Daniel 5

CHAPTER 5

King Belshazzar's Feast

Βαλτάσαρ ο βασιλεύς εποίησε δείπνον μέγα τοις μεγιστάσιν αυτού ανδράσι χιλιοις και κατέναντι των χιλίων ο οίνος και πίνων Βαλτάσαρ είπεν εν τη γεύσει του οίνου του ενεγκείν τα σκεύη τα χρυσά και τα αργυρά α εξήνεγκεν Ναβουχοδονόσορ ο πατήρ αυτού εκ του ναού του εν Ιερουσαλήμ και πιέτωσαν εν αυτοίς ο βασιλεύς και οι μεγιστάνες αυτού και αι παλλακαί αυτού και αί παράκοιτοι αυτού και ηνέχθησαν τα σκεύη τα χρυσά και τα αργυρά α εξήνεγκεν εκ του ναού του θεού του εν Ιερουσαλήμ και έπινον εν αυτοίς ο βασιλεύς και οι μεγιστάνες αυτού και αι παλλακαί αυτού και αι παράκοιτοι αυτού έπινον οίνον και ήνεσαν τους θεούς τους χρυσούς και αργυρούς και χαλκούς και σιδηρούς και ξυλίνους και λιθίνους

The Writing on the Wall

εν αύτη τη ώρα εξήλθον δάκτυλοι χειρός ανθρώπου και έγραφον κατέναντι της λαμπάδος επί το κονίαμα του τοίχου του οίκου του βασιλέως και ο βασιλεύς έθεωρει τους αστραγάλους της χειρός της γραφούσης τότε του βασιλέως η μορφη ηλλοιώθη και οι διαλογισμοί αυτού συνετάρασσον αυτόν και οι σύνδεσμοι της οσφύος αυτού διελύοντο και τα γόνατα αυτού συνεκροτούντο και εβόησεν ο βασιλεύς εν ισχύϊ του εισαγαγείν τους μάγους και τους Χαλδαίους και τους γαζαρηνούς και είπε τοις σοφοίς Βαβυλώνος ος αν αναγνώ την γραφήν ταύτην και την σύγκρισιν αυτής γνωρίση μοι πορφύραν ενδύσεται και ο μανιάκης ο χρυσούς επί τον τράχηλον αυτού και τρίτος εν τη βασιλεία μου άρξει και εισεπορεύοντο πάντες οι σοφοί του βασιλέως και ουκ ηδύναντο την γραφήν αναγνώναι ουδέ την σύγκρισιν γνωρίσαι τω βασιλεί και ο βασιλεύς Βαλτάσαρ εταράχθη και η μορφή αυτού ηλλοιώθη εν αυτώ και οι μεγιστάνες αυτού συνεταράσσοντο 10 και η βασίλισσα εισήλθεν εις τον οίκον του πότου και απεκρίθη η βασίλισσα και είπε βασιλεύ εις τον αιώνα ζήθι μη ταρασσέτωσάν σε οι διαλογισμοί σου και η μορφή σου μη αλλοιούσθω 11 έστιν ανήρ εν τη βασιλεία σου εν ω πνεύμα θεού του αγίου εστί και εν ταις ημέραις του πατρός σου γρηγόρησις και σύνεσις και σοφία ως σοφία θεού ευρέθη εν αυτώ και ο βασιλεύς Ναβουχοδονόσορ ο πατήρ σου άρχοντα επαοιδών μάγων Χαλδαίων γαζαρηνών κατέστησεν αυτόν 12 οτι πνεύμα περισσόν εν αυτώ και φρόνησις και σύνεσις συγκρίνων ενύπνια και αναγγέλλων κρατουμενα και λύων συνδέσμους Δανιήλ και ο βασιλεύς επέθηκεν αυτώ όνομα Βαλτάσαρ νυν ουν κληθήτω και την σύγκρισιν αυτού αναγγελεί σοι 13 τότε Δανιήλ εισήχθη ενώπιον του βασιλέως και είπεν ο βασιλεύς τω Δανιήλ συ ει Δανιήλ ο από των υιών της αιχμαλωσίας της Ιουδαίας ης ήγαγεν ο βασιλεύς ο πατήρ μου 14 ήκουσα περί σου ότι πνεύμα θεού εν σοι και γρηγόρησις και σύνεσις και σοφία περισσή ευρέθη εν σοι 15 και νυν εισήλθον ενώπιόν μου οι σοφοί μάγοι γαζαρηνοί ίνα την γραφήν ταύτην αναγνώσι και την σύγκρισιν γνωρίσωσί μοι και ουκ ηδυνήθησαν αναγγείλαί μοι 16 και εγώ ήκουσα περί σου ότι δύνασαι κρίματα συγκρίναι νυν ουν εάν δυνηθής την γραφήν ταύτην αναγνώναι και την σύγκρισιν αυτής γνωρίσαι μοι πορφύραν ενδύση και ο μανιάκης ο χρυσούς έσται επί τον τραχηλόν σου και τρίτος εν τη βασιλεία μου αρξεις

Daniel Interprets the Writing

17 τότε απεκρίθη Δανιήλ και είπε ενώπιον του βασιλέως τα δόματά σου σοι έστω και την δωρεάν της οικίας σου ετέρω δος εγώ δε την γραφήν αναγνώσομαι τω βασιλεί και την σύγκρισιν αυτής γνωρίσω σοι 18 βασιλεύ ο θεός ο ύψιστος την βασιλείαν και την μεγαλωσύνην και την τιμήν και την δόξαν έδωκεν Ναβουχοδονόσορ τω πατρί σου 19 και από της μεγαλωσύνης ης έδωκεν αυτώ πάντες οι λαοί φυλαί γλώσσαι ήσαν τρέμοντες και φοβούμενοι από προσώπου αυτού ους εβούλετο αυτός ανήρει και ους εβούλετο αυτός έτυπτεν και ους εβούλετο αυτός ύψου και ους εβούλετο αυτός εταπείνου 20 και ότε υψώθη η καρδία αυτού και το πνεύμα αυτού εκραταιώθη του υπερηφανεύσασθαι κατηνέχθη από του θρόνου της βασιλείας και η τιμή αφηρέθη απ΄ αυτού 21 και από των ανθρώπων εξεδιώχθη και η καρδία αυτού μετά των θηρίων εδόθη και μετά των ονάγρων η κατοικία αυτού και χόρτον ως βούν εψώμιζον αυτόν και από της δρόσου του ουρανού το σώμα αυτού εβάφη έως ου έγνω ότι κυριεύει ο θεός ύψιστος της βασιλείας των ανθρώπων και ω εάν δόξη δώσει αυτήν 22 και συ ο υιός αυτού Βαλτάσαρ ουκ εταπείνωσας την καρδίαν σου κατενώπιον του θεού ου πάντα ταύτα έγνως 23 και επί τον κύριον τον θεόν του ουρανού υψώθης και τα σκεύη του οίκου αυτού ήνεγκας ενώπιόν σου και συ και οι μεγιστάνες σου και αι παλλακαί σου και αι παράκοιτοί σου οίνον επίνετε εν αυτοίς και τους θεούς τους χρυσούς και αργυρούς και χαλκούς και σιδηρούς και ξυλίνους και λιθίνους οι ου βλέπουσι και ουκ ακούουσι και ου γινώσκουσιν ήνεσας και τον θεόν ου η πνοή σου εν χειρί αυτού και πάσαι αι οδοί σου αυτόν ουκ εδόξασας 24 διά τούτο εκ προσώπου αυτού απεστάλη αστράγαλος χειρός και την γραφήν ταύτην ενέταξε 25 και αύτη η γραφή εντεταγμένη μανή θεκέλ φαρές 26 τούτο το σύγκριμα του ρήματος μανή εμέτρησεν ο θεός την βασιλείαν σου και επλήρωσεν αυτήν 27 θεκέλ εστάθη εν ζυγώ και ευρέθη υστερούσα 28 φαρές διήρηται η βασιλεία σου και εδόθη Μήδοις και Πέρσαις 29 και είπε Βαλτάσαρ και ενέδυσαν τον Δανιήλ πορφύραν και τον μανιάκην τον χρυσούν περιέθηκαν περί τον τράχηλον αυτού και εκήρυξε περί αυτού είναι αυτόν άρχοντα τρίτον εν τη βασιλεία 30 εν αυτή τη νυκτί ανηρέθη Βαλτάσαρ ο βασιλεύς ο Χαλδαίος 31 και Δαρείος ο Μήδος παρέλαβε την βασιλείαν ων ετών εξήκοντα δύο
Copyright information for ABPGRK