Deuteronomy 30

CHAPTER 30

Reconciliation

και έσται ως αν έλθωσιν επί σε πάντα τα ρήματα ταύτα η ευλογία και η κατάρα ην δέδωκα προ προσώπου σου και δέξη εις την καρδίαν σου εν πάσι τοις έθνεσιν ου αν διασκορπίση σε κύριος ο θεός σου εκεί και επιστραφήση επί κύριον τον θεόν σου και υπακούση της φωνής αυτού κατά πάντα όσα εγώ εντέλλομαί σοι σήμερον εξ όλης της καρδίας σου και εξ όλης της ψυχής σου και ιάσεται κύριος τας αμαρτίας σου και ελεήσει σε και πάλιν συνάξει σε εκ πάντων των εθνών εις ους διεσκόρπισέ σε κύριος ο θεός σου εκεί εάν η η διασπορά σου απ΄ άκρου του ουρανού εώς άκρου του ουρανού εκείθεν συνάξει σε κύριος ο θεός σου και εκείθεν λήψεταί σε και εισάξει σε κύριος ο θεός σου εις την γην ην εκληρονόμησαν οι πατέρες σου και κληρονομήσεις αυτήν και ευ σε ποιήσει και πλεοναστόν σε ποιήσει υπέρ τους πατέρας σου και περικαθαριεί κύριος την καρδίαν σου και την καρδίαν του σπέρματός σου αγαπάν κύριον τον θεόν σου εξ όλης της καρδίας σου και εξ όλης της ψυχής σου ίνα ζης συ και δώσει κύριος ο θεός σου τας αράς ταύτας επί τους εχθρούς σου και επί τους μισούντάς σε οι εδίωξάν σε και συ επιστραφήση και εισακούση της φωνής κυρίου του θεού σου και ποιήσεις τας εντολάς αυτού όσας εγώ εντέλλομαί σοι σήμερον και πολυωρήσει σε κύριος ο θεός σου εν παντί έργω των χειρών σου εν τοις εκγόνοις της κοιλίας σου και εν τοις εκγόνοις των κτηνών σου και εν τοις γενήμασι της γης σου ότι επιστρέψει κύριος ο θεός σου ευφρανθήναι επί σε εις αγαθά καθότι ευφράνθη επί τοις πατράσι σου 10 εάν εισακούσης της φωνής κυρίου του θεού σου φυλάσσεσθαι τας εντολάς αυτού και τα δικαιώματα αυτού τας γεγραμμένας εν τω βιβλίω του νόμου τούτου εάν επιστραφής επί κύριον τον θεόν σου εξ όλης της καρδίας σου και εξ όλης της ψυχής σου 11 ότι η εντολή αύτη ην εγώ εντέλλομαί σοι σήμερον ουχ υπέρογκός εστιν ουδέ μακράν από σου εστίν 12 ουκ εν τω ουρανώ εστί λέγων τις αναβήσεται ημών εις τον ουρανόν και λήψεται ημίν αυτήν και ακούσαντες αυτήν ποιήσομεν 13 ουδέ πέραν της θαλάσσης εστί λέγων τις διαπεράσει ημίν εις το πέραν της θαλάσσης και λήψεται ημίν αυτήν και ακούσαντες αυτήν ποιήσομεν 14 εγγύς σου εστί το ρήμα σφόδρα εν τω στόματί σου και εν τη καρδία σου και εν ταις χερσί σου ποιείν αυτό 15 ιδού δέδωκα προ προσώπου σου σήμερον την ζωήν και τον θάνατον το αγαθόν και το κακόν 16 εάν δε εισακούσητε τας εντολάς κυρίου του θεού υμών ας εγώ εντέλλομαί σοι σήμερον αγαπάν κύριον τον θεόν σου πορεύεσθαι εν πάσαις ταις οδοίς αυτού και φυλάσσειν τα δικαιώματα αυτού και τας εντολάς αυτού και τας κρίσεις αυτού και ζήσεσθε και πολλοί έσεσθε και ευλογήσει σε κύριος ο θεός σου εν πάση τη γη εις ην εισπορεύη εκεί κληρονομήσαι αυτήν 17 και εάν μεταστή η καρδία σου και μη εισακούσης και πλανηθείς προσκυνήσης θεοίς ετέροις και λατρεύσης αυτοίς 18 αναγγέλλω σοι σήμερον ότι απωλεία απολείσθε και ου μη πολυήμεροι γένησθε επί της γης εις ην υμείς διαβαίνετε τον Ιορδάνην εκεί κληρονομήσαι αυτήν 19 διαμαρτύρομαι υμίν σήμερον τον τε ουρανόν και την γην την ζωήν και τον θάνατον δέδωκα προ προσώπου υμών την ευλογίαν και την κατάραν και έκλεξαι την ζωήν ίνα ζήσης συ και το σπέρμα σου 20 αγαπάν κύριον τον θεόν σου εισακούειν της φωνής αυτού και έχεσθαι αυτού ότι τούτο η ζωή σου και η μακρότης των ημερών σου κατοικείν επί της γης ης ώμοσε κύριος τοις πατράσι σου Αβραάμ και Ισαάκ και Ιακώβ δούναι αυτοίς
Copyright information for ABPGRK