Deuteronomy 17

CHAPTER 17

Concerning Judicial Judgments

1ου θύσεις κυρίω τω θεώ σου μόσχον η πρόβατον εν ω εστίν εν αυτώ μώμος παν ρήμα πονηρόν ότι βδέλυγμα κυρίω τω θεώ σου εστίν 2εάν δε ευρεθή εν σοι εν μία των πόλεών σου ων κύριος ο θεός σου δίδωσί σοι ανήρ η γυνή όστις ποιήσει το πονηρόν έναντι κυρίου του θεού σου παρελθείν την διαθήκην αυτού 3και απελθόντες λατρεύσωσι θεοίς ετέροις και προσκυνήσωσιν αυτοίς τω ηλίω η τη σελήνη η παντί των εκ του κόσμου του ουρανού α ου προσέταξα 4και αναγγελή σοι και ακούσεις και ζητήσεις σφόδρα και ιδού αληθώς γέγονε το ρήμα γεγένηται το βδέλυγμα τούτο εν Ισραήλ 5και εξάξεις τον άνθρωπον εκείνον η την γυναίκα εκείνην οίτινες εποίησαν το πρόσταγμα το πονηρόν τούτο επί την πύλην και λιθοβολήσετε αυτούς εν λίθοις και τελευτήσουσιν 6επί δυσί μάρτυσιν η τρισί μάρτυσιν αποθανείται ο αποθνήσκων ουκ αποθανείται εφ΄ ενί μάρτυρι 7και η χειρ των μαρτύρων έσται επ΄ αυτώ εν πρώτοις θανατώσαι αυτόν και η χειρ παντός του λαού επ΄ εσχάτω και εξαρείς τον πονηρόν εξ υμών αυτών 8εάν δε αδυνατήση από σου ρήμα εν κρίσει αναμέσον αίμα αίματος και αναμέσον κρίσις κρίσεως και αναμέσον αφή αφής και αναμέσον αντιλογία αντιλογίας ρήματα κρίσεως εν ταις πόλεσί σου και αναστάς αναβήση εις τον τόπον ον αν εκλέξηται κύριος ο θεός σου επικληθήναι το όνομα αυτού εκεί 9και ελεύση προς τους ιερείς τους Λευίτας και προς τον κριτήν ος αν γένηται εν ταις ημέραις εκείναις και εκζητήσαντες αναγγελούσί σοι την κρίσιν 10και ποιήσεις κατά το ρήμα ο αν αναγγείλωσί σοι εκ του τόπου ου αν εκλέξηται κύριος ο θεός σου και φυλάξεις σφόδρα ποιήσαι κατά πάντα όσα αν νομοθετηθή σοι 11κατά τον νόμον και κατά την κρίσιν ην αν είπωσί σοι ποιήσεις ουκ εκκλινείς από του ρήματος ου αν αναγγείλωσί σοι δεξιά ουδέ αριστερά 12και ο άνθρωπος ος αν ποιήση εν υπερηφανία του μη υπακούσαι του ιερέως του παρεστηκότος λειτουργείν επί τω ονόματι κυρίου του θεού σου η του κριτού ος αν γένηται εν ταις ημέραις εκείναις και αποθανείται ο άνθρωπος εκείνος και εξαρείς τον πονηρόν εξ Ισραήλ 13και πας ο λαός ακούσας φοβηθήσεται και ουκ ασεβήσει έτι

Concerning Rulers

14εάν δε εισέλθης εις την γην ην κύριος ο θεός σου δίδωσί σοι εν κλήρω και κληρονομήσης αυτήν και κατοικήσης επ΄ αυτήν και είπης καταστήσω επ΄ εμαυτόν άρχοντα καθά και το λοιπά έθνη τα κύκλω μου 15καθιστών καταστήσεις επί σεαυτόν άρχοντα ον αν εκλέξηται κύριος ο θεός σου αυτόν εκ των αδελφών σου καταστήσεις επί σεαυτόν άρχοντα ου δυνήση καταστήσαι επί σεαυτόν άνθρωπον αλλότριον ότι ουκ αδελφός σου εστί 16πλην ου πληθυνεί εαυτώ ίππον ουδέ μη αποστρέψει τον λαόν εις Αίγυπτον όπως μη πληθύνη εαυτώ ίππον ο δε κύριος είπεν υμίν ου προσθήσεσθε αποστρέψαι τη οδώ ταύτη έτι 17και ου πληθυνεί εαυτώ γυναίκας ίνα μη μεταστή αυτού η καρδία και αργύριον και χρυσίον ου πληθυνεί εαυτώ σφόδρα 18και έσται όταν καθίση επί του δίφρου της αρχής αυτού και γράψει εαυτώ το δευτερονόμιον τούτο εις βιβλίον παρά των ιερέων των Λευιτών 19και έσται μετ΄ αυτού και αναγνώσεται εν αυτώ πάσας τας ημέρας της ζωής αυτού ίνα μάθη φοβείσθαι κύριον τον θεόν αυτού φυλάσσεσθαι πάσας τας εντολάς ταύτας και τα δικαιώματα ταύτα ποιείν 20ίνα μη υψωθή η καρδία αυτού από των αδελφών αυτού ίνα μη παραβή από των εντολών δεξιά η αριστερά όπως αν μακροχρόνιος η επί της αρχής αυτού αυτός και οι υιοί αυτού εν τοις υιοίς Ισραήλ
Copyright information for ABPGRK