Deuteronomy 19

CHAPTER 19

Cities of Refuge

1εάν δε αφανίση κύριος ο θεός σου τα έθνη α ο θεός σου δίδωσί σοι την γην αυτών και κατακληρονομήσης αυτούς και κατοικήσης εν ταις πόλεσιν αυτών και εν τοις οίκοις αυτών 2τρεις πόλεις διαστελείς σεαυτώ εν μέσω της γης σου ης κύριος ο θεός σου δίδωσί σοι 3στόχασαί σοι την οδόν και τριμεριείς τα όρια της γης σου ην καταμερίζει σοι κύριος ο θεός σου και έσται εκεί καταφυγή παντί φονευτή 4τούτο δε έσται το πρόσταγμα του φονευτού ος αν φύγη εκεί και ζήσεται ος αν πατάξη τον πλησίον αυτού ακουσίως και ούτος ου μισών αυτόν προ της εχθές και προ της τρίτης 5και ος εάν εισέλθη μετά του πλησίον εις τον δρυμόν συναγαγείν ξύλα και εκκρουσθή η χειρ αυτού τη αξίνη κόπτοντος το ξύλον και εκπεσόν το σιδήριον από του ξύλου τύχη του πλησίον και αποθάνη ούτος καταφεύξεται εις μίαν των πόλεων τούτων και ζήσεται 6ίνα μη διώξας ο αγχιστεύων του αίματος οπίσω του φονεύσαντος ότι παρατεθέρμανται τη καρδία αυτού και καταλάβη αυτόν εάν μακρότερα η η οδός και πατάξη αυτού ψυχήν και αποθάνη και τούτω ουκ έστι κρίσις θανάτου ότι ου μισών ην αυτόν προ της εχθές και προ της τρίτης 7διά τούτο εγώ σοι εντέλλομαι το ρήμα τούτο λέγων τρεις πόλεις διαστελείς σεαυτώ 8εάν δε εμπλατύνη κύριος ο θεός σου τα όριά σου ον τρόπον ώμοσε τοις πατράσι σου και δω σοι κύριος πάσαν την γην ην είπε δούναι τοις πατράσι σου 9εάν εισακούσης ποιείν πάσας τας εντολάς ταύτας ας εγώ εντέλλομαί σοι σήμερον αγαπάν κύριον τον θεόν σου πορεύεσθαι εν πάσαις ταις οδοίς αυτού πάσας τας ημέρας και προσθήσεις σεαυτώ έτι τρεις πόλεις προς τας τρεις ταύτας 10και ουκ εκχυθήσεται αίμα αναίτιον εν τη γη ην κύριος ο θεός σου δίδωσί σοι εν κλήρω και ουκ έσται εν σοι αίματι ένοχος 11εάν δε γένηται άνθρωπος μισών τον πλησίον και ενεδρεύση αυτόν και επαναστή επ΄ αυτόν και πατάξη αυτού την ψυχήν και αποθάνη και φύγη εις μίαν των πόλεων τούτων 12και αποστελούσιν η γερουσία της πόλεως αυτού και λήψονται αυτόν εκείθεν και παραδώσουσιν αυτόν εις χείρας τω αγχιστεύοντι του αίματος και αποθανείται 13ου φείσεται ο οφθαλμός σου επ΄ αυτώ και καθαριείς το αίμα το αναίτιον εξ Ισραήλ και ευ σοι έσται 14ου μετακινήσεις όρια του πλησίον σου α έστησαν οι πρότερον σου εν τη κληρονομία σου ην κατεκληρονόμηθης εν τη γη ην κύριος ο θεός σου δίδωσί σοι εν κλήρω

Concerning Witnesses

15ουκ εμμενεί μάρτυς εις μαρτυρήσαι κατά ανθρώπου κατά πάσαν αδικίαν και κατά παν αμάρτημα και κατά πάσαν αμαρτίαν ην αν αμάρτη επί στόματος δύο μαρτύρων και επί στόματος τριών μαρτύρων σταθήσεται παν ρήμα 16εάν δε καταστή μάρτυς άδικος κατά ανθρώπου καταλέγων αυτού ασέβειαν 17και στήσονται οι δύο άνθρωποι οις εστίν αυτοίς η αντιλογία έναντι κυρίου και έναντι των ιερέων και έναντι των κριτών οι αν ώσιν εν ταις ημέραις εκείναις 18και εξετάσωσιν οι κριταί ακριβώς και ιδού μάρτυς άδικος εμαρτύρησεν άδικα αντέστη κατά του αδελφού αυτού 19και ποιήσετε αυτώ ον τρόπον επονηρεύσατο ποιήσαι κατά του αδελφού αυτού και εξαρείτε το πονηρόν εξ υμών αυτών 20και οι επίλοιποι ακούσαντες φοβηθήσονται και ου προσθήσουσιν έτι ποιήσαι κατά το ρήμα το πονηρόν τούτο εν υμίν 21ου φείσεται ο οφθαλμός σου επ΄ αυτώ ψυχήν αντί ψυχής οφθαλμόν αντί οφθαλμού οδόντα αντί οδόντος χείρα αντί χειρός πόδα αντί ποδός καθότι αν τις δω μώμον τω πλησίον ούτω δώσετε αυτώ
Copyright information for ABPGRK