Ecclesiastes 3

CHAPTER 3

To All Things There is a Time and Season

1τοις πάσιν ο χρόνος και καιρός τω παντί πράγματι υπό τον ουρανόν 2καιρός του τεκείν και καιρός του αποθανείν καιρός του φυτεύσαι και καιρός του εκτίλαι το πεφυτευμένον 3καιρός του αποκτείναι και καιρός του ιάσασθαι καιρός του καθελείν και καιρός του οικοδομήσαι 4καιρός του κλαύσαι και καιρός του γελάσαι καιρός του κόψασθαι και καιρός του ορχήσασθαι 5καιρός του βαλείν λίθους και καιρός του συναγαγείν λίθους καιρός του περιλαβείν και καιρός του μακρυνθήναι από περιλήψεως 6καιρός του ζητήσαι και καιρός του απολέσαι καιρός του φυλάξαι και καιρός του εκβαλείν 7καιρός του ρήξαι και καιρός του ράψαι καιρός του σιγάν και καιρός του λαλείν 8καιρός του φιλήσαι και καιρός του μισήσαι καιρός πολέμου και καιρός ειρήνης 9τις περίσσεια του ποιούντος εν οις αυτός μοχθεί 10είδον συν τον περισπασμόν ον έδωκεν ο θεός τοις υιοίς των ανθρώπων του περισπάσθαι εν αυτώ 11σύμπαντα α εποίησε καλά εν καιρώ αυτού και γε συν τον αιώνα έδωκεν εν καρδία αυτών όπως μη εύρη ο άνθρωπος το ποίημα ο εποίησεν ο θεός απ΄ αρχής μέχρι τέλους 12έγνων ότι ουκ έστιν αγαθόν εν αυτοίς ει μη του ευφρανθήναι και του ποιείν αγαθόν εν ζωή αυτού 13και γε πας ο άνθρωπος ος φάγεται και πίεται και ίδη αγαθόν εν παντί μόχθω αυτού δόμα θεού εστιν 14έγνων ότι πάντα όσα εποίησεν ο θεός αυτά έσται εις τον αιώνα επ΄ αυτών ουκ έστι προσθείναι και απ΄ αυτών ουκ έστιν αφελείν και ο θεός εποίησεν ίνα φοβηθώσιν από προσώπου αυτού 15το γενόμενον ήδη εστί και όσα του γίνεσθαι ήδη γέγονε και ο θεός ζητήσει τον διωκόμενον 16και έτι είδον υπό τον ήλιον τόπον της κρίσεως εκεί ο ασεβής και τόπον των δικαίων εκεί ο ευσεβης 17είπον εγω εν καρδία μου συν τον δίκαιον και συν τον ασεβή κρινεί ο θεός ότι καιρός τω παντί πράγματι και επί παντί τω ποιήματι εκεί 18είπα εγώ εν καρδία μου περί λαλίας των υιών του ανθρώπου ότι διακρινεί αυτούς ο θεός και του δείξαι ότι αυτοί κτήνη εισί 19και γε αυτοίς συνάντημα υιών του ανθρώπου και συνάντημα του κτήνους συνάντημα εν αυτοίς ως ο θάνατος τούτου ούτως και ο θάνατος τούτου και πνεύμα εν τοις πάσι και τι επερίσσευσεν ο άνθρωπος παρά το κτήνος ουδέν ότι τα πάντα ματαιότης 20τα πάντα πορεύεται εις τόπον ένα τα πάντα εγένετο από του χοός και τα παντα επιστρέφει εις τον χουν 21και τις οίδε το πνεύμα υιών του ανθρώπου ει αναβαίνει αυτό άνω και το πνεύμα του κτήνους ει καταβαίνει αυτό κάτω εις την γην 22και είδον ότι ουκ έστιν αγαθόν ει μη ο ευφρανθήσεται άνθρωπος εν ποιήμασιν αυτού ότι αυτό μερίς αυτού ότι τις άξει αυτόν του ιδείν εν ω αν γένηται μετ΄ αυτόν
Copyright information for ABPGRK