Deuteronomy 13

CHAPTER 13

Concerning Prophets

1εάν δε αναστή εν σοι προφήτης η ενυπνιαζόμενος ενύπνιον και δω σοι σημείον η τέρας 2και έλθη το σημείον η το τέρας ο ελάλησε προς σε λέγων πορευθώμεν και λατρεύσωμεν θεοίς ετέροις οις ουκ οίδατε 3ουκ ακούσεσθε των λόγων του προφήτου εκείνου η του ενυπνιαζομένου το ενύπνιον εκείνο ότι πειράζει κύριος ο θεός υμών υμάς του ειδέναι ει αγαπάτε κύριον τον θεόν υμών εξ όλης της καρδίας υμών και εξ όλης της ψυχής υμών 4οπίσω κυρίου του θεού υμών πορεύσεσθε και αυτόν φοβηθήσεσθε και τας εντολάς αυτού φυλάξεσθε και της φωνής αυτού ακούσεσθε και αυτώ δουλεύσετε και αυτώ προστεθήσεσθε 5και ο προφήτης εκείνος η ο το ενύπνιον ενυπνιαζόμενος εκείνος αποθανείται ελάλησε γαρ πλανήσαί σε από κυρίου του θεού σου του εξαγαγόντος σε εκ γης Αιγύπτου του λυτρωσαμένου σε εκ της δουλείας εξώσαί σε εκ της οδού ης ενετείλατό σοι κύριος ο θεός σου πορεύεσθαι εν αυτή και αφανιείτε το πονηρόν εξ υμών αυτών

The Abomination of Serving Other Gods

6εάν δε παρακαλέση σε ο αδελφός σου εκ πατρός σου η εκ μητρός σου η ο υιός σου η η θυγάτηρ σου η η γυνή σου η εν τω κόλπω σου η ο φίλος σου ο ίσος τη ψυχή σου λάθρα λέγων πορευθώμεν και λατρεύσωμεν θεοίς ετέροις ους ουκ ήδεις συ και οι πατέρες σου 7από των θεών των εθνών των περικύκλω υμών των εγγιζόντων σοι η των μακράν από σου απ΄ άκρου της γης έως άκρου της γης 8ου συνθελήσεις αυτώ και ουκ εισακούση αυτού και ου φείσεται ο οφθαλμός σου επ΄ αυτώ ουκ ελεήσεις επ΄ αυτώ ουδέ μη σκεπάσης αυτόν 9αναγγέλλων αναγγελείς περί αυτού και η χειρ σου έσται επ΄ αυτώ εν πρώτοις αποκτείναι αυτόν και η χειρ παντός του λαού επ΄ εσχάτω 10και λιθοβολήσουσιν αυτόν εν λίθοις και αποθανείται ότι εζήτησεν αποστήσαί σε από κυρίου του θεού σου του εξαγαγόντος σε εκ γης Αιγύπτου εξ οίκου δουλείας 11και πας Ισραήλ ακούσας φοβηθήσεται και ου προσθήσουσι ποιήσαι έτι κατά το ρήμα το πονηρόν τούτο εν υμίν 12εάν δε ακούσης εν μία των πόλεών σου ων κύριος ο θεός σου δίδωσί σοι κατοικείν σε εκεί λεγόντων 13εξήλθον άνδρες παράνομοι εξ υμών και απέστησαν πάντας τους κατοικούντας την πόλιν αυτών λέγοντες πορευθώμεν και λατρεύσωμεν θεοίς ετέροις οις ουκ ήδειτε 14και ετάσεις και ερωτήσεις και εξερευνήσεις σφόδρα και ιδού αληθής σαφώς ο λόγος γεγένηται το βδέλυγμα τούτο εν υμίν 15αναιρών ανελείς πάντας τους κατοικούντας εν τη πόλει εκείνη εν φόνω μαχαίρας αναθέματι αναθεματιείτε αυτήν και πάντα τα εν αυτή και πάντα τα κτήνη αυτής εν στόματι μαχαίρας 16και πάντα τα σκύλα αυτής συνάξεις εις τας διόδους αυτής και εμπρήσεις την πόλιν εν πυρί και πάντα τα σκύλα αυτής πανδημεί έναντι κυρίου του θεού σου και έσται αοίκητος εις τον αιώνα ουκ ανοικοδομηθήσεται έτι 17και ου προσκολληθήσεται ουδέν από του αναθέματος εν τη χειρί σου ίνα αποστραφή κύριος από του θυμού της οργής αυτού και δώση σοι έλεος και ελεήση σε και πληθυνή σε ον τρόπον ώμοσε κύριος τοις πατράσι σου 18εάν εισακούσητε της φωνής κυρίου του θεού σου φυλάσσειν πάσας τας εντολάς αυτού ας εγώ εντέλλομαί σοι σήμερον ποιείν το καλόν και το αρεστόν έναντι κυρίου του θεού σου
Copyright information for ABPGRK