Deuteronomy 22

CHAPTER 22

Social and Domestic Laws

μη ιδών τον μόσχον του αδελφού σου η το πρόβατον αυτού πλανώμενα εν τη οδώ υπερίδης αυτά αποστροφή αποστρέψεις αυτά τω αδελφώ σου και αποδώσεις αυτά αυτώ εάν δε μη εγγίζη ο αδελφός σου προς σε μηδέ επίστη αυτόν συνάξεις αυτά ένδον εις την οικίαν σου και έσται μετά σου έως αν ζητήση αυτά ο αδελφός σου και αποδώσεις αυτά αυτώ ούτω ποιήσεις τον όνον αυτού και ούτω ποιήσεις το ιμάτιον αυτού και ούτω ποιήσεις κατά πάσαν απώλειαν του αδελφού σου όσα αν απολήται παρ΄ αυτού και εύρης αυτά ου δυνήση υπεριδείν ουκ όψη τον όνον του αδελφού σου η τον μόσχον αυτού πεπτωκότα εν τη οδώ μη υπερίδης αυτά ανιστών αναστήσεις μετ΄ αυτού ουκ έσται σκεύη ανδρός επί γυναικί ουδέ μη ενδύσηται ανήρ στολήν γυναικείαν ότι βδέλυγμα κυρίω τω θεώ σου εστί πας ποιών ταύτα εάν δε συναντήσης νοσσιά ορνέων προ προσώπου σου εν τη οδώ η επί παντί δένδρω η επί της γης νεοσσοίς η ωοίς και η μήτηρ θάλπη επί των νεοσσών η επί των ωών ου λήψη την μητέρα μετά των τέκνων αποστολή αποστελείς την μητέρα τα δε παιδία λήψη σεαυτώ ίνα ευ σοι γένηται και πολυήμερος έση εάν δε οικοδομήσης οικίαν καινήν και ποιήσεις στεφάνην τω δώματί σου και ου ποιήσεις φόνον εν τη οικία σου εάν πέση ο πεσών απ΄ αυτού ου κατασπερείς τον αμπελώνά σου διάφορον ίνα μη αγιασθή το γένημα και το σπέρμα ο αν σπείρης μετά του γενήματος του αμπελωνός σου 10 ουκ αροτριάσεις εν μόσχω και όνω επί το αυτό 11 ουκ ενδύση κίβδηλον έρια και λίνον επί τω αυτό 12 στρεπτά ποιήσεις σεαυτώ επί των τεσσάρων κρασπέδων των περιβολαίων σου α αν περιβάλη εν αυτοίς 13 εάν δε τις λάβη γυναίκα και συνοικήση αυτή και μισήση αυτήν 14 και επιθή αυτή προφασιστικούς λόγους και κατενέγκη αυτής όνομα πονηρόν και λέγη την γυναίκα ταύτην είληφα και προσελθών αυτή ουχ εύρηκα αυτής παρθένια 15 και λαβών ο πατήρ της παιδός και η μήτηρ εξοίσουσι τα παρθένια της παιδός προς την γερουσίαν επί την πύλην 16 και ερεί ο πατήρ της παιδός τη γερουσία την θυγατέρα μου ταύτην δέδωκα τω ανθρώπω τούτω γυναίκα και μισήσας αυτήν 17 αυτός νυν επιτίθησιν αυτή προφασιστικούς λόγους λέγων ουχ εύρηκα τη θυγατρί σου παρθένεια και ταύτα τα παρθένεια της θυγατρός μου και αναπτύξουσι το ιμάτιον εναντίον της γερουσίας της πόλεως 18 και λήψεται η γερουσία της πόλεως εκείνης τον άνθρωπον εκείνον και παιδεύσουσιν αυτόν 19 και ζημιώσουσιν αυτόν εκατόν σίκλους και δώσουσι τω πατρί της νεάνιδος ότι εξήνεγκεν όνομα πονηρόν επί παρθένον Ισραηλίτιν και αυτού έσται γυνή ου δυνήσεται εξαποστείλαι αυτήν τον άπαντα χρόνον 20 εάν δε επ΄ αληθείας γένηται ο λόγος ούτος και μη ευρεθή παρθένια τη νεάνιδι 21 και εξάξουσι την νεάνιν επί τας θύρας του οίκου του πατρός αυτής και λιθοβολήσουσιν αυτήν λίθοις οι άνδρες της πόλεως αυτής και αποθανείται ότι εποίησεν αφροσύνην εν υιοίς Ισραήλ εκπορνεύσαι τον οίκον του πατρός αυτής και εξαρείς τον πονηρόν εξ υμών αυτών 22 εάν δε ευρεθή άνθρωπος κοιμώμενος μετά γυναικός συνωκισμένης ανδρί αποκτενείτε αμφοτέρους τον άνδρα τον κοιμώμενον μετά της γυναικός και την γυναίκα και εξαρείς τον πονηρόν εξ Ισραήλ 23 εάν δε γένηται παις παρθένος μεμνηστευμένη ανδρί και ευρών αυτήν άνθρωπος εν πόλει κοιμηθή μετ΄ αυτής 24 εξάξετε αμφοτέρους επί την πύλην της πόλεως αυτών και λιθοβοληθήσονται εν λίθοις και αποθανούνται την νεάνιν ότι ουκ εβόησεν εν τη πόλει και τον άνθρωπον ότι εταπείνωσε την γυναίκα του πλησίον αυτού και εξαρείς τον πονηρόν εξ υμών αυτών 25 εάν δε εν πεδίω εύρη άνθρωπος την παίδα την μεμνηστευμένην και βιασάμενος κοιμηθή μετ΄ αυτής αποκτενείτε τον άνθρωπον τον κοιμώμενον μετ΄ αυτής μόνον 26 τη δε νεάνιδι ου ποιήσετε ουδέν ουκ έστι τη νεάνιδι αμάρτημα θανάτου ότι ως ει τις επαναστή άνθρωπος επί τον πλησίον αυτού και φονεύση αυτού ψυχήν ούτως το πράγμα τούτο 27 ότι εν τω αγρώ εύρεν αυτήν εβόησεν η νεάνις η μεμνηστευμένη και ουκ ην ο βοηθήσων αυτή 28 εάν δε τις εύρη την παίδα την παρθένον ήτις ου μεμνήστευται και βιασάμενος αυτήν κοιμηθή μετ΄ αυτής και ευρεθή 29 δώσει ο άνθρωπος ο κοιμηθείς μετ΄ αυτής τω πατρί της νεάνιδος πεντήκοντα δίδραχμα αργυρίου και αυτού έσται γυνή ανθ΄ ων εταπείνωσεν αυτήν ου δυνήσεται εξαποστείλαι αυτήν τον άπαντα χρόνον 30 ου λήψεται άνθρωπος την γυναίκα του πατρός αυτού και ουκ ανακαλύψει συγκάλυμμα του πατρός αυτού
Copyright information for ABPGRK