Deuteronomy 25

CHAPTER 25

Social and Marital Laws

αν δε γένηται αντιλογία αναμέσον ανθρώπων και προσέλθωσιν εις κρίσιν και κρίνωσι και δικαιώσωσι τον δίκαιον και καταγνώσι του ασεβούς και έσται εάν άξιος η πληγών ο ασεβών καθιείς αυτόν έναντι των κριτών και μαστιγώσουσιν αυτόν εναντίον αυτών κατά την ασέβειαν αυτού αριθμώ τεσσαράκοντα μαστιγώσουσιν αυτόν ου προσθήσουσιν εάν δε προσθώσι μαστιγώσαι αυτόν υπέρ ταύτας τας πληγάς πλείους ασχημονήσει ο αδελφός σου εναντίον σου ου φίμωσεις βούν αλοώντα εάν δε κατοικώσιν αδελφοί επί το αυτό και αποθάνη εις εξ αυτών σπέρμα δε μη η αυτώ ουκ έσται η γυνή του τεθνηκότος έξω ανδρί μη εγγίζοντι ο αδελφός του ανδρός αυτής εισελεύσεται προς αυτήν και λήψεται αυτήν εαυτώ γυναίκα και συνοικήσει αυτή και έσται το παιδίον ο αν τεχθή κατασταθήσεται εκ του ονόματος του τετελευτηκότος και ουκ εξαλειφθήσεται το όνομα αυτού εξ Ισραήλ εάν δε μη βούληται ο άνθρωπος λαβείν την γυναίκα του αδελφού αυτού και αναβήσεται η γυνή επί την πύλην επί την γερουσίαν και ερεί ου θέλει ο αδελφός του ανδρός μου αναστήσαι το όνομα του αδελφού αυτού εν Ισραήλ ουκ ηθέλησεν ο αδελφός του ανδρός μου και καλέσουσιν αυτόν η γερουσία της πόλεως εκείνης και ερούσιν αυτώ και στας είπη ου βούλομαι λαβείν αυτήν και προσελθούσα η γυνή του αδελφού αυτού προς αυτόν έναντι της γερουσίας και υπολύσει το υπόδημα αυτού το εν από του ποδός αυτού και εμπτύσεται εις το πρόσωπον αυτού και αποκριθείσα ερεί ούτως ποιήσουσι τω ανθρώπω ος ουκ οικοδομήσει τον οίκον του αδελφού αυτού 10 και κληθήσεται το όνομα αυτού εν Ισραήλ οίκος του υπολυθέντος το υπόδημα 11 εάν δε μάχωνται δύο άνθρωποι επι το αυτό άνθρωπος μετά του αδελφού αυτού και προσέλθη η γυνή ενός αυτών εξελέσθαι τον άνδρα αυτής εκ χειρός του τύπτοντος αυτόν και εκτείνασα την χείρα αυτής επιλάβηται των διδύμων αυτού 12 αποκόψεις την χείρα αυτής ου φείσεται ο οφθαλμός σου επ΄ αυτή

True and Just Weights

13 ουκ έσται εν τω μαρσίππω σου στάθμιον και στάθμιον μέγα η μικρόν 14 ουκ έσται εν τη οικία σου μέτρον και μέτρον μέγα η μικρόν 15 στάθμιον αληθινόν και δίκαιον έσται σοι και μέτρον αληθινόν και δίκαιον έσται σοι ίνα πολυήμερος γένη επί της γης ης κύριος ο θεός σου δίδωσί σοι εν κλήρω 16 ότι βδέλυγμα κυρίω τω θεώ σου πας ποιών ταύτα πας ποιών άδικον 17 μνήσθητι όσα εποίησέ σοι Αμαλήκ εν τη οδώ εκπορευομένου σου εκ Αιγύπτου 18 πως αντέστη σοι εν τη οδώ και έκοψέ σου την ουραγίαν τους κοπιώντας οπίσω σου συ δε επείνας και εκοπίας και ουκ εφοβήθη τον θεόν 19 και έσται ηνίκα εάν καταπαύση σε κύριος ο θεός σου από πάντων των εχθρών σου των κύκλω σου εν τη γη η κύριος ο θεός σου δίδωσί σοι εν κλήρω κατακληρονομήσαι εξαλείψεις το όνομα Αμαλήκ εκ της υπό τον ουρανόν και ου μη επιλάθη
Copyright information for ABPGRK