Deuteronomy 17

CHAPTER 17

Concerning Judicial Judgments

ου θύσεις κυρίω τω θεώ σου μόσχον η πρόβατον εν ω εστίν εν αυτώ μώμος παν ρήμα πονηρόν ότι βδέλυγμα κυρίω τω θεώ σου εστίν εάν δε ευρεθή εν σοι εν μία των πόλεών σου ων κύριος ο θεός σου δίδωσί σοι ανήρ η γυνή όστις ποιήσει το πονηρόν έναντι κυρίου του θεού σου παρελθείν την διαθήκην αυτού και απελθόντες λατρεύσωσι θεοίς ετέροις και προσκυνήσωσιν αυτοίς τω ηλίω η τη σελήνη η παντί των εκ του κόσμου του ουρανού α ου προσέταξα και αναγγελή σοι και ακούσεις και ζητήσεις σφόδρα και ιδού αληθώς γέγονε το ρήμα γεγένηται το βδέλυγμα τούτο εν Ισραήλ και εξάξεις τον άνθρωπον εκείνον η την γυναίκα εκείνην οίτινες εποίησαν το πρόσταγμα το πονηρόν τούτο επί την πύλην και λιθοβολήσετε αυτούς εν λίθοις και τελευτήσουσιν επί δυσί μάρτυσιν η τρισί μάρτυσιν αποθανείται ο αποθνήσκων ουκ αποθανείται εφ΄ ενί μάρτυρι και η χειρ των μαρτύρων έσται επ΄ αυτώ εν πρώτοις θανατώσαι αυτόν και η χειρ παντός του λαού επ΄ εσχάτω και εξαρείς τον πονηρόν εξ υμών αυτών εάν δε αδυνατήση από σου ρήμα εν κρίσει αναμέσον αίμα αίματος και αναμέσον κρίσις κρίσεως και αναμέσον αφή αφής και αναμέσον αντιλογία αντιλογίας ρήματα κρίσεως εν ταις πόλεσί σου και αναστάς αναβήση εις τον τόπον ον αν εκλέξηται κύριος ο θεός σου επικληθήναι το όνομα αυτού εκεί και ελεύση προς τους ιερείς τους Λευίτας και προς τον κριτήν ος αν γένηται εν ταις ημέραις εκείναις και εκζητήσαντες αναγγελούσί σοι την κρίσιν 10 και ποιήσεις κατά το ρήμα ο αν αναγγείλωσί σοι εκ του τόπου ου αν εκλέξηται κύριος ο θεός σου και φυλάξεις σφόδρα ποιήσαι κατά πάντα όσα αν νομοθετηθή σοι 11 κατά τον νόμον και κατά την κρίσιν ην αν είπωσί σοι ποιήσεις ουκ εκκλινείς από του ρήματος ου αν αναγγείλωσί σοι δεξιά ουδέ αριστερά 12 και ο άνθρωπος ος αν ποιήση εν υπερηφανία του μη υπακούσαι του ιερέως του παρεστηκότος λειτουργείν επί τω ονόματι κυρίου του θεού σου η του κριτού ος αν γένηται εν ταις ημέραις εκείναις και αποθανείται ο άνθρωπος εκείνος και εξαρείς τον πονηρόν εξ Ισραήλ 13 και πας ο λαός ακούσας φοβηθήσεται και ουκ ασεβήσει έτι

Concerning Rulers

14 εάν δε εισέλθης εις την γην ην κύριος ο θεός σου δίδωσί σοι εν κλήρω και κληρονομήσης αυτήν και κατοικήσης επ΄ αυτήν και είπης καταστήσω επ΄ εμαυτόν άρχοντα καθά και το λοιπά έθνη τα κύκλω μου 15 καθιστών καταστήσεις επί σεαυτόν άρχοντα ον αν εκλέξηται κύριος ο θεός σου αυτόν εκ των αδελφών σου καταστήσεις επί σεαυτόν άρχοντα ου δυνήση καταστήσαι επί σεαυτόν άνθρωπον αλλότριον ότι ουκ αδελφός σου εστί 16 πλην ου πληθυνεί εαυτώ ίππον ουδέ μη αποστρέψει τον λαόν εις Αίγυπτον όπως μη πληθύνη εαυτώ ίππον ο δε κύριος είπεν υμίν ου προσθήσεσθε αποστρέψαι τη οδώ ταύτη έτι 17 και ου πληθυνεί εαυτώ γυναίκας ίνα μη μεταστή αυτού η καρδία και αργύριον και χρυσίον ου πληθυνεί εαυτώ σφόδρα 18 και έσται όταν καθίση επί του δίφρου της αρχής αυτού και γράψει εαυτώ το δευτερονόμιον τούτο εις βιβλίον παρά των ιερέων των Λευιτών 19 και έσται μετ΄ αυτού και αναγνώσεται εν αυτώ πάσας τας ημέρας της ζωής αυτού ίνα μάθη φοβείσθαι κύριον τον θεόν αυτού φυλάσσεσθαι πάσας τας εντολάς ταύτας και τα δικαιώματα ταύτα ποιείν 20 ίνα μη υψωθή η καρδία αυτού από των αδελφών αυτού ίνα μη παραβή από των εντολών δεξιά η αριστερά όπως αν μακροχρόνιος η επί της αρχής αυτού αυτός και οι υιοί αυτού εν τοις υιοίς Ισραήλ
Copyright information for ABPGRK