Deuteronomy 10

CHAPTER 10

The Second Set of Tablets

εν εκείνω τω καιρώ είπε κύριος προς με λάξευσον σεαυτώ δύο πλάκας λιθίνας ώσπερ τας πρώτας και ανάβηθι προς με εις το όρος και ποιήσεις σεαυτώ κιβωτόν ξυλίνην και γράψω επί τας πλάκας τα ρήματα όσα ην εν ταις πλαξί ταις πρώταις αις συνέτριψας και εμβαλείς αυτάς εις την κιβωτόν και εποίησα κιβωτόν εκ ξύλων ασήπτων και ελάξευσα τας δύο πλάκας τας λιθίνας ως αι πρώται και ανέβην εις το όρος και αι δύο πλάκες επί ταις δυσί χερσί μου και έγραψεν επί τας πλάκας κατά την γραφήν την πρώτην τους δέκα λόγους ους ελάλησε κύριος προς υμάς εν τω όρει εκ μέσου του πυρός εν ημέρα της συναγωγής και έδωκεν αυτάς κύριος εμοί και επιστρέψας κατέβην εκ του όρους και ενέβαλον τας πλάκας εις την κιβωτόν ην εποίησα και ήσαν εκεί καθά ενετείλατό μοι κύριος και οι υιοί Ισραήλ απήραν εκ Βηρώθ υιών Ιακίμ Μοσερά εκεί απέθανεν Ααρών και ετάφη εκεί και ιεράτευσεν Ελεάζαρ ο υιός αυτού αντ΄ αυτού εκείθεν απήραν εις Γαδγάδ και από Γαδγάδ εις Ετεβαθά γη χείμαρροι υδάτων εν εκείνω τω καιρώ διέστειλε κύριος την φυλήν την Λευί αίρειν την κιβωτόν της διαθήκης κυρίου παρεστάναι έναντι κυρίου λειτουργείν και επεύχεσθαι επί τω ονόματι αυτού έως της ημέρας ταύτης διά τούτο ουκ έστι τοις Λευίταις μερίς και κλήρος εν τοις αδελφοίς αυτών κύριος αυτός κλήρος αυτού καθά είπεν αυτώ κύριος ο θεός υμών 10 καγώ έστην εν τω όρει τεσσαράκοντα ημέρας και τεσσαράκοντα νύκτας και εισήκουσε κύριος εμού και εν τω καιρώ εκείνω ουκ ηθέλησε κύριος εξολοθρεύσαι υμάς 11 και είπε κύριος προς με βάδιζε άπαρον έναντι του λαού τούτου και εισπορευέσθωσαν και κληρονομείτωσαν την γην ην ώμοσα τοις πατράσιν αυτών δούναι αυτοίς 12 και νυν Ισραήλ τι κύριος ο θεός σου αιτεί παρά σου αλλ΄ η φοβείσθαι κύριον τον θεόν σου και πορεύεσθαι εν πάσαις ταις οδοίς αυτού και αγαπάν αυτόν και λατρεύειν κυρίω τω θεώ σου εξ όλης της καρδίας σου και εξ όλης της ψυχής σου 13 φυλάσσεσθαι τας εντολάς κυρίου του θεού σου και τα δικαιώματα αυτού όσα εγώ εντέλλομαί σοι σήμερον ίνα ευ σοι η 14 ιδού κυρίου του θεού σου ο ουρανός και ο ουρανός του ουρανού η γη και πάντα όσα εστίν εν αυτή 15 πλην τους πατέρας υμών προείλετο κύριος αγαπάν αυτούς και εξελέξατο το σπέρμα αυτών μετ΄ αυτούς υμάς παρά πάντα τα έθνη κατά την ημέραν ταύτην 16 και περιτεμείσθε την σκληροκαρδίαν υμών και τον τράχηλον υμών ου σκληρυνείτε έτι 17 ο γαρ κύριος ο θεός υμών ούτος θεός των θεών και κύριος των κυρίων ο θεός ο μέγας και ισχυρός και φοβερός όστις ου θαυμάζει πρόσωπον ουδε μη λάβη δώρον 18 ο ποιών κρίσιν προσηλύτω και ορφανώ και χήρα και αγαπά τον προσήλυτον δούναι αυτώ άρτον και ιμάτιον 19 και αγαπήσετε τον προσήλυτον προσήλυτοι γαρ ήτε εν γη Αιγύπτου 20 κύριον τον θεόν σου φοβηθήση και αυτώ λατρεύσεις και προς αυτόν κολληθήση και επί τω ονόματι αυτού ομή 21 αυτός καύχημά σου και αυτός θεός σου όστις εποίησεν εν σοι τα μεγάλα και τα ένδοξα ταύτα α είδον οι οφθαλμοί σου 22 εν εβδομήκοντα ψυχαίς κατέβησαν οι πατέρες σου εις Αίγυπτον νυν δε εποίησέ σε κύριος ο θεός σου ωσεί τα άστρα του ουρανού τω πλήθει
Copyright information for ABPGRK