Deuteronomy 14

CHAPTER 14

Clean and Unclean Animals

υιοί έστε κυρίου του θεού υμών ουκ επιθήσετε φαλάκρωμα αναμέσον των οφθαλμών υμών επί νεκρώ ότι λαός άγιος ει κυρίω τω θεώ σου και σε εξελέξατο κύριος ο θεός σου γενέσθαι σε λαόν αυτώ περιούσιον από πάντων των εθνών των επί προσώπου της γης ου φάγεσθε παν βδέλυγμα ταύτα τα κτήνη α φάγεσθε μόσχον εκ βοών και αμνόν εκ προβάτων και χίμαρον εξ αιγών έλαφον και δορκάδα και βούβαλον και τραγέλαφον και πύγαργον και όρυγα και καμηλοπάρδαλιν παν κτήνος διχηλούν οπλήν και ονυχιστήρας ονυχίζον δύο χηλών και ανάγον μηρυκισμόν εν τοις κτήνεσι ταύτα φάγεσθε και ταύτα ου φάγεσθε από των αναγόντων μηρυκισμόν και από των διχηλούντων τας οπλάς και ονυχιζόντων ονυχιστήρας τον κάμηλον και δασύποδα και χοιρογρύλλιον ότι ανάγουσι μηρυκισμόν και οπλήν ου διχηλούσιν ακάθαρτα ταύτα υμίν και τον υν ότι διχηλεί οπλήν τούτο και ονυχίζει ονυχιστήρας οπλής και τούτο μηρυκισμόν ου μαρυκάται ακάθαρτον τούτο υμίν από των κρεών αυτών ου φάγεσθε και των θνησιμαίων αυτών ουχ άψεσθε και ταύτα φάγεσθε από πάντων των εν τοις ύδασι πάντα όσα εστίν εν αυτοίς πτερύγια και λεπίδες φάγεσθε 10 και πάντα όσα ουκ έστιν αυτοίς πτερύγια και λεπίδες ου φάγεσθε ακάθαρτα ταύτα έσται υμίν 11 παν όρνεον καθαρόν φάγεσθε 12 και ταύτα ου φάγεσθε απ΄ αυτών τον αετόν και τον γρύπα και τον αλιαίετον 13 και τον γύπα και τον ικτίνα και τα όμοια αυτώ 14 και πάντα κόρακα και τα όμοια αυτώ 15 και στρούθον και γλαύκα και λάρον 16 και ερώδιον και κύκνον και ίβιν 17 και καταράκτην και ιέρακα και τα όμοια αυτώ και έποπα και νυκτικόρακα 18 και πελεκάνα και χαραδριόν και τα όμοια αυτώ και πορφυρίωνα και νυκτερίδα 19 πάντα τα ερπετά των πετεινών ακάθαρτα ταύτα εστιν υμίν ου φάγεσθε απ΄ αυτών 20 παν πετεινόν καθαρόν φάγεσθε 21 παν θνησιμαίον ου φάγεσθε τω παροίκω τω εν ταις πόλεσί σου δοθήσεται και φάγεται η αποδώση τω αλλοτρίω ότι λαός άγιος ει κυρίω τω θεώ σου ουχ εψήσεις άρνα εν γάλακτι μητρός αυτού 22 δεκάτην αποδεκατώσεις παντός γενήματος του σπέρματός σου το γένημα του αγρού σου ενιαυτόν κατ΄ ενιαυτόν 23 και φαγή αυτό έναντι κυρίου του θεού σου εν τω τόπω ω αν εκλέξηται κύριος ο θεός σου επικληθήναι το όνομα αυτού εκεί οίσεις τα επιδέκατα του σίτου σου και του οίνου σου και του ελαίου σου και τα πρωτότοκα των βοών σου και των προβάτων σου ίνα μάθης φοβείσθαι κύριον τον θεόν σου πάσας τας ημέρας 24 εάν δε μακράν γένηται η οδός από σου και μη δύνη αναφέρειν αυτά ότι μακράν από σου ο τόπος ον αν εκλέξηται κύριος ο θεός σου επικληθήναι το όνομα αυτού εκεί ότι ευλογήσει σε κύριος ο θεός σου 25 και αποδώση αυτά αργυρίου και λήψη το αργύριον εν ταις χερσί σου και πορεύση εις τον τόπον ον αν εκλέξηται κύριος ο θεός σου αυτόν 26 και δώσεις το αργύριον επί παντός ου αν επιθυμή η ψυχή σου επί βουσίν η επί προβάτοις η επί οίνω η επί σικέρα η επί παντός ου αν επιθυμή η ψυχή σου και φαγή εκεί έναντι κυρίου του θεού σου και ευφρανθήση συ και ο οίκός σου 27 και ο Λευίτης ο εν ταις πόλεσί σου ου καταλείψεις αυτόν ότι ουκ έστιν αυτώ μερίς ουδέ κλήρος μετά σου 28 μετά τρία έτη εξοίσεις παν το επιδέκατον των γενημάτων σου εν τω ενιαυτώ εκείνω θήσεις αυτό εν ταις πόλεσί σου 29 και ελεύσεται ο Λευίτης ότι ουκ έστιν αυτώ μερίς ουδέ κλήρος μετά σου και ο προσήλυτος και ο ορφανός και η χήρα η εν ταις πόλεσί σου και φάγονται και εμπλησθήσονται ίνα ευλογήση σε κύριος ο θεός σου εν πάσι τοις έργοις των χειρών σου οις εαν ποιής
Copyright information for ABPGRK