Deuteronomy 25

CHAPTER 25

Social and Marital Laws

1αν δε γένηται αντιλογία αναμέσον ανθρώπων και προσέλθωσιν εις κρίσιν και κρίνωσι και δικαιώσωσι τον δίκαιον και καταγνώσι του ασεβούς 2και έσται εάν άξιος η πληγών ο ασεβών καθιείς αυτόν έναντι των κριτών και μαστιγώσουσιν αυτόν εναντίον αυτών κατά την ασέβειαν αυτού 3αριθμώ τεσσαράκοντα μαστιγώσουσιν αυτόν ου προσθήσουσιν εάν δε προσθώσι μαστιγώσαι αυτόν υπέρ ταύτας τας πληγάς πλείους ασχημονήσει ο αδελφός σου εναντίον σου 4ου φίμωσεις βούν αλοώντα 5εάν δε κατοικώσιν αδελφοί επί το αυτό και αποθάνη εις εξ αυτών σπέρμα δε μη η αυτώ ουκ έσται η γυνή του τεθνηκότος έξω ανδρί μη εγγίζοντι ο αδελφός του ανδρός αυτής εισελεύσεται προς αυτήν και λήψεται αυτήν εαυτώ γυναίκα και συνοικήσει αυτή 6και έσται το παιδίον ο αν τεχθή κατασταθήσεται εκ του ονόματος του τετελευτηκότος και ουκ εξαλειφθήσεται το όνομα αυτού εξ Ισραήλ 7εάν δε μη βούληται ο άνθρωπος λαβείν την γυναίκα του αδελφού αυτού και αναβήσεται η γυνή επί την πύλην επί την γερουσίαν και ερεί ου θέλει ο αδελφός του ανδρός μου αναστήσαι το όνομα του αδελφού αυτού εν Ισραήλ ουκ ηθέλησεν ο αδελφός του ανδρός μου 8και καλέσουσιν αυτόν η γερουσία της πόλεως εκείνης και ερούσιν αυτώ και στας είπη ου βούλομαι λαβείν αυτήν 9και προσελθούσα η γυνή του αδελφού αυτού προς αυτόν έναντι της γερουσίας και υπολύσει το υπόδημα αυτού το εν από του ποδός αυτού και εμπτύσεται εις το πρόσωπον αυτού και αποκριθείσα ερεί ούτως ποιήσουσι τω ανθρώπω ος ουκ οικοδομήσει τον οίκον του αδελφού αυτού 10και κληθήσεται το όνομα αυτού εν Ισραήλ οίκος του υπολυθέντος το υπόδημα 11εάν δε μάχωνται δύο άνθρωποι επι το αυτό άνθρωπος μετά του αδελφού αυτού και προσέλθη η γυνή ενός αυτών εξελέσθαι τον άνδρα αυτής εκ χειρός του τύπτοντος αυτόν και εκτείνασα την χείρα αυτής επιλάβηται των διδύμων αυτού 12αποκόψεις την χείρα αυτής ου φείσεται ο οφθαλμός σου επ΄ αυτή

True and Just Weights

13ουκ έσται εν τω μαρσίππω σου στάθμιον και στάθμιον μέγα η μικρόν 14ουκ έσται εν τη οικία σου μέτρον και μέτρον μέγα η μικρόν 15στάθμιον αληθινόν και δίκαιον έσται σοι και μέτρον αληθινόν και δίκαιον έσται σοι ίνα πολυήμερος γένη επί της γης ης κύριος ο θεός σου δίδωσί σοι εν κλήρω 16ότι βδέλυγμα κυρίω τω θεώ σου πας ποιών ταύτα πας ποιών άδικον 17μνήσθητι όσα εποίησέ σοι Αμαλήκ εν τη οδώ εκπορευομένου σου εκ Αιγύπτου 18πως αντέστη σοι εν τη οδώ και έκοψέ σου την ουραγίαν τους κοπιώντας οπίσω σου συ δε επείνας και εκοπίας και ουκ εφοβήθη τον θεόν 19και έσται ηνίκα εάν καταπαύση σε κύριος ο θεός σου από πάντων των εχθρών σου των κύκλω σου εν τη γη η κύριος ο θεός σου δίδωσί σοι εν κλήρω κατακληρονομήσαι εξαλείψεις το όνομα Αμαλήκ εκ της υπό τον ουρανόν και ου μη επιλάθη
Copyright information for ABPGRK