Colossians 1

CHAPTER 1

Paul's Greetings

1Παύλος απόστολος Ιησού χριστού διά θελήματος θεού και Τιμόθεος ο αδελφός 2τοις εν Κολοσσαίς αγίοις και πιστοίς αδελφοίς εν χριστώ χάρις υμίν και ειρήνη από θεού πατρός ημών και κυρίου Ιησού χριστού 3ευχαριστούμεν τω θεώ και πατρί του κυρίου ημών Ιησού χριστού πάντοτε περί υμών προσευχόμενοι 4ακούσαντες την πίστιν υμών εν χριστώ Ιησού και την αγάπην την εις πάντας τους αγίους 5διά την ελπίδα την αποκειμένην υμίν εν τοις ουρανοίς ην προηκούσατε εν τω λόγω της αληθείας του ευαγγελίου 6του παρόντος εις υμάς καθώς και εν παντί τω κόσμω και εστι καρποφορούμενον καθώς και εν υμίν αφ΄ ης ημέρας ηκούσατε και επέγνωτε την χάριν του θεού εν αληθεία 7καθώς και εμάθετε από Επαφρά του αγαπητού συνδούλου ημών ος εστι πιστός υπέρ υμών διάκονος του χριστού 8ο και δηλώσας ημίν την υμών αγάπην εν πνεύματι

Walk Worthy of The Lord

9διά τούτο και ημείς αφ΄ ης ημέρας ηκούσαμεν ου παυόμεθα υπέρ υμών προσευχόμενοι και αιτούμενοι ίνα πληρωθήτε την επίγνωσιν του θελήματος αυτου εν πάση σοφία και συνέσει πνευματική 10περιπατήσαι υμάς αξίως του κυρίου εις πάσαν αρέσκειαν εν παντί έργω αγαθώ καρποφορούντες και αυξανόμενοι εις την επίγνωσιν του θεού 11εν πάση δυνάμει δυναμούμενοι κατά το κράτος της δόξης αυτού εις πάσαν υπομονήν και μακροθυμίαν μετά χαράς 12ευχαριστούντες τω θεώ και πατρί τω ικανώσαντι ημάς εις την μερίδα του κλήρου των αγίων εν τω φωτί 13ος ερρύσατο ημάς εκ της εξουσίας του σκότους και μετέστησεν εις την βασιλείαν του υιού της αγάπης αυτού 14εν ω έχομεν την απολύτρωσιν διά του αίματος αυτού την άφεσιν των αμαρτιών 15ος εστιν εικών του θεού του αοράτου πρωτότοκος πάσης κτίσεως 16ότι εν αυτώ εκτίσθη τα πάντα τα εν τοις ουρανοίς και τα επί της γης τα ορατά και τα αόρατα είτε θρόνοι είτε κυριότητες είτε αρχαί είτε εξουσίαι τα πάντα δι΄ αυτού και εις αυτόν έκτισται

The Preeminence of Christ

17και αυτός εστι προ πάντων και τα πάντα εν αυτώ συνέστηκε 18και αυτός εστιν η κεφαλή του σώματος της εκκλησίας ος εστιν αρχή πρωτότοκος εκ των νεκρών ίνα γένηται εν πάσιν αυτός πρωτεύων 19οτι εν αυτώ ευδόκησε παν το πλήρωμα κατοικήσαι 20και δι΄ αυτού αποκαταλλάξαι τα πάντα εις αυτόν ειρηνοποιήσας διά του αίματος του σταυρού αυτού δι΄ αυτού είτε τα επί της γης είτε τα εν τοις ουρανοίς 21και υμάς ποτέ όντας απηλλοτριωμένους και εχθρούς τη διανοία εν τοις έργοις τοις πονηροίς νυνί δε αποκατήλλαξεν 22εν τω σώματι της σαρκός αυτού διά του θανάτου παραστήσαι υμάς αγίους και αμώμους και ανεγκλήτους κατενώπιον αυτού 23είγε επιμένετε τη πίστει τεθεμελιωμένοι και εδραίοι και μη μετακινούμενοι από της ελπίδος του ευαγγελίου ου ηκούσατε του κηρυχθέντος εν πάση τη κτίσει τη υπό τον ουρανόν ου εγενόμην εγώ Παύλος διάκονος 24νυν χαίρω εν τοις παθήμασί μου υπέρ υμών και ανταναπληρώ τα υστερήματα των θλίψεων του χριστού εν τη σαρκί μου υπέρ του σώματος αυτού ο εστιν η εκκλησία 25ης εγενόμην εγώ διάκονος κατά την οικονομίαν του θεού την δοθείσάν μοι εις υμάς πληρώσαι τον λόγον του θεού 26το μυστήριον το αποκεκρυμμένον από των αιώνων και από των γενεών νυνί δε εφανερώθη τοις αγίοις αυτού 27οις ηθέλησεν ο θεός γνωρίσαι τι το πλούτος της δόξης του μυστηρίου τούτου εν τοις έθνεσιν ος εστι χριστός εν υμίν η ελπίς της δόξης 28ον ημείς καταγγέλλομεν νουθετούντες πάντα άνθρωπον και διδάσκοντες πάντα άνθρωπον εν πάση σοφία ίνα παραστήσωμεν πάντα άνθρωπον τέλειον εν χριστώ Ιησού 29εις ο και κοπιώ αγωνιζόμενος κατά την ενέργειαν αυτού την ενεργουμένην εν εμοί εν δυνάμει
Copyright information for ABPGRK