Deuteronomy 24

CHAPTER 24

Social and Domestic Laws

1εάν δε τις λάβη γυναίκα και συνοικήση αυτή και έσται εάν μη εύρη χάριν εναντίον αυτού ότι εύρηκεν εν αυτή άσχημον πράγμα και γράψει αυτή βιβλίον αποστασίου και δώσει εις τας χείρας αυτής και εξαποστελεί αυτήν εκ της οικίας αυτού 2και απελθούσα γένηται ανδρί ετέρω 3και μισήση αυτήν ο ανήρ ο έσχατος και γράψη αυτή βιβλίον αποστασίου και δώση αυτή εις τας χείρας αυτής και εξαπόστελει αυτήν εκ της οικίας αυτού η αποθάνη ο ανήρ αυτής ο έσχατος ος έλαβεν αυτήν εαυτώ γυναίκα 4ου δυνήσεται ο ανήρ ο πρότερος ο εξαποστείλας αυτήν επαναστρέψας λαβείν αυτήν εαυτώ γυναίκα μετά το μιανθήναι αυτήν ότι βδέλυγμά εστιν έναντι κυρίου του θεού σου και ου μιανείτε την γην ην κύριος ο θεός υμών δίδωσιν υμίν εν κλήρω 5εάν δε τις λάβη γυναίκα προσφάτως ουκ εξελεύσεται εις πόλεμον και ουκ επιβληθήσεται αυτώ ουδέν πράγμα αθώος έσται εν τη οικία αυτού ενιαυτόν ένα ευφρανεί την γυναίκα αυτού ην έλαβεν 6ουκ ενεχυράσεις μύλον ουδέ επιμύλιον ότι ψυχήν ούτος ενεχυράζει 7εάν δε αλώ άνθρωπος κλέπτων ψυχήν εκ των αδελφών αυτού των υιών Ισραήλ και καταδυναστεύσας αυτόν αποδώται αποθανείται ο κλέπτης εκείνος και εξαρείς τον πονηρόν εξ υμών αυτών 8πρόσεχε σεαυτώ εν τη αφή της λέπρας φυλάξη σφόδρα ποιείν κατά πάντα τον νόμον ον αν αναγγείλωσιν υμίν οι ιερείς οι Λευίται ον τρόπον ενετειλάμην υμίν φυλάξασθε ποιείν 9μνήσθητι όσα εποίησε κύριος ο θεός σου τη Μαριάμ εν τη οδώ εκπορευομένων υμών εξ Αιγύπτου 10εάν δε οφείλημα η εν τω πλησίον σου οφείλημα οτιούν ουκ εισελεύση εις την οικίαν αυτού ενεχυράσαι το ενέχυρον αυτού 11έξω στήση και ο άνθρωπος ου το δάνειόν σου εστίν εν αυτώ εξοίσει σοι το ενέχυρον έξω 12εάν δε ο άνθρωπος πένηται ου κοιμηθήση εν τω ενεχύρω αυτού 13αποδόσει αποδώσεις αυτώ το ενέχυρον αυτού προς δυσμάς ηλίου και κοιμηθήσεται εν τω ιματίω αυτού και ευλογήσει σε και έσται σοι ελεημοσύνη εναντίον κυρίου του θεού σου 14ουκ αποστερήσεις μισθόν πένητος και ενδεούς εκ των αδελφών σου η εκ των προσηλύτων των εν ταις πόλεσί σου 15αυθήμερον αποδώσεις τον μισθόν αυτού ουκ επιδύσεται ο ήλιος επ΄ αυτώ ότι πένης εστί και εν αυτώ έχει την ελπίδα και ου καταβοήσεται κατά σου προς κύριος και έσται εν σοι αμαρτία 16ουκ αποθανούνται πατέρες υπέρ τέκνων και οι υιοί ουκ αποθανούνται υπέρ πατέρων έκαστος εν τη εαυτού αμαρτία αποθανείται 17ουκ εκκλινείς κρίσιν προσηλύτου και ορφανού και χήρας και ουκ ενεχυράσεις ιμάτιον χήρας 18και μνησθήση ότι οικέτης ησθα εν γη Αιγύπτω και ελυτρώσατό σε κύριος ο θεός σου εκείθεν διά τούτο εγώ σοι εντέλλομαι ποιείν το ρήμα τούτο 19εάν δε αμήσης τον αμητόν σου εν τω αγρώ σου και επιλάθη δράγμα εν τω αγρώ σου ουκ επαναστραφήση λαβείν αυτό τω πτωχώ και τω προσηλύτω και τω ορφανώ και τη χήρα έσται ίνα ευλογήση σε κύριος ο θεός σου εν παντί έργω των χειρών σου 20εάν δε ελαιολογήσης ουκ επαναστρέψεις καλαμήσασθαι τα οπίσω σου τω προσηλύτω και τω ορφανώ και τη χήρα έσται 21εάν δε τρυγήσης τον αμπελώνά σου ουκ επανατρυγήσεις τα οπίσω σου τω προσηλύτω και τω ορφανώ και τη χήρα έσται 22και μνησθήση ότι οικέτης ήσθα εν γη Αιγύπτω διά τούτο εγώ σοι εντέλλομαι ποιείν το ρήμα τούτο
Copyright information for ABPGRK