Deuteronomy 8

CHAPTER 8

Man Shall Not Live by Bread Alone

πάσας τας εντολάς ας εγώ εντέλλομαι υμίν σήμερον φυλάξεσθε ποιείν ίνα ζήτε και πολυπλασιασθήτε και εισέλθητε και κληρονομήσητε την γην ην ώμοσε κύριος τοις πατράσιν υμών και μνησθήση πάσαν την οδόν ην ήγαγέ σε κύριος ο θεός σου τούτο τεσσαρακοστόν έτος εν τη ερήμω όπως αν κακώση σε και πειράση σε και διαγνωσθή τα εν τη καρδία σου ει φυλάξη τας εντολάς αυτού η ου και εκάκωσέ σε και ελιμαγχόνησέ σε και εψώμισέ σε το μάννα ο ουκ ήδεισαν οι πατέρες σου ίνα αναγγείλη σοι ότι ουκ επ΄ άρτω μόνω ζήσεται ο άνθρωπος αλλ΄ επί παντί ρήματι τω εκπορευομένω διά στόματος θεού ζήσεται ο άνθρωπος τα ιμάτιά σου ουκ επαλαιώθη από σου οι πόδες σου ουκ ετυλώθησαν ιδού τεσσαράκοντα έτη και γνώση τη καρδία σου ότι ως ει τις άνθρωπος παιδεύση τον υιόν αυτού ούτω κύριος ο θεός σου παιδεύσει σε και φυλάξεις τας εντολάς κυρίου του θεού σου πορεύεσθαι εν ταις οδοίς αυτού και φοβείσθαι αυτόν ο γαρ κύριος ο θεός σου εισάξει σε εις γην αγαθήν και πολλήν ου χείμαρροι υδάτων και πηγαί αβύσσων εκπορευόμεναι διά των πεδίων και διά των ορεών γη πυρού και κριθής άμπελοι συκαί ροαί γη ελαίας ελαίου και μέλιτος γη εφ΄ ης ου μετά πτωχείας φαγή τον άρτον σου και ουκ ενδεηθήση επ΄ αυτής γη ης οι λίθοι αυτής σίδηρος και εκ των ορέων αυτής μεταλλεύσεις χαλκόν 10 και φαγή και εμπλησθήση και ευλογήσεις κύριον τον θεόν σου επί της γης της αγαθής ης δέδωκέ σοι

Warnings in Forgetting The LORD

11 πρόσεχε σεαυτώ μη επιλάθη κυρίου του θεού σου του μη φυλάξαι τας εντολάς αυτού και τα κρίματα αυτού και τα δικαιώματα αυτού όσα εγώ εντέλλομαί σοι σήμερον 12 μη φαγών και εμπλησθείς και οικίας καλάς οικοδομήσας και κατοικήσας εν αυταίς 13 και των βοών σου και των προβάτων σου πληθυνθέντων σοι αργυρίου και χρυσίου πληθυνθέντων σοι και πάντων όσα σοι έσται πληθυνθέντων 14 υψωθής τη καρδία σου και επιλάθη κυρίου του θεού σου του εξαγαγόντος σε εκ γης Αιγύπτου εξ οίκου δουλείας 15 του αγαγόντος σε διά της ερήμου της μεγάλης και της φοβεράς εκείνης ου όφις δάκνων και σκορπίος και δίψα ου ουκ ην ύδωρ του εξαγαγόντος σοι εκ πέτρας ακροτόμου πηγήν ύδατος 16 του ψωμίσαντός σε το μάννα εν τη ερήμω ο ουκ ήδεις συ και ουκ ήδεισαν οι πατέρες σου ίνα κακώση σε και ίνα εκπειράση σε και ευ σε ποιήση επ΄ εσχάτου των ημερών σου 17 και μη είπης εν τη καρδία σου η ισχύς μου και το κράτος της χειρός μου εποίησέ μοι την δύναμιν την μεγάλην ταύτην 18 και μνησθήση κυρίου του θεού σου ότι αυτός σοι δίδωσιν ισχύν του ποιήσαι δύναμιν ίνα στήση την διαθήκην αυτού ην ώμοσε τοις πατράσι σου ως σήμερον 19 και έσται εάν λήθη επιλάθη κυρίου του θεού σου και πορευθής οπίσω θεών ετέρων και λατρεύσης αυτοίς και προσκυνήσης αυτοίς διαμαρτύρομαι υμίν σήμερον τον τε ουρανόν και την γην ότι απωλεία απολείσθε 20 καθά και τα λοιπά έθνη όσα ο κύριος απολλύει προ προσώπου υμών ούτως απολείσθε ανθ΄ ων ουκ ηκούσατε της φωνής κυρίου του θεού υμών
Copyright information for ABPGRK