Deuteronomy 26

CHAPTER 26

First-fruits

1και έσται όταν εισέλθης εις την γην ην κύριος ο θεός σου δίδωσί σοι εν κλήρω κατακληρονομήσαι αυτήν και κατοικήσης επ΄ αυτής 2και λήψη από της απαρχής των καρπών της γης σου ης κύριος ο θεός σου δίδωσι εν κλήρω και εμβαλείς εις κάρταλλον και πορεύση εις τον τόπον ον αν εκλέξηται κύριος ο θεός σου επικληθήναι το όνομα αυτού εκεί 3και ελεύση προς τον ιερέα ος αν η εν ταις ημέραις εκείναις και ερείς προς αυτόν αναγγέλλω σήμερον κυρίω τω θεώ σου ότι εισελήλυθα εις την γην ην ώμοσε κύριος τοις πατράσιν ημών δούναι ημίν 4και λήψεται ο ιερεύς τον κάρταλλον εκ των χειρών σου και θήσει αυτόν απέναντι του θυσιαστηρίου κυρίου του θεού σου 5και αποκριθήση και ερείς έναντι κυρίου του θεού σου Συρίαν απέβαλεν ο πατήρ μου και κατέβη εις Αίγυπτον και παρώκησεν εκεί εν αριθμώ βραχεί και εγένετο εκεί εις έθνος μέγα και πλήθος πολύ 6και εκάκωσαν ημάς οι Αιγύπτιοι και εταπείνωσαν ημάς και επέθηκαν ημίν έργα σκληρά 7και ανεβοήσαμεν προς κύριον τον θεόν των πατέρων ημών και εισήκουσε κύριος της φωνής ημών και είδε την ταπείνωσιν ημών και τον μόχθον ημών και τον θλιμμόν ημών 8και εξήγαγεν ημάς κύριος εξ Αιγύπτου εν ισχύϊ τη μεγάλη και εν χειρί κραταιά και εν βραχίονι υψηλώ και εν οράμασι μεγάλοις και εν σημείοις και εν τέρασι 9και εισήγαγεν ημάς εις τον τόπον τουτον και έδωκεν ημίν την γην ταύτην γην ρέουσαν γάλα και μέλι 10και νυν ιδού ενήνοχα την απαρχήν των γενημάτων της γης ης έδωκας μοι κύριε και αφήσεις αυτό απέναντι κυρίου του θεού σου και προσκυνήσεις έναντι κυρίου του θεού σου 11και ευφρανθήση εν πάσι τοις αγαθοίς οις έδωκέ σοι κύριος ο θεός σου και τη οικία σου συ και ο Λευίτης και ο προσήλυτος ο εν σοι

The Tithe

12εάν δε συντελέσης αποδεκατώσαι παν το επιδέκατον των γενημάτων της γης σου εν τω έτει τω τρίτω το δεύτερον επιδέκατον δώσεις τω Λευίτη και τω προσηλύτω και τω ορφανώ και τη χήρα και φάγονται εν ταις πόλεσί σου και εμπλησθήσονται 13και ερείς έναντι κυρίου του θεού σου εξεκάθαρα τα άγια εκ της οικίας μου και έδωκα αυτά τω Λευίτη και τω προσηλύτω και τω ορφανώ και τη χήρα κατά πάσας τας εντολάς σου ας ενετείλω μοι ου παρήλθον την εντολήν σου και ουκ επελαθόμην 14και ουκ έφαγον εν οδύνη μου απ΄ αυτών ουκ εκάρπωσα απ αυτών εις ακάθαρτον ουκ έδωκα απ΄ αυτών τω τεθνηκότι υπήκουσα της φωνής κυρίου του θεού μου εποίησα καθά ενετείλω μοι 15κάτιδε εκ του οίκου του αγίου σου εκ του ουρανού και ευλόγησον τον λαόν σου τον Ισραήλ και την γην ην έδωκας αυτοίς καθά ώμοσας τοις πατράσιν ημών δούναι ημίν γην ρέουσαν γάλα και μέλι 16εν τη ημέρα ταύτη κύριος ο θεός σου ενετείλατό σοι ποιήσαι πάντα τα δικαιώματα ταύτα και τα κρίματα και φυλάξεσθε και ποιήσετε αυτά εξ όλης της καρδίας υμών και εξ όλης της ψυχής υμών 17τον θεόν είλου σήμερον είναί σου θεόν και πορεύεσθαι εν πάσαις ταις οδοίς αυτού και φυλάσσεσθαι τα δικαιώματα και τας εντολάς και τα κρίματα αυτού και υπακούειν της φωνής αυτού 18και κύριος είλατό σε σήμερον γενέσθαι σε αυτώ λαόν περιούσιον καθάπερ είπε σοι φυλάττειν πάσας τας εντολάς αυτού 19και είναί σε υπεράνω πάντων των εθνών ως εποίησέ σε ονομαστόν και καύχημα και δοξαστόν είναί σε λαόν άγιον κυρίω τω θεώ σου καθώς ελάλησε
Copyright information for ABPGRK