Deuteronomy 14

CHAPTER 14

Clean and Unclean Animals

1υιοί έστε κυρίου του θεού υμών ουκ επιθήσετε φαλάκρωμα αναμέσον των οφθαλμών υμών επί νεκρώ 2ότι λαός άγιος ει κυρίω τω θεώ σου και σε εξελέξατο κύριος ο θεός σου γενέσθαι σε λαόν αυτώ περιούσιον από πάντων των εθνών των επί προσώπου της γης 3ου φάγεσθε παν βδέλυγμα 4ταύτα τα κτήνη α φάγεσθε μόσχον εκ βοών και αμνόν εκ προβάτων και χίμαρον εξ αιγών 5έλαφον και δορκάδα και βούβαλον και τραγέλαφον και πύγαργον και όρυγα και καμηλοπάρδαλιν 6παν κτήνος διχηλούν οπλήν και ονυχιστήρας ονυχίζον δύο χηλών και ανάγον μηρυκισμόν εν τοις κτήνεσι ταύτα φάγεσθε 7και ταύτα ου φάγεσθε από των αναγόντων μηρυκισμόν και από των διχηλούντων τας οπλάς και ονυχιζόντων ονυχιστήρας τον κάμηλον και δασύποδα και χοιρογρύλλιον ότι ανάγουσι μηρυκισμόν και οπλήν ου διχηλούσιν ακάθαρτα ταύτα υμίν 8και τον υν ότι διχηλεί οπλήν τούτο και ονυχίζει ονυχιστήρας οπλής και τούτο μηρυκισμόν ου μαρυκάται ακάθαρτον τούτο υμίν από των κρεών αυτών ου φάγεσθε και των θνησιμαίων αυτών ουχ άψεσθε 9και ταύτα φάγεσθε από πάντων των εν τοις ύδασι πάντα όσα εστίν εν αυτοίς πτερύγια και λεπίδες φάγεσθε 10και πάντα όσα ουκ έστιν αυτοίς πτερύγια και λεπίδες ου φάγεσθε ακάθαρτα ταύτα έσται υμίν 11παν όρνεον καθαρόν φάγεσθε 12και ταύτα ου φάγεσθε απ΄ αυτών τον αετόν και τον γρύπα και τον αλιαίετον 13και τον γύπα και τον ικτίνα και τα όμοια αυτώ 14και πάντα κόρακα και τα όμοια αυτώ 15και στρούθον και γλαύκα και λάρον 16και ερώδιον και κύκνον και ίβιν 17και καταράκτην και ιέρακα και τα όμοια αυτώ και έποπα και νυκτικόρακα 18και πελεκάνα και χαραδριόν και τα όμοια αυτώ και πορφυρίωνα και νυκτερίδα 19πάντα τα ερπετά των πετεινών ακάθαρτα ταύτα εστιν υμίν ου φάγεσθε απ΄ αυτών 20παν πετεινόν καθαρόν φάγεσθε 21παν θνησιμαίον ου φάγεσθε τω παροίκω τω εν ταις πόλεσί σου δοθήσεται και φάγεται η αποδώση τω αλλοτρίω ότι λαός άγιος ει κυρίω τω θεώ σου ουχ εψήσεις άρνα εν γάλακτι μητρός αυτού 22δεκάτην αποδεκατώσεις παντός γενήματος του σπέρματός σου το γένημα του αγρού σου ενιαυτόν κατ΄ ενιαυτόν 23και φαγή αυτό έναντι κυρίου του θεού σου εν τω τόπω ω αν εκλέξηται κύριος ο θεός σου επικληθήναι το όνομα αυτού εκεί οίσεις τα επιδέκατα του σίτου σου και του οίνου σου και του ελαίου σου και τα πρωτότοκα των βοών σου και των προβάτων σου ίνα μάθης φοβείσθαι κύριον τον θεόν σου πάσας τας ημέρας 24εάν δε μακράν γένηται η οδός από σου και μη δύνη αναφέρειν αυτά ότι μακράν από σου ο τόπος ον αν εκλέξηται κύριος ο θεός σου επικληθήναι το όνομα αυτού εκεί ότι ευλογήσει σε κύριος ο θεός σου 25και αποδώση αυτά αργυρίου και λήψη το αργύριον εν ταις χερσί σου και πορεύση εις τον τόπον ον αν εκλέξηται κύριος ο θεός σου αυτόν 26και δώσεις το αργύριον επί παντός ου αν επιθυμή η ψυχή σου επί βουσίν η επί προβάτοις η επί οίνω η επί σικέρα η επί παντός ου αν επιθυμή η ψυχή σου και φαγή εκεί έναντι κυρίου του θεού σου και ευφρανθήση συ και ο οίκός σου 27και ο Λευίτης ο εν ταις πόλεσί σου ου καταλείψεις αυτόν ότι ουκ έστιν αυτώ μερίς ουδέ κλήρος μετά σου 28μετά τρία έτη εξοίσεις παν το επιδέκατον των γενημάτων σου εν τω ενιαυτώ εκείνω θήσεις αυτό εν ταις πόλεσί σου 29και ελεύσεται ο Λευίτης ότι ουκ έστιν αυτώ μερίς ουδέ κλήρος μετά σου και ο προσήλυτος και ο ορφανός και η χήρα η εν ταις πόλεσί σου και φάγονται και εμπλησθήσονται ίνα ευλογήση σε κύριος ο θεός σου εν πάσι τοις έργοις των χειρών σου οις εαν ποιής
Copyright information for ABPGRK