Ecclesiastes 10

CHAPTER 10

The Ways of the Wise and Foolish

1μύιαι θανατούσαι σαπριούσι σκευασίαν ελαίου ηδύσματος τίμιον ολίγον σοφίας υπέρ δόξαν αφροσύνης μεγάλης 2καρδία σοφού εις δεξιόν αυτού και καρδία άφρονος εις αριστερόν αυτού 3και γε εν οδώ όταν άφρων πορεύηται καρδία αυτού υστερήσει και α λογιείται πάντα αφροσύνη εστίν 4εάν πνεύμα του εξουσιάζοντος αναβή επί σε τόπον σου μη αφής ότι ίαμα καταπαύσει αμαρτίας μεγάλας 5έστι πονηρία ην είδον υπό τον ήλιον ως ακούσιον εξήλθεν από προσώπου εξουσιάζοντος 6εδόθη ο άφρων εν ύψεσι μεγάλοις και πλούσιοι εν ταπεινώ καθήσονται 7είδον δούλους εφ΄ ίππους και άρχοντας πορευομένους ως δούλους επί της γης 8ο ορύσσων βόθρον εις αυτόν εμπεσείται και καθαιρούντα φραγμόν δήξεται αυτόν όφις 9εξαιρών λίθους διαπονηθήσεται εν αυτοίς σχίζων ξύλα κινδυνεύσει εν αυτοίς 10εάν εκπέση το σιδήριον και αυτός πρόσωπον ετάραξε και δυνάμεις δυναμώσει και περίσσεια τω ανδρί ου σοφία 11εάν δάκη ο όφις εν ου ψιθυρισμώ και ουκ έστι περίσσεια τω επάδοντι 12λόγοι στόματος σοφού χάρις και χείλη άφρονος καταποντιούσιν αυτόν 13αρχή λόγων στόματος αυτού αφροσύνη και εσχάτη στόματος αυτού περιφέρεια πονηρά 14και ο άφρων πληθυνεί λόγους ουκ έγνω ο άνθρωπος τι το γενόμενον και τι το εσόμενον οτι οπίσω αυτού τις αναγγελεί αυτώ 15μόχθος των αφρόνων κοπώσει αυτούς ος ουκ έγνω του πορευθήναι εις πόλιν 16ουαί σοι πόλις ης ο βασιλεύς σου νεώτερος και οι άρχοντές σου εν πρωϊα εσθίουσι 17μακαρία συ γη ης ο βασιλεύς σου υιός ελευθέρων και οι άρχοντές σου προς καιρόν φάγονται εν δυνάμει και ουκ αισχυνθήσονται 18εν οκνηρίαις ταπεινωθήσεται η δοκώσις και εν αργία χειρών στάξει η οικία 19εις γέλωτα ποιούσιν άρτον και οίνον και έλαιον του ευφρανθήναι ζώντας και του αργυρίου επακούσεται τα πάντα 20και γε εν συνειδήσει σου βασιλέα μη καταράση και εν ταμιείοις κοιτώνων σου μη καταράση πλούσιον ότι πετεινόν του ουρανού αποίσει την φωνήν σου και ο έχων τας πτέρυγας απαγγελεί λόγον σου
Copyright information for ABPGRK