Ephesians 2

CHAPTER 2

Alive in Christ

και υμάς όντας νεκρούς τοις παραπτώμασι και ταις αμαρτίαις εν αις ποτέ περιεπατήσατε κατά τον αιώνα του κόσμου τούτου κατά τον άρχοντα της εξουσίας του αέρος του πνεύματος του νυν ενεργούντος εν τοις υιοίς της απειθείας εν οις και ημείς πάντες ανεστράφημέν ποτε εν ταις επιθυμίαις της σαρκός ημών ποιούντες τα θελήματα της σαρκός και των διανοιών και ήμεν τέκνα φύσει οργής ως και οι λοιποί ο δε θεός πλούσιος ων εν ελέει διά την πολλήν αγάπην αυτού ην ηγάπησεν ημάς και όντας ημάς νεκρούς τοις παραπτώμασι συνεζωοποίησε τω χριστώ χάριτί εστε σεσωσμένοι και συνήγειρε και συνεκάθισεν εν τοις επουρανίοις εν χριστώ Ιησού ίνα ενδείξηται εν τοις αιώσι τοις επερχομένοις τον υπερβάλλοντα πλούτον της χάριτος αυτού εν χρηστότητι εφ΄ ημάς εν χριστώ Ιησού τη γαρ χάριτί εστε σεσωσμένοι διά της πίστεως και τούτο ουκ εξ υμών θεού το δώρον ουκ εξ έργων ίνα μη τις καυχήσηται

Created for Good Works

10 αυτού γαρ εσμεν ποίημα κτισθέντες εν χριστώ Ιησού επί έργοις αγαθοίς οις προητοίμασεν ο θεός ίνα εν αυτοίς περιπατήσωμεν 11 διό μνημονεύετε ότι υμείς ποτέ τα έθνη εν σαρκί οι λεγόμενοι ακροβυστία υπό της λεγομένης περιτομής εν σαρκί χειροποιήτου 12 ότι ήτε εν τω καιρώ εκείνω χωρίς χριστού απηλλοτριωμένοι της πολιτείας του Ισραήλ και ξένοι των διαθηκών της επαγγελίας ελπίδα μη έχοντες και άθεοι εν τω κόσμω 13 νυνί δε εν χριστώ Ιησού υμείς οι ποτέ όντες μακράν εγγύς εγενήθητε εν τω αίματι του χριστού 14 αυτός γαρ εστιν η ειρήνη ημών ο ποιήσας τα αμφότερα εν και το μεσότοιχον του φραγμού λύσας 15 την έχθραν εν τη σαρκί αυτού τον νόμον των εντολών εν δόγμασι καταργήσας ίνα τους δύο κτίση εν εαυτώ εις ένα καινόν άνθρωπον ποιών ειρήνην 16 και αποκαταλλάξη τους αμφοτέρους εν ενί σώματι τω θεώ διά του σταυρού αποκτείνας την έχθραν εν αυτώ 17 και ελθών ευηγγελίσατο ειρήνην υμίν τοις μακράν και τοις εγγύς 18 ότι δι΄ αυτού έχομεν την προσαγωγήν οι αμφότεροι εν ενί πνεύματι προς τον πατέρα 19 άρα ούν ουκέτι εστέ ξένοι και πάροικοι αλλά συμπολίται των αγίων και οικείοι του θεού 20 εποικοδομηθέντες επί τω θεμελιώ των αποστόλων και προφητών όντος ακρογωνιαίου αυτού Ιησού χριστού 21 εν ω πάσα οικοδομή συναρμολογουμένη αύξει εις ναόν άγιον εν κυρίω 22 εν ω και υμείς συνοικοδομείσθε εις κατοικητήριον του θεού εν πνεύματι
Copyright information for ABPGRK