Deuteronomy 22

CHAPTER 22

Social and Domestic Laws

1μη ιδών τον μόσχον του αδελφού σου η το πρόβατον αυτού πλανώμενα εν τη οδώ υπερίδης αυτά αποστροφή αποστρέψεις αυτά τω αδελφώ σου και αποδώσεις αυτά αυτώ 2εάν δε μη εγγίζη ο αδελφός σου προς σε μηδέ επίστη αυτόν συνάξεις αυτά ένδον εις την οικίαν σου και έσται μετά σου έως αν ζητήση αυτά ο αδελφός σου και αποδώσεις αυτά αυτώ 3ούτω ποιήσεις τον όνον αυτού και ούτω ποιήσεις το ιμάτιον αυτού και ούτω ποιήσεις κατά πάσαν απώλειαν του αδελφού σου όσα αν απολήται παρ΄ αυτού και εύρης αυτά ου δυνήση υπεριδείν 4ουκ όψη τον όνον του αδελφού σου η τον μόσχον αυτού πεπτωκότα εν τη οδώ μη υπερίδης αυτά ανιστών αναστήσεις μετ΄ αυτού 5ουκ έσται σκεύη ανδρός επί γυναικί ουδέ μη ενδύσηται ανήρ στολήν γυναικείαν ότι βδέλυγμα κυρίω τω θεώ σου εστί πας ποιών ταύτα 6εάν δε συναντήσης νοσσιά ορνέων προ προσώπου σου εν τη οδώ η επί παντί δένδρω η επί της γης νεοσσοίς η ωοίς και η μήτηρ θάλπη επί των νεοσσών η επί των ωών ου λήψη την μητέρα μετά των τέκνων 7αποστολή αποστελείς την μητέρα τα δε παιδία λήψη σεαυτώ ίνα ευ σοι γένηται και πολυήμερος έση 8εάν δε οικοδομήσης οικίαν καινήν και ποιήσεις στεφάνην τω δώματί σου και ου ποιήσεις φόνον εν τη οικία σου εάν πέση ο πεσών απ΄ αυτού 9ου κατασπερείς τον αμπελώνά σου διάφορον ίνα μη αγιασθή το γένημα και το σπέρμα ο αν σπείρης μετά του γενήματος του αμπελωνός σου 10ουκ αροτριάσεις εν μόσχω και όνω επί το αυτό 11ουκ ενδύση κίβδηλον έρια και λίνον επί τω αυτό 12στρεπτά ποιήσεις σεαυτώ επί των τεσσάρων κρασπέδων των περιβολαίων σου α αν περιβάλη εν αυτοίς 13εάν δε τις λάβη γυναίκα και συνοικήση αυτή και μισήση αυτήν 14και επιθή αυτή προφασιστικούς λόγους και κατενέγκη αυτής όνομα πονηρόν και λέγη την γυναίκα ταύτην είληφα και προσελθών αυτή ουχ εύρηκα αυτής παρθένια 15και λαβών ο πατήρ της παιδός και η μήτηρ εξοίσουσι τα παρθένια της παιδός προς την γερουσίαν επί την πύλην 16και ερεί ο πατήρ της παιδός τη γερουσία την θυγατέρα μου ταύτην δέδωκα τω ανθρώπω τούτω γυναίκα και μισήσας αυτήν 17αυτός νυν επιτίθησιν αυτή προφασιστικούς λόγους λέγων ουχ εύρηκα τη θυγατρί σου παρθένεια και ταύτα τα παρθένεια της θυγατρός μου και αναπτύξουσι το ιμάτιον εναντίον της γερουσίας της πόλεως 18και λήψεται η γερουσία της πόλεως εκείνης τον άνθρωπον εκείνον και παιδεύσουσιν αυτόν 19και ζημιώσουσιν αυτόν εκατόν σίκλους και δώσουσι τω πατρί της νεάνιδος ότι εξήνεγκεν όνομα πονηρόν επί παρθένον Ισραηλίτιν και αυτού έσται γυνή ου δυνήσεται εξαποστείλαι αυτήν τον άπαντα χρόνον 20εάν δε επ΄ αληθείας γένηται ο λόγος ούτος και μη ευρεθή παρθένια τη νεάνιδι 21και εξάξουσι την νεάνιν επί τας θύρας του οίκου του πατρός αυτής και λιθοβολήσουσιν αυτήν λίθοις οι άνδρες της πόλεως αυτής και αποθανείται ότι εποίησεν αφροσύνην εν υιοίς Ισραήλ εκπορνεύσαι τον οίκον του πατρός αυτής και εξαρείς τον πονηρόν εξ υμών αυτών 22εάν δε ευρεθή άνθρωπος κοιμώμενος μετά γυναικός συνωκισμένης ανδρί αποκτενείτε αμφοτέρους τον άνδρα τον κοιμώμενον μετά της γυναικός και την γυναίκα και εξαρείς τον πονηρόν εξ Ισραήλ 23εάν δε γένηται παις παρθένος μεμνηστευμένη ανδρί και ευρών αυτήν άνθρωπος εν πόλει κοιμηθή μετ΄ αυτής 24εξάξετε αμφοτέρους επί την πύλην της πόλεως αυτών και λιθοβοληθήσονται εν λίθοις και αποθανούνται την νεάνιν ότι ουκ εβόησεν εν τη πόλει και τον άνθρωπον ότι εταπείνωσε την γυναίκα του πλησίον αυτού και εξαρείς τον πονηρόν εξ υμών αυτών 25εάν δε εν πεδίω εύρη άνθρωπος την παίδα την μεμνηστευμένην και βιασάμενος κοιμηθή μετ΄ αυτής αποκτενείτε τον άνθρωπον τον κοιμώμενον μετ΄ αυτής μόνον 26τη δε νεάνιδι ου ποιήσετε ουδέν ουκ έστι τη νεάνιδι αμάρτημα θανάτου ότι ως ει τις επαναστή άνθρωπος επί τον πλησίον αυτού και φονεύση αυτού ψυχήν ούτως το πράγμα τούτο 27ότι εν τω αγρώ εύρεν αυτήν εβόησεν η νεάνις η μεμνηστευμένη και ουκ ην ο βοηθήσων αυτή 28εάν δε τις εύρη την παίδα την παρθένον ήτις ου μεμνήστευται και βιασάμενος αυτήν κοιμηθή μετ΄ αυτής και ευρεθή 29δώσει ο άνθρωπος ο κοιμηθείς μετ΄ αυτής τω πατρί της νεάνιδος πεντήκοντα δίδραχμα αργυρίου και αυτού έσται γυνή ανθ΄ ων εταπείνωσεν αυτήν ου δυνήσεται εξαποστείλαι αυτήν τον άπαντα χρόνον 30ου λήψεται άνθρωπος την γυναίκα του πατρός αυτού και ουκ ανακαλύψει συγκάλυμμα του πατρός αυτού
Copyright information for ABPGRK