Deuteronomy 13

CHAPTER 13

Concerning Prophets

εάν δε αναστή εν σοι προφήτης η ενυπνιαζόμενος ενύπνιον και δω σοι σημείον η τέρας και έλθη το σημείον η το τέρας ο ελάλησε προς σε λέγων πορευθώμεν και λατρεύσωμεν θεοίς ετέροις οις ουκ οίδατε ουκ ακούσεσθε των λόγων του προφήτου εκείνου η του ενυπνιαζομένου το ενύπνιον εκείνο ότι πειράζει κύριος ο θεός υμών υμάς του ειδέναι ει αγαπάτε κύριον τον θεόν υμών εξ όλης της καρδίας υμών και εξ όλης της ψυχής υμών οπίσω κυρίου του θεού υμών πορεύσεσθε και αυτόν φοβηθήσεσθε και τας εντολάς αυτού φυλάξεσθε και της φωνής αυτού ακούσεσθε και αυτώ δουλεύσετε και αυτώ προστεθήσεσθε και ο προφήτης εκείνος η ο το ενύπνιον ενυπνιαζόμενος εκείνος αποθανείται ελάλησε γαρ πλανήσαί σε από κυρίου του θεού σου του εξαγαγόντος σε εκ γης Αιγύπτου του λυτρωσαμένου σε εκ της δουλείας εξώσαί σε εκ της οδού ης ενετείλατό σοι κύριος ο θεός σου πορεύεσθαι εν αυτή και αφανιείτε το πονηρόν εξ υμών αυτών

The Abomination of Serving Other Gods

εάν δε παρακαλέση σε ο αδελφός σου εκ πατρός σου η εκ μητρός σου η ο υιός σου η η θυγάτηρ σου η η γυνή σου η εν τω κόλπω σου η ο φίλος σου ο ίσος τη ψυχή σου λάθρα λέγων πορευθώμεν και λατρεύσωμεν θεοίς ετέροις ους ουκ ήδεις συ και οι πατέρες σου από των θεών των εθνών των περικύκλω υμών των εγγιζόντων σοι η των μακράν από σου απ΄ άκρου της γης έως άκρου της γης ου συνθελήσεις αυτώ και ουκ εισακούση αυτού και ου φείσεται ο οφθαλμός σου επ΄ αυτώ ουκ ελεήσεις επ΄ αυτώ ουδέ μη σκεπάσης αυτόν αναγγέλλων αναγγελείς περί αυτού και η χειρ σου έσται επ΄ αυτώ εν πρώτοις αποκτείναι αυτόν και η χειρ παντός του λαού επ΄ εσχάτω 10 και λιθοβολήσουσιν αυτόν εν λίθοις και αποθανείται ότι εζήτησεν αποστήσαί σε από κυρίου του θεού σου του εξαγαγόντος σε εκ γης Αιγύπτου εξ οίκου δουλείας 11 και πας Ισραήλ ακούσας φοβηθήσεται και ου προσθήσουσι ποιήσαι έτι κατά το ρήμα το πονηρόν τούτο εν υμίν 12 εάν δε ακούσης εν μία των πόλεών σου ων κύριος ο θεός σου δίδωσί σοι κατοικείν σε εκεί λεγόντων 13 εξήλθον άνδρες παράνομοι εξ υμών και απέστησαν πάντας τους κατοικούντας την πόλιν αυτών λέγοντες πορευθώμεν και λατρεύσωμεν θεοίς ετέροις οις ουκ ήδειτε 14 και ετάσεις και ερωτήσεις και εξερευνήσεις σφόδρα και ιδού αληθής σαφώς ο λόγος γεγένηται το βδέλυγμα τούτο εν υμίν 15 αναιρών ανελείς πάντας τους κατοικούντας εν τη πόλει εκείνη εν φόνω μαχαίρας αναθέματι αναθεματιείτε αυτήν και πάντα τα εν αυτή και πάντα τα κτήνη αυτής εν στόματι μαχαίρας 16 και πάντα τα σκύλα αυτής συνάξεις εις τας διόδους αυτής και εμπρήσεις την πόλιν εν πυρί και πάντα τα σκύλα αυτής πανδημεί έναντι κυρίου του θεού σου και έσται αοίκητος εις τον αιώνα ουκ ανοικοδομηθήσεται έτι 17 και ου προσκολληθήσεται ουδέν από του αναθέματος εν τη χειρί σου ίνα αποστραφή κύριος από του θυμού της οργής αυτού και δώση σοι έλεος και ελεήση σε και πληθυνή σε ον τρόπον ώμοσε κύριος τοις πατράσι σου 18 εάν εισακούσητε της φωνής κυρίου του θεού σου φυλάσσειν πάσας τας εντολάς αυτού ας εγώ εντέλλομαί σοι σήμερον ποιείν το καλόν και το αρεστόν έναντι κυρίου του θεού σου
Copyright information for ABPGRK