Deuteronomy 12

CHAPTER 12

Instructions When Entering the Land

και ταύτα τα προστάγματα και τα κρίματα α φυλάξεσθε του ποιήσαι επί της γης ης κύριος ο θεός των πατέρων υμών δίδωσιν υμίν εν κλήρω πάσας τας ημέρας ας υμείς ζήτε επί της γης απωλεία απολείτε πάντας τους τόπους εν οις ελάτρευσαν εκεί τα έθνη τοις θεοίς αυτών ους υμείς κατακληρονομείτε αυτούς επί των ορεών των υψηλών και επί των θινών και υποκάτω παντός δένδρου δασέως και κατασκάψετε τους βωμούς αυτών και συντρίψετε τας στήλας αυτών και τα άλση αυτών εκκόψετε και τα γλυπτά των θεών αυτών κατακαύσετε πυρί και απολείται το όνομα αυτών εκ του τόπου εκείνου ου ποιήσετε ούτω κυρίω τω θεώ υμών αλλ΄ η εις τον τόπον ον αν εκλέξηται κύριος ο θεός υμών εκ πασών των φυλών υμών επονομάσαι το όνομα αυτού εκεί και επικληθήναι και εκζητήσετε και εισελεύσεσθε εκεί

Instructions Concerning Offerings

και οίσετε εκεί τα ολοκαυτώματα υμών και τα θυσιάσματα υμών και τας δεκάτας υμών και τας ευχάς υμών και τα εκούσια υμών και τας ομολογίας υμών τα πρωτότοκα των βοών υμών και των προβάτων υμών και φάγεσθε εκεί έναντι κυρίου του θεού υμών και ευφρανθήσεσθε επί πάσιν ου εάν επιβάλητε τας χείρας υμών υμείς και οι οίκοι υμών καθότι ευλόγησέ σε κύριος ο θεός σου ου ποιήσετε κατά πάντα όσα ημείς ποιούμεν ώδε σήμερον έκαστος το αρεστόν εναντίον αυτού ου γαρ ήκατε έως του νυν εις την κατάπαυσιν και εις την κληρονομίαν ην κύριος ο θεός ημών δίδωσιν υμίν 10 και διαβήσεσθε τον Ιορδάνην και κατοικήσετε επί της γης ης κύριος ο θεός ημών κατακληρονομήσει υμίν και καταπαύσει υμάς από πάντων των εχθρών υμών των κύκλω και κατοικήσετε μετά ασφαλείας 11 και έσται ο τόπος ον αν εκλέξηται κύριος ο θεός υμών επικληθήναι το όνομα αυτού εκεί εκεί οίσετε πάντα όσα εγώ εντέλλομαι υμίν σήμερον τα ολοκαυτώματα υμών και τα θυσιάσματα υμών και τα επιδέκατα υμών και τας απαρχάς των χειρών υμών και παν εκλεκτόν των δώρων υμών όσα αν εύξησθε τω κυρίω 12 και ευφρανθήσεσθε έναντι κυρίου του θεού υμών υμείς και οι υιοί υμών και αι θυγατέρες υμών και οι παίδες υμών και αι παιδίσκαι υμών και ο Λευίτης ο επί των πυλών υμών ότι ουκ έστιν αυτώ μερίς ουδέ κλήρος μεθ΄ υμών 13 πρόσεχε σεαυτώ μη ανενέγκης τα ολοκαυτώματά σου εν παντί τόπω ου αν ίδης 14 αλλ΄ η εις τον τόπον ον εκλέξηται κύριος ο θεός σου αυτόν εν μία των πόλεών σου εκεί ανοίσεις τα ολοκαυτώματα σου και εκεί ποιήσεις πάντα όσα εγώ εντέλλομαί σοι σήμερον 15 αλλ΄ η εν πάση επιθυμία σου θύσεις και φαγή κρέα κατά την ευλογίαν κυρίου του θεού σου ην έδωκέ σοι εν πάση πόλει ο ακάθαρτος εν σοι και ο καθαρός επι το αυτό φάγεται αυτό ως δορκάδα η έλαφον 16 πλην το αίμα ου φάγεσθε επί την γην εκχεείτε αυτό ως ύδωρ 17 ου δυνήση φαγείν εν ταις πόλεσί σου το επιδέκατον του σίτου σου και του οίνου σου και του ελαίου σου τα πρωτότοκα των βοών σου και των προβάτων σου και πάσας τας ευχάς όσας αν εύξησθε και τας ομολογίας υμών και τας απαρχάς των χειρών υμών 18 αλλ΄ η εναντίον κυρίου του θεού σου φαγή αυτά εν τω τόπω ω αν εκλέξηται κύριος ο θεός σου αυτώ συ και ο υιός σου και η θυγάτηρ σου ο παις σου και η παιδίσκη σου και ο λευίτης και ο προσήλυτος ο εν ταις πόλεσί σου και ευφρανθήση εναντίον κυρίου του θεού σου επί πάντα ου εάν επιβάλης την χείρά σου 19 πρόσεχε σεαυτώ μη εγκαταλίπης τον Λευίτην πάντα τον χρόνον όσον αν ζης επί της γης 20 εάν δε εμπλατύνη κύριος ο θεός σου τα όριά σου καθάπερ ελάλησέ σοι και ερείς φάγομαι κρέα εάν επιθυμήση η ψυχή σου ώστε φαγείν κρέα εν πάση επιθυμία της ψυχής σου φαγή κρέα 21 εάν δε μακρότερον απέχη σου ο τόπος ον εάν εκλέξηται κύριος ο θεός σου επικληθήναι το όνομα αυτού εκεί και θύσεις από των βοών σου και από των προβάτων σου ων αν δω σοι κύριος ο θεός σου ον τρόπον ενετειλάμην σοι και φαγή εν ταις πόλεσί σου κατά την επιθυμίαν της ψυχής σου 22 ως έσθεται η δορκάς και η έλαφος ούτως φαγή αυτό ο ακάθαρτος εν σοι και ο καθαρός ωσαύτως έδεται 23 πρόσεχε ισχυρώς του μη φαγείν αίμα ότι το αίμα αυτού ψυχή ου βρωθήσεται ψυχή μετά των κρεών 24 ου φάγεσθε επί την γην εκχεείτε αυτό ως ύδωρ 25 ου φαγή αυτό ίνα ευ σοι γένηται και τοις υιοίς σου μετά σε εάν ποιήσης το καλόν και το αρεστόν έναντι κυρίου του θεού σου 26 πλην τα άγιά σου α αν γένηταί σοι και τας ευχάς σου λαβών ήξεις εις τον τόπον ος αν εκλέξηται κύριος ο θεός σου επικληθήναι το όνομα αυτού εκεί 27 και ποιήσεις τα ολοκαυτώματά σου τα κρέα ανοίσεις επί το θυσιαστήριον κυρίου του θεού σου το δε αίμα των θυσιών σου προσχεείς προς την βάσιν του θυσιαστηρίου κυρίου του θεού σου τα δε κρέα φαγή 28 φυλάσσου και άκουε και ποιήσεις πάντας τους λόγους ους εγώ εντέλλομαί σοι ίνα ευ σοι γένηται και τοις υιοίς σου δι΄ αιώνος εάν ποιήσης το αρεστόν και το καλόν έναντι κυρίου του θεού σου 29 εάν δε εξολοθρεύση κύριος ο θεός σου τα έθνη εις ους εισπορεύη εκεί κληρονομήσαι την γην αυτών από προσώπου σου και κατακληρονομήσης αυτούς και κατοικήσης εν τη γη αυτών 30 πρόσεχε σεαυτώ μη εκζητήσης επακολουθήσαι αυτοίς μετά το εξολοθρευθήναι αυτούς από προσώπου σου ου μη εκζητήσης τους θεούς αυτών λέγων πως ποιούσι τα έθνη ταύτα τοις θεοίς αυτών ποιήσω καγώ 31 ου ποιήσεις ούτω κυρίω θεώ σου τα γαρ βδελύγματα α κύριος εμίσησεν εποίησαν εν τοις θεοίς αυτών ότι και τους υιούς αυτών και τας θυγατέρας αυτών κατακαίουσιν εν πυρί τοις θεοίς αυτών 32 παν ρήμα ο εγώ εντέλλομαί σοι σήμερον τούτο φυλάξη ποιείν ου προσθήσεις επ΄ αυτό ουδέ αφελείς απ΄ αυτού
Copyright information for ABPGRK