Deuteronomy 24

CHAPTER 24

Social and Domestic Laws

εάν δε τις λάβη γυναίκα και συνοικήση αυτή και έσται εάν μη εύρη χάριν εναντίον αυτού ότι εύρηκεν εν αυτή άσχημον πράγμα και γράψει αυτή βιβλίον αποστασίου και δώσει εις τας χείρας αυτής και εξαποστελεί αυτήν εκ της οικίας αυτού και απελθούσα γένηται ανδρί ετέρω και μισήση αυτήν ο ανήρ ο έσχατος και γράψη αυτή βιβλίον αποστασίου και δώση αυτή εις τας χείρας αυτής και εξαπόστελει αυτήν εκ της οικίας αυτού η αποθάνη ο ανήρ αυτής ο έσχατος ος έλαβεν αυτήν εαυτώ γυναίκα ου δυνήσεται ο ανήρ ο πρότερος ο εξαποστείλας αυτήν επαναστρέψας λαβείν αυτήν εαυτώ γυναίκα μετά το μιανθήναι αυτήν ότι βδέλυγμά εστιν έναντι κυρίου του θεού σου και ου μιανείτε την γην ην κύριος ο θεός υμών δίδωσιν υμίν εν κλήρω εάν δε τις λάβη γυναίκα προσφάτως ουκ εξελεύσεται εις πόλεμον και ουκ επιβληθήσεται αυτώ ουδέν πράγμα αθώος έσται εν τη οικία αυτού ενιαυτόν ένα ευφρανεί την γυναίκα αυτού ην έλαβεν ουκ ενεχυράσεις μύλον ουδέ επιμύλιον ότι ψυχήν ούτος ενεχυράζει εάν δε αλώ άνθρωπος κλέπτων ψυχήν εκ των αδελφών αυτού των υιών Ισραήλ και καταδυναστεύσας αυτόν αποδώται αποθανείται ο κλέπτης εκείνος και εξαρείς τον πονηρόν εξ υμών αυτών πρόσεχε σεαυτώ εν τη αφή της λέπρας φυλάξη σφόδρα ποιείν κατά πάντα τον νόμον ον αν αναγγείλωσιν υμίν οι ιερείς οι Λευίται ον τρόπον ενετειλάμην υμίν φυλάξασθε ποιείν μνήσθητι όσα εποίησε κύριος ο θεός σου τη Μαριάμ εν τη οδώ εκπορευομένων υμών εξ Αιγύπτου 10 εάν δε οφείλημα η εν τω πλησίον σου οφείλημα οτιούν ουκ εισελεύση εις την οικίαν αυτού ενεχυράσαι το ενέχυρον αυτού 11 έξω στήση και ο άνθρωπος ου το δάνειόν σου εστίν εν αυτώ εξοίσει σοι το ενέχυρον έξω 12 εάν δε ο άνθρωπος πένηται ου κοιμηθήση εν τω ενεχύρω αυτού 13 αποδόσει αποδώσεις αυτώ το ενέχυρον αυτού προς δυσμάς ηλίου και κοιμηθήσεται εν τω ιματίω αυτού και ευλογήσει σε και έσται σοι ελεημοσύνη εναντίον κυρίου του θεού σου 14 ουκ αποστερήσεις μισθόν πένητος και ενδεούς εκ των αδελφών σου η εκ των προσηλύτων των εν ταις πόλεσί σου 15 αυθήμερον αποδώσεις τον μισθόν αυτού ουκ επιδύσεται ο ήλιος επ΄ αυτώ ότι πένης εστί και εν αυτώ έχει την ελπίδα και ου καταβοήσεται κατά σου προς κύριος και έσται εν σοι αμαρτία 16 ουκ αποθανούνται πατέρες υπέρ τέκνων και οι υιοί ουκ αποθανούνται υπέρ πατέρων έκαστος εν τη εαυτού αμαρτία αποθανείται 17 ουκ εκκλινείς κρίσιν προσηλύτου και ορφανού και χήρας και ουκ ενεχυράσεις ιμάτιον χήρας 18 και μνησθήση ότι οικέτης ησθα εν γη Αιγύπτω και ελυτρώσατό σε κύριος ο θεός σου εκείθεν διά τούτο εγώ σοι εντέλλομαι ποιείν το ρήμα τούτο 19 εάν δε αμήσης τον αμητόν σου εν τω αγρώ σου και επιλάθη δράγμα εν τω αγρώ σου ουκ επαναστραφήση λαβείν αυτό τω πτωχώ και τω προσηλύτω και τω ορφανώ και τη χήρα έσται ίνα ευλογήση σε κύριος ο θεός σου εν παντί έργω των χειρών σου 20 εάν δε ελαιολογήσης ουκ επαναστρέψεις καλαμήσασθαι τα οπίσω σου τω προσηλύτω και τω ορφανώ και τη χήρα έσται 21 εάν δε τρυγήσης τον αμπελώνά σου ουκ επανατρυγήσεις τα οπίσω σου τω προσηλύτω και τω ορφανώ και τη χήρα έσται 22 και μνησθήση ότι οικέτης ήσθα εν γη Αιγύπτω διά τούτο εγώ σοι εντέλλομαι ποιείν το ρήμα τούτο
Copyright information for ABPGRK