπον της γης κύριος όνομα αυτώ 7ουχ ως υιοί Αιθιόπων υμείς εστέ εμοί υιοί Ισραήλ λέγει κύριος ου τον Ισραήλ ανήγαγον εξ γης Αιγύπτου και τους αλλοφύλους εκ Καππαδοκίας και τους Σύρους εκ βόθρου 8ιδού οι οφθαλμοί κυρίου του θεού επί την βασιλείαν των αμαρτωλών και εξαρώ αυτήν από προσώπου της γης πλην ότι ουκ εις τέλος εξαρώ τον οίκον Ιακώβ λέγει κύριος 9διότι ιδού εγώ εντέλλομαι και λικμήσω εν πάσι τοις έθνεσι τον οίκον Ισραήλ ον τρόπον λικμάται εν τω λικμώ και ου μη πέση σύντριμμα επί την γην 10εν ρομφαία τελευτήσουσι πάντες οι αμαρτωλοί του λαού μου οι λέγοντες ου μη εγγίση ουδέ μη έλθη εφ΄ ημάς τα κακά

The LORD Rebuilds

11εν τη ημέρα εκείνη αναστήσω την σκηνήν Δαυίδ την πεπτωκυίαν και ανοικοδομήσω τα πεπτωκότα αυτής και τα κατεσκαμμένα αυτής αναστήσω και ανοικοδομήσω αυτήν καθώς αι ημέραι του αιώνος 12όπως εκζητήσωσιν οι κατάλοιποι των ανθρώπων και πάντα τα έθνη εφ ους επικέκληται το όνομά μου επ΄ αυτούς λέγει κύριος ο ποιών ταύτα 13ιδού ημέραι έρχονται λέγει κύριος και καταλήψεται ο αλοητός τον τρυγητόν και περκάσει η σταφυλή εν τω σπόρω και αποσταλάξει τα όρη γλυκασμόν και πάντες οι βουνοί σύμφυτοι έσονται 14και επιστρέψω την αιχμαλωσίαν του λαού μου Ισραήλ και οικοδομήσουσι πόλεις τας ηφανισμένας και κατοικήσουσι και φυτεύσουσιν αμπελώνας και πίονται τον οίνον αυτών και ποιήσουσι κήπους και φάγονται τον καρπόν αυτών 15και καταφυτεύσω αυτούς επί της γης αυτών και ου μη εκσπασθώσιν ουκέτι από της γης αυτών ης έδωκα αυτοίς λέγει κύριος ο θεός
Copyright information for ABPGRK