Colossians 2

CHAPTER 2

Let No One Mislead You

1θέλω γαρ υμάς ειδέναι ηλίκον αγώνα έχω περί υμών και των εν Λαοδικεία και όσοι ουχ εωράκασι το πρόσωπόν μου εν σαρκί 2ίνα παρακληθώσιν αι καρδίαι αυτών συμβιβασθέντων εν αγάπη και εις πάντα πλούτον της πληροφορίας της συνέσεως εις επίγνωσιν του μυστηρίου του θεού και πατρός και του χριστού 3εν ω εισί πάντες οι θησαυροί της σοφίας και της γνώσεως απόκρυφοι 4τούτο δε λέγω ίνα μη τις υμάς παραλογίζηται εν πιθανολογία 5ει γαρ και τη σαρκί άπειμι αλλά τω πνεύματι συν υμίν ειμί χαίρων και βλέπων υμών την τάξιν και το στερέωμα της εις χριστόν πίστεως υμών 6ως ουν παρελάβετε τον χριστόν Ιησούν τον κύριον εν αυτώ περιπατείτε 7ερριζωμένοι και εποικοδομούμενοι εν αυτώ και βεβαιούμενοι εν τη πίστει καθώς εδιδάχθητε περισσεύοντες εν αυτή εν ευχαριστία 8βλέπετε μη τις υμάς έσται ο συλαγωγών διά της φιλοσοφίας και κενής απάτης κατά την παράδοσιν των ανθρώπων κατά τα στοιχεία του κόσμου και ου κατά χριστόν

The Deity of Christ

9ότι εν αυτώ κατοικεί παν το πλήρωμα της θεότητος σωματικώς 10και εστε εν αυτώ πεπληρωμένοι ος εστιν η κεφαλή πάσης αρχής και εξουσίας 11εν ω και περιετμήθητε περιτομή αχειροποιήτω εν τη απεκδύσει του σώματος των αμαρτιών της σαρκός εν τη περιτομή του χριστού 12συνταφέντες αυτώ εν τω βαπτίσματι εν ω και συνηγέρθητε διά της πίστεως της ενεργείας του θεού του εγείραντος αυτόν εκ των νεκρών 13και υμάς νεκρούς όντας εν τοις παραπτώμασι και τη ακροβυστία της σαρκός υμών συνεζωοποίησεν υμάς συν αυτώ χαρισάμενος ημίν πάντα τα παραπτώματα 14εξαλείψας το καθ΄ ημών χειρόγραφον τοις δόγμασιν ο ην υπεναντίον ημίν και αυτό ήρκεν εκ του μέσου προσηλώσας αυτό τω σταυρώ 15απεκδυσάμενος τας αρχάς και τας εξουσίας εδειγμάτισεν εν παρρησία θριαμβεύσας αυτούς εν αυτώ 16μη ουν τις υμάς κρινέτω εν βρώσει η εν πόσει η εν μέρει εορτής η νουμηνίας η σαββάτων 17α εστι σκιά των μελλόντων το δε σώμα του χριστού 18μηδείς υμάς καταβραβεύετω θέλων εν ταπεινοφροσύνη και θρησκεία των αγγέλων α μη εώρακεν εμβατεύων εική φυσιούμενος υπό του νοός της σαρκός αυτού 19και ου κρατών την κεφαλήν εξ ου παν το σώμα διά των αφών και συνδέσμων επιχορηγούμενον και συμβιβαζόμενον αύξει την αύξησιν του θεού 20ει ουν απεθάνετε συν τω χριστώ από των στοιχείων του κόσμου τι ως ζώντες εν κόσμω δογματίζεσθε 21μη άψη μηδέ γεύση μηδέ θίγης 22α εστι πάντα εις φθοράν τη αποχρήσει κατά τα εντάλματα και διδασκαλίας των ανθρώπων 23άτινά εστι λόγον μεν έχοντα σοφίας εν εθελοθρησκεία και ταπεινοφροσύνη και αφειδία σώματος ουκ εν τιμή τινί προς πλησμονήν της σαρκός
Copyright information for ABPGRK