Deuteronomy 19

CHAPTER 19

Cities of Refuge

εάν δε αφανίση κύριος ο θεός σου τα έθνη α ο θεός σου δίδωσί σοι την γην αυτών και κατακληρονομήσης αυτούς και κατοικήσης εν ταις πόλεσιν αυτών και εν τοις οίκοις αυτών τρεις πόλεις διαστελείς σεαυτώ εν μέσω της γης σου ης κύριος ο θεός σου δίδωσί σοι στόχασαί σοι την οδόν και τριμεριείς τα όρια της γης σου ην καταμερίζει σοι κύριος ο θεός σου και έσται εκεί καταφυγή παντί φονευτή τούτο δε έσται το πρόσταγμα του φονευτού ος αν φύγη εκεί και ζήσεται ος αν πατάξη τον πλησίον αυτού ακουσίως και ούτος ου μισών αυτόν προ της εχθές και προ της τρίτης και ος εάν εισέλθη μετά του πλησίον εις τον δρυμόν συναγαγείν ξύλα και εκκρουσθή η χειρ αυτού τη αξίνη κόπτοντος το ξύλον και εκπεσόν το σιδήριον από του ξύλου τύχη του πλησίον και αποθάνη ούτος καταφεύξεται εις μίαν των πόλεων τούτων και ζήσεται ίνα μη διώξας ο αγχιστεύων του αίματος οπίσω του φονεύσαντος ότι παρατεθέρμανται τη καρδία αυτού και καταλάβη αυτόν εάν μακρότερα η η οδός και πατάξη αυτού ψυχήν και αποθάνη και τούτω ουκ έστι κρίσις θανάτου ότι ου μισών ην αυτόν προ της εχθές και προ της τρίτης διά τούτο εγώ σοι εντέλλομαι το ρήμα τούτο λέγων τρεις πόλεις διαστελείς σεαυτώ εάν δε εμπλατύνη κύριος ο θεός σου τα όριά σου ον τρόπον ώμοσε τοις πατράσι σου και δω σοι κύριος πάσαν την γην ην είπε δούναι τοις πατράσι σου εάν εισακούσης ποιείν πάσας τας εντολάς ταύτας ας εγώ εντέλλομαί σοι σήμερον αγαπάν κύριον τον θεόν σου πορεύεσθαι εν πάσαις ταις οδοίς αυτού πάσας τας ημέρας και προσθήσεις σεαυτώ έτι τρεις πόλεις προς τας τρεις ταύτας 10 και ουκ εκχυθήσεται αίμα αναίτιον εν τη γη ην κύριος ο θεός σου δίδωσί σοι εν κλήρω και ουκ έσται εν σοι αίματι ένοχος 11 εάν δε γένηται άνθρωπος μισών τον πλησίον και ενεδρεύση αυτόν και επαναστή επ΄ αυτόν και πατάξη αυτού την ψυχήν και αποθάνη και φύγη εις μίαν των πόλεων τούτων 12 και αποστελούσιν η γερουσία της πόλεως αυτού και λήψονται αυτόν εκείθεν και παραδώσουσιν αυτόν εις χείρας τω αγχιστεύοντι του αίματος και αποθανείται 13 ου φείσεται ο οφθαλμός σου επ΄ αυτώ και καθαριείς το αίμα το αναίτιον εξ Ισραήλ και ευ σοι έσται 14 ου μετακινήσεις όρια του πλησίον σου α έστησαν οι πρότερον σου εν τη κληρονομία σου ην κατεκληρονόμηθης εν τη γη ην κύριος ο θεός σου δίδωσί σοι εν κλήρω

Concerning Witnesses

15 ουκ εμμενεί μάρτυς εις μαρτυρήσαι κατά ανθρώπου κατά πάσαν αδικίαν και κατά παν αμάρτημα και κατά πάσαν αμαρτίαν ην αν αμάρτη επί στόματος δύο μαρτύρων και επί στόματος τριών μαρτύρων σταθήσεται παν ρήμα 16 εάν δε καταστή μάρτυς άδικος κατά ανθρώπου καταλέγων αυτού ασέβειαν 17 και στήσονται οι δύο άνθρωποι οις εστίν αυτοίς η αντιλογία έναντι κυρίου και έναντι των ιερέων και έναντι των κριτών οι αν ώσιν εν ταις ημέραις εκείναις 18 και εξετάσωσιν οι κριταί ακριβώς και ιδού μάρτυς άδικος εμαρτύρησεν άδικα αντέστη κατά του αδελφού αυτού 19 και ποιήσετε αυτώ ον τρόπον επονηρεύσατο ποιήσαι κατά του αδελφού αυτού και εξαρείτε το πονηρόν εξ υμών αυτών 20 και οι επίλοιποι ακούσαντες φοβηθήσονται και ου προσθήσουσιν έτι ποιήσαι κατά το ρήμα το πονηρόν τούτο εν υμίν 21 ου φείσεται ο οφθαλμός σου επ΄ αυτώ ψυχήν αντί ψυχής οφθαλμόν αντί οφθαλμού οδόντα αντί οδόντος χείρα αντί χειρός πόδα αντί ποδός καθότι αν τις δω μώμον τω πλησίον ούτω δώσετε αυτώ
Copyright information for ABPGRK