Ephesians 1

CHAPTER 1

Chosen Before the Foundation of the World

Παύλος απόστολος Ιησού χριστού διά θελήματος θεού τοις αγίοις τοις ούσιν εν Εφέσω και πιστοίς εν χριστώ Ιησού χάρις υμίν και ειρήνη από θεού πατρός ημών και κυρίου Ιησού χριστού ευλογητός ο θεός και πατήρ του κυρίου ημών Ιησού χριστού ο ευλογήσας ημάς εν πάση ευλογία πνευματική εν τοις επουρανίοις εν χριστώ καθώς εξελέξατο ημάς εν αυτώ προ καταβολής κόσμου είναι ημάς αγίους και αμώμους κατενώπιον αυτού εν αγάπη προορίσας ημάς εις υιοθεσίαν διά Ιησού χριστού εις αυτόν κατά την ευδοκίαν του θελήματος αυτού εις έπαινον δόξης της χάριτος αυτού εν η εχαρίτωσεν ημάς εν τω ηγαπημένω εν ω έχομεν την απολύτρωσιν διά του αίματος αυτού την άφεσιν των παραπτωμάτων κατά τον πλούτον της χάριτος αυτού ης επερίσσευσεν εις ημάς εν πάση σοφία και φρονήσει γνωρίσας ημίν το μυστήριον του θελήματος αυτού κατά την ευδοκίαν αυτού ην προέθετο εν αυτώ 10 εις οικονομίαν του πληρώματος των καιρών ανακεφαλαιώσασθαι τα πάντα εν τω χριστώ τα εν τοις ουρανοίς και τα εν της γης εν αυτώ 11 εν ω και εκληρώθημεν προορισθέντες κατά πρόθεσιν του τα πάντα ενεργούντος κατά την βουλήν του θελήματος αυτού 12 εις το είναι ημάς εις έπαινον της δόξης αυτού τους προηλπικότας εν τω χριστώ

Sealed by The Spirit of the Promise

13 εν ω και υμείς ακούσαντες τον λόγον της αληθείας το ευαγγέλιον της σωτηρίας υμών εν ω και πιστεύσαντες εσφραγίσθητε τω πνεύματι της επαγγελίας τω αγίω 14 ος εστιν αρραβών της κληρονομίας ημών εις απολύτρωσιν της περιποιήσεως εις έπαινον της δόξης αυτού 15 διά τούτο καγώ ακούσας την καθ΄ υμάς πίστιν εν τω κυρίω Ιησού και την αγάπην την εις πάντας τους αγίους 16 ου παύομαι ευχαριστών υπέρ υμών μνείαν υμών ποιούμενος επί των προσευχών μου 17 ίνα ο θεός του κυρίου ημών Ιησού χριστού ο πατήρ της δόξης δώη υμίν πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως εν επιγνώσει αυτού 18 πεφωτισμένους τους οφθαλμούς της διανοίας υμών εις το ειδέναι υμάς τις εστιν η ελπίς της κλήσεως αυτού και τις ο πλούτος της δόξης της κληρονομίας αυτού εν τοις αγίοις 19 και τι το υπερβάλλον μέγεθος της δυνάμεως αυτού εις ημάς τους πιστεύοντας κατά την ενέργειαν του κράτους της ισχύος αυτού 20 ην ενήργησεν εν τω χριστώ εγείρας αυτόν εκ των νεκρών και εκάθισεν εν δεξιά αυτού εν τοις επουρανίοις 21 υπεράνω πάσης αρχής και εξουσίας και δυνάμεως και κυριότητος και παντός ονόματος ονομαζομένου ου μόνον εν τω αιώνι τούτω αλλά και εν τω μέλλοντι 22 και πάντα υπέταξεν υπό τους πόδας αυτού και αυτόν έδωκε κεφαλήν υπέρ πάντα τη εκκλησία 23 ήτις εστί το σώμα αυτού το πλήρωμα του πάντα εν πάσι πληρουμένου
Copyright information for ABPGRK