Colossians 1

CHAPTER 1

Paul's Greetings

Παύλος απόστολος Ιησού χριστού διά θελήματος θεού και Τιμόθεος ο αδελφός τοις εν Κολοσσαίς αγίοις και πιστοίς αδελφοίς εν χριστώ χάρις υμίν και ειρήνη από θεού πατρός ημών και κυρίου Ιησού χριστού ευχαριστούμεν τω θεώ και πατρί του κυρίου ημών Ιησού χριστού πάντοτε περί υμών προσευχόμενοι ακούσαντες την πίστιν υμών εν χριστώ Ιησού και την αγάπην την εις πάντας τους αγίους διά την ελπίδα την αποκειμένην υμίν εν τοις ουρανοίς ην προηκούσατε εν τω λόγω της αληθείας του ευαγγελίου του παρόντος εις υμάς καθώς και εν παντί τω κόσμω και εστι καρποφορούμενον καθώς και εν υμίν αφ΄ ης ημέρας ηκούσατε και επέγνωτε την χάριν του θεού εν αληθεία καθώς και εμάθετε από Επαφρά του αγαπητού συνδούλου ημών ος εστι πιστός υπέρ υμών διάκονος του χριστού ο και δηλώσας ημίν την υμών αγάπην εν πνεύματι

Walk Worthy of The Lord

διά τούτο και ημείς αφ΄ ης ημέρας ηκούσαμεν ου παυόμεθα υπέρ υμών προσευχόμενοι και αιτούμενοι ίνα πληρωθήτε την επίγνωσιν του θελήματος αυτου εν πάση σοφία και συνέσει πνευματική 10 περιπατήσαι υμάς αξίως του κυρίου εις πάσαν αρέσκειαν εν παντί έργω αγαθώ καρποφορούντες και αυξανόμενοι εις την επίγνωσιν του θεού 11 εν πάση δυνάμει δυναμούμενοι κατά το κράτος της δόξης αυτού εις πάσαν υπομονήν και μακροθυμίαν μετά χαράς 12 ευχαριστούντες τω θεώ και πατρί τω ικανώσαντι ημάς εις την μερίδα του κλήρου των αγίων εν τω φωτί 13 ος ερρύσατο ημάς εκ της εξουσίας του σκότους και μετέστησεν εις την βασιλείαν του υιού της αγάπης αυτού 14 εν ω έχομεν την απολύτρωσιν διά του αίματος αυτού την άφεσιν των αμαρτιών 15 ος εστιν εικών του θεού του αοράτου πρωτότοκος πάσης κτίσεως 16 ότι εν αυτώ εκτίσθη τα πάντα τα εν τοις ουρανοίς και τα επί της γης τα ορατά και τα αόρατα είτε θρόνοι είτε κυριότητες είτε αρχαί είτε εξουσίαι τα πάντα δι΄ αυτού και εις αυτόν έκτισται

The Preeminence of Christ

17 και αυτός εστι προ πάντων και τα πάντα εν αυτώ συνέστηκε 18 και αυτός εστιν η κεφαλή του σώματος της εκκλησίας ος εστιν αρχή πρωτότοκος εκ των νεκρών ίνα γένηται εν πάσιν αυτός πρωτεύων 19 οτι εν αυτώ ευδόκησε παν το πλήρωμα κατοικήσαι 20 και δι΄ αυτού αποκαταλλάξαι τα πάντα εις αυτόν ειρηνοποιήσας διά του αίματος του σταυρού αυτού δι΄ αυτού είτε τα επί της γης είτε τα εν τοις ουρανοίς 21 και υμάς ποτέ όντας απηλλοτριωμένους και εχθρούς τη διανοία εν τοις έργοις τοις πονηροίς νυνί δε αποκατήλλαξεν 22 εν τω σώματι της σαρκός αυτού διά του θανάτου παραστήσαι υμάς αγίους και αμώμους και ανεγκλήτους κατενώπιον αυτού 23 είγε επιμένετε τη πίστει τεθεμελιωμένοι και εδραίοι και μη μετακινούμενοι από της ελπίδος του ευαγγελίου ου ηκούσατε του κηρυχθέντος εν πάση τη κτίσει τη υπό τον ουρανόν ου εγενόμην εγώ Παύλος διάκονος 24 νυν χαίρω εν τοις παθήμασί μου υπέρ υμών και ανταναπληρώ τα υστερήματα των θλίψεων του χριστού εν τη σαρκί μου υπέρ του σώματος αυτού ο εστιν η εκκλησία 25 ης εγενόμην εγώ διάκονος κατά την οικονομίαν του θεού την δοθείσάν μοι εις υμάς πληρώσαι τον λόγον του θεού 26 το μυστήριον το αποκεκρυμμένον από των αιώνων και από των γενεών νυνί δε εφανερώθη τοις αγίοις αυτού 27 οις ηθέλησεν ο θεός γνωρίσαι τι το πλούτος της δόξης του μυστηρίου τούτου εν τοις έθνεσιν ος εστι χριστός εν υμίν η ελπίς της δόξης 28 ον ημείς καταγγέλλομεν νουθετούντες πάντα άνθρωπον και διδάσκοντες πάντα άνθρωπον εν πάση σοφία ίνα παραστήσωμεν πάντα άνθρωπον τέλειον εν χριστώ Ιησού 29 εις ο και κοπιώ αγωνιζόμενος κατά την ενέργειαν αυτού την ενεργουμένην εν εμοί εν δυνάμει
Copyright information for ABPGRK