Daniel 5

CHAPTER 5

King Belshazzar's Feast

1Βαλτάσαρ ο βασιλεύς εποίησε δείπνον μέγα τοις μεγιστάσιν αυτού ανδράσι χιλιοις και κατέναντι των χιλίων ο οίνος 2και πίνων Βαλτάσαρ είπεν εν τη γεύσει του οίνου του ενεγκείν τα σκεύη τα χρυσά και τα αργυρά α εξήνεγκεν Ναβουχοδονόσορ ο πατήρ αυτού εκ του ναού του εν Ιερουσαλήμ και πιέτωσαν εν αυτοίς ο βασιλεύς και οι μεγιστάνες αυτού και αι παλλακαί αυτού και αί παράκοιτοι αυτού 3και ηνέχθησαν τα σκεύη τα χρυσά και τα αργυρά α εξήνεγκεν εκ του ναού του θεού του εν Ιερουσαλήμ και έπινον εν αυτοίς ο βασιλεύς και οι μεγιστάνες αυτού και αι παλλακαί αυτού και αι παράκοιτοι αυτού 4έπινον οίνον και ήνεσαν τους θεούς τους χρυσούς και αργυρούς και χαλκούς και σιδηρούς και ξυλίνους και λιθίνους

The Writing on the Wall

5εν αύτη τη ώρα εξήλθον δάκτυλοι χειρός ανθρώπου και έγραφον κατέναντι της λαμπάδος επί το κονίαμα του τοίχου του οίκου του βασιλέως και ο βασιλεύς έθεωρει τους αστραγάλους της χειρός της γραφούσης 6τότε του βασιλέως η μορφη ηλλοιώθη και οι διαλογισμοί αυτού συνετάρασσον αυτόν και οι σύνδεσμοι της οσφύος αυτού διελύοντο και τα γόνατα αυτού συνεκροτούντο 7και εβόησεν ο βασιλεύς εν ισχύϊ του εισαγαγείν τους μάγους και τους Χαλδαίους και τους γαζαρηνούς και είπε τοις σοφοίς Βαβυλώνος ος αν αναγνώ την γραφήν ταύτην και την σύγκρισιν αυτής γνωρίση μοι πορφύραν ενδύσεται και ο μανιάκης ο χρυσούς επί τον τράχηλον αυτού και τρίτος εν τη βασιλεία μου άρξει 8και εισεπορεύοντο πάντες οι σοφοί του βασιλέως και ουκ ηδύναντο την γραφήν αναγνώναι ουδέ την σύγκρισιν γνωρίσαι τω βασιλεί 9και ο βασιλεύς Βαλτάσαρ εταράχθη και η μορφή αυτού ηλλοιώθη εν αυτώ και οι μεγιστάνες αυτού συνεταράσσοντο 10και η βασίλισσα εισήλθεν εις τον οίκον του πότου και απεκρίθη η βασίλισσα και είπε βασιλεύ εις τον αιώνα ζήθι μη ταρασσέτωσάν σε οι διαλογισμοί σου και η μορφή σου μη αλλοιούσθω 11έστιν ανήρ εν τη βασιλεία σου εν ω πνεύμα θεού του αγίου εστί και εν ταις ημέραις του πατρός σου γρηγόρησις και σύνεσις και σοφία ως σοφία θεού ευρέθη εν αυτώ και ο βασιλεύς Ναβουχοδονόσορ ο πατήρ σου άρχοντα επαοιδών μάγων Χαλδαίων γαζαρηνών κατέστησεν αυτόν 12οτι πνεύμα περισσόν εν αυτώ και φρόνησις και σύνεσις συγκρίνων ενύπνια και αναγγέλλων κρατουμενα και λύων συνδέσμους Δανιήλ και ο βασιλεύς επέθηκεν αυτώ όνομα Βαλτάσαρ νυν ουν κληθήτω και την σύγκρισιν αυτού αναγγελεί σοι 13τότε Δανιήλ εισήχθη ενώπιον του βασιλέως και είπεν ο βασιλεύς τω Δανιήλ συ ει Δανιήλ ο από των υιών της αιχμαλωσίας της Ιουδαίας ης ήγαγεν ο βασιλεύς ο πατήρ μου 14ήκουσα περί σου ότι πνεύμα θεού εν σοι και γρηγόρησις και σύνεσις και σοφία περισσή ευρέθη εν σοι 15και νυν εισήλθον ενώπιόν μου οι σοφοί μάγοι γαζαρηνοί ίνα την γραφήν ταύτην αναγνώσι και την σύγκρισιν γνωρίσωσί μοι και ουκ ηδυνήθησαν αναγγείλαί μοι 16και εγώ ήκουσα περί σου ότι δύνασαι κρίματα συγκρίναι νυν ουν εάν δυνηθής την γραφήν ταύτην αναγνώναι και την σύγκρισιν αυτής γνωρίσαι μοι πορφύραν ενδύση και ο μανιάκης ο χρυσούς έσται επί τον τραχηλόν σου και τρίτος εν τη βασιλεία μου αρξεις

Daniel Interprets the Writing

17τότε απεκρίθη Δανιήλ και είπε ενώπιον του βασιλέως τα δόματά σου σοι έστω και την δωρεάν της οικίας σου ετέρω δος εγώ δε την γραφήν αναγνώσομαι τω βασιλεί και την σύγκρισιν αυτής γνωρίσω σοι 18βασιλεύ ο θεός ο ύψιστος την βασιλείαν και την μεγαλωσύνην και την τιμήν και την δόξαν έδωκεν Ναβουχοδονόσορ τω πατρί σου 19και από της μεγαλωσύνης ης έδωκεν αυτώ πάντες οι λαοί φυλαί γλώσσαι ήσαν τρέμοντες και φοβούμενοι από προσώπου αυτού ους εβούλετο αυτός ανήρει και ους εβούλετο αυτός έτυπτεν και ους εβούλετο αυτός ύψου και ους εβούλετο αυτός εταπείνου 20και ότε υψώθη η καρδία αυτού και το πνεύμα αυτού εκραταιώθη του υπερηφανεύσασθαι κατηνέχθη από του θρόνου της βασιλείας και η τιμή αφηρέθη απ΄ αυτού 21και από των ανθρώπων εξεδιώχθη και η καρδία αυτού μετά των θηρίων εδόθη και μετά των ονάγρων η κατοικία αυτού και χόρτον ως βούν εψώμιζον αυτόν και από της δρόσου του ουρανού το σώμα αυτού εβάφη έως ου έγνω ότι κυριεύει ο θεός ύψιστος της βασιλείας των ανθρώπων και ω εάν δόξη δώσει αυτήν 22και συ ο υιός αυτού Βαλτάσαρ ουκ εταπείνωσας την καρδίαν σου κατενώπιον του θεού ου πάντα ταύτα έγνως 23και επί τον κύριον τον θεόν του ουρανού υψώθης και τα σκεύη του οίκου αυτού ήνεγκας ενώπιόν σου και συ και οι μεγιστάνες σου και αι παλλακαί σου και αι παράκοιτοί σου οίνον επίνετε εν αυτοίς και τους θεούς τους χρυσούς και αργυρούς και χαλκούς και σιδηρούς και ξυλίνους και λιθίνους οι ου βλέπουσι και ουκ ακούουσι και ου γινώσκουσιν ήνεσας και τον θεόν ου η πνοή σου εν χειρί αυτού και πάσαι αι οδοί σου αυτόν ουκ εδόξασας 24διά τούτο εκ προσώπου αυτού απεστάλη αστράγαλος χειρός και την γραφήν ταύτην ενέταξε 25και αύτη η γραφή εντεταγμένη μανή θεκέλ φαρές 26τούτο το σύγκριμα του ρήματος μανή εμέτρησεν ο θεός την βασιλείαν σου και επλήρωσεν αυτήν 27θεκέλ εστάθη εν ζυγώ και ευρέθη υστερούσα 28φαρές διήρηται η βασιλεία σου και εδόθη Μήδοις και Πέρσαις 29και είπε Βαλτάσαρ και ενέδυσαν τον Δανιήλ πορφύραν και τον μανιάκην τον χρυσούν περιέθηκαν περί τον τράχηλον αυτού και εκήρυξε περί αυτού είναι αυτόν άρχοντα τρίτον εν τη βασιλεία 30εν αυτή τη νυκτί ανηρέθη Βαλτάσαρ ο βασιλεύς ο Χαλδαίος 31και Δαρείος ο Μήδος παρέλαβε την βασιλείαν ων ετών εξήκοντα δύο
Copyright information for ABPGRK