Ecclesiastes 6

CHAPTER 6

The Folly of Wealth and Honor

έστι πονηρία ην είδον υπό τον ήλιον και πολλή εστιν παρά τοις άνθρωποις ανήρ ω δώσει αυτώ ο θεός πλούτον και υπάρχοντα και δόξαν και ουκ έστιν υστερών τη ψυχή αυτού από πάντων ων επιθυμήσει και ουκ εξουσιάσει αυτώ ο θεός του φαγείν απ΄ αυτού ότι ανήρ ξένος φάγεται αυτόν και γε τούτο ματαιότης και αρρωστία πονηρά εστιν εάν γεννήση ανήρ εκατόν και έτη πολλά ζήσεται και πλήθος ο τι έσονται αι ημέραι ετών αυτού και η ψυχή αυτού ουκ εμπλησθήσεται από αγαθωσύνης και γε ταφή ουκ εγένετο αυτώ είπα αγαθόν υπέρ αυτόν το έκτρωμα ότι εν ματαιότητι ήλθε και εν σκότει πορεύεται και εν σκότει όνομα αυτού καλυφθήσεται και γε ήλιον ουκ είδε και ουκ έγνω αναπαύσεις τούτω υπέρ τούτον και ει έζησε χιλίων ετών καθόδους και αγαθωσυνήν ουκ είδε μη ουκ εις τόπον ένα πορεύσεται τα πάντα πας μόχθος ανθρώπου εις στόμα αυτού και γε η ψυχή ου πληρωθήσεται ότι τις περίσσεια τω σοφώ υπέρ τον άφρονα διότι ο πένης οίδε πορευθήναι κατέναντι της ζωής αγαθόν όραμα οφθαλμών υπέρ πορευόμενον ψυχή και γε τούτο ματαιότης και προαίρεσις πνεύματος 10 ει τι εγένετο ήδη κέκληται όνομα αυτού και εγνώσθη τι εστίν άνθρωπος και ου δυνήσεται κριθήναι μετά του ισχυρού υπέρ αυτόν 11 ότι εισί λόγοι πολλοί πληθύνοντες ματαιότητα 12 τι περισσόν τω ανθρώπω ότι τις οίδεν τι αγαθόν τω ανθρώπω εν τη ζωή αριθμόν ζωής ημερών ματαιότητος αυτού και εποίησεν αυτάς εν σκιά ότι τις απαγγελεί τω ανθρώπω τι έσται οπίσω αυτού υπό τον ήλιον
Copyright information for ABPGRK