Colossians 2

CHAPTER 2

Let No One Mislead You

θέλω γαρ υμάς ειδέναι ηλίκον αγώνα έχω περί υμών και των εν Λαοδικεία και όσοι ουχ εωράκασι το πρόσωπόν μου εν σαρκί ίνα παρακληθώσιν αι καρδίαι αυτών συμβιβασθέντων εν αγάπη και εις πάντα πλούτον της πληροφορίας της συνέσεως εις επίγνωσιν του μυστηρίου του θεού και πατρός και του χριστού εν ω εισί πάντες οι θησαυροί της σοφίας και της γνώσεως απόκρυφοι τούτο δε λέγω ίνα μη τις υμάς παραλογίζηται εν πιθανολογία ει γαρ και τη σαρκί άπειμι αλλά τω πνεύματι συν υμίν ειμί χαίρων και βλέπων υμών την τάξιν και το στερέωμα της εις χριστόν πίστεως υμών ως ουν παρελάβετε τον χριστόν Ιησούν τον κύριον εν αυτώ περιπατείτε ερριζωμένοι και εποικοδομούμενοι εν αυτώ και βεβαιούμενοι εν τη πίστει καθώς εδιδάχθητε περισσεύοντες εν αυτή εν ευχαριστία βλέπετε μη τις υμάς έσται ο συλαγωγών διά της φιλοσοφίας και κενής απάτης κατά την παράδοσιν των ανθρώπων κατά τα στοιχεία του κόσμου και ου κατά χριστόν

The Deity of Christ

ότι εν αυτώ κατοικεί παν το πλήρωμα της θεότητος σωματικώς 10 και εστε εν αυτώ πεπληρωμένοι ος εστιν η κεφαλή πάσης αρχής και εξουσίας 11 εν ω και περιετμήθητε περιτομή αχειροποιήτω εν τη απεκδύσει του σώματος των αμαρτιών της σαρκός εν τη περιτομή του χριστού 12 συνταφέντες αυτώ εν τω βαπτίσματι εν ω και συνηγέρθητε διά της πίστεως της ενεργείας του θεού του εγείραντος αυτόν εκ των νεκρών 13 και υμάς νεκρούς όντας εν τοις παραπτώμασι και τη ακροβυστία της σαρκός υμών συνεζωοποίησεν υμάς συν αυτώ χαρισάμενος ημίν πάντα τα παραπτώματα 14 εξαλείψας το καθ΄ ημών χειρόγραφον τοις δόγμασιν ο ην υπεναντίον ημίν και αυτό ήρκεν εκ του μέσου προσηλώσας αυτό τω σταυρώ 15 απεκδυσάμενος τας αρχάς και τας εξουσίας εδειγμάτισεν εν παρρησία θριαμβεύσας αυτούς εν αυτώ 16 μη ουν τις υμάς κρινέτω εν βρώσει η εν πόσει η εν μέρει εορτής η νουμηνίας η σαββάτων 17 α εστι σκιά των μελλόντων το δε σώμα του χριστού 18 μηδείς υμάς καταβραβεύετω θέλων εν ταπεινοφροσύνη και θρησκεία των αγγέλων α μη εώρακεν εμβατεύων εική φυσιούμενος υπό του νοός της σαρκός αυτού 19 και ου κρατών την κεφαλήν εξ ου παν το σώμα διά των αφών και συνδέσμων επιχορηγούμενον και συμβιβαζόμενον αύξει την αύξησιν του θεού 20 ει ουν απεθάνετε συν τω χριστώ από των στοιχείων του κόσμου τι ως ζώντες εν κόσμω δογματίζεσθε 21 μη άψη μηδέ γεύση μηδέ θίγης 22 α εστι πάντα εις φθοράν τη αποχρήσει κατά τα εντάλματα και διδασκαλίας των ανθρώπων 23 άτινά εστι λόγον μεν έχοντα σοφίας εν εθελοθρησκεία και ταπεινοφροσύνη και αφειδία σώματος ουκ εν τιμή τινί προς πλησμονήν της σαρκός
Copyright information for ABPGRK