Amos 8

CHAPTER 8

The Container of a Fowler

1ούτως έδειξέ μοι κύριος και ιδού άγγος ιξευτού 2και είπεν κύριος τι συ βλέπεις Αμώς και είπα άγγος ιξευτού και είπεν κύριος προς με ήκει το πέρας επί τον λαόν μου τον Ισραήλ ου προσθήσω ουκέτι του παρελθείν αυτόν 3και ολολύξει τα φατνώματα του ναού εν εκείνη τη ημέρα λέγει κύριος πολύς ο πεπτωκώς εν παντί τόπω επιρρίψω σιωπήν 4ακούσατε δη ταύτα οι εκτρίβοντες πένητα και καταδυναστεύοντες πτωχούς από της γης 5λέγοντες πότε διελεύσεται ο μην και εμπολήσομεν και τα σάββατα και ανοίξομεν θησαυρόν του ποιήσαι μέτρον μικρόν και του μεγαλύναι σταθμόν και ποιήσαι ζυγόν άδικον 6του κτάσθαι εν αργυρίω πτωχούς και πένητα ανθ΄ υποδημάτων και από πάσης πράσεως εμπορευσόμεθα 7ομνύει κύριος καθ΄ υπερηφανίαν Ιακώβ ει επιλησθήσεται εις νίκος πάντα τα έργα αυτών 8και επί τούτοις ου ταραχθήσεται η γη και πενθήσει πας ο κατοικών εν αυτή και αναβήσεται ως ποταμός η συντέλεια και καταβήσεται ως ποταμός Αιγύπτου 9και έσται εν τη ημέρα εκείνη λέγει κύριος δύσεται ο ήλιος μεσημβρίας και συσκοτάσει επί της γης εν ημέρα το φως 10και μεταστρέψω τας εορτάς υμών εις πένθος και πάσας ωδάς υμών εις θρήνον και αναβιβάσω επί πάσαν οσφύν σάκκον και επί πάσαν κεφαλήν φαλάκρωμα και θήσομαι αυτόν ως πένθος αγαπητού και τους μετ΄ αυτού ως ημέραν οδύνης

A Famine of the Word

11ιδού ημέραι έρχονται λέγει κύριος και εξαποστελώ λιμόν επί την γην ου λιμόν άρτων ουδέ λιμόν ύδατος αλλά λιμόν του ακούσαι τον λόγον κυρίου 12και σαλευθήσονται ύδατα από της θαλάσσης έως θαλάσσης και από βορρά έως ανατολών περιδραμούνται ζητούντες τον λόγον του κυρίου και ου μη εύρωσιν 13εν τη ημέρα εκείνη εκλείψουσιν αι παρθένοι αι καλαί και οι νεανίσκοι εν δίψει 14οι ομνύοντες κατά του ιλασμού Σαμαρείας και λέγοντες ζη ο θεός σου Δαν και ο θεός σου Βηρσαβεέ και πεσούνται και ου μη αναστώσιν έτι
Copyright information for ABPGRK