Ephesians 3

CHAPTER 3

The Mystery of Christ Revealed

τούτου χάριν εγώ Παύλος ο δέσμιος του χριστού Ιησού υπέρ υμών των εθνων είγε ηκούσατε την οικονομίαν της χάριτος του θεού της δοθείσης μοι εις υμάς ότι κατά αποκάλυψιν εγνώρισέ μοι το μυστήριον καθώς προέγραψα εν ολίγω προς ο δύνασθε αναγινώσκοντες νοήσαι την σύνεσίν μου εν τω μυστηρίω του χριστού ο εν ετέραις γενεαίς ουκ εγνωρίσθη τοις υιοίς των ανθρώπων ως νυν απεκαλύφθη τοις αγίοις αποστόλοις αυτού και προφήταις εν πνεύματι είναι τα έθνη συγκληρόνομα και σύσσωμα και συμμέτοχα της επαγγελίας αυτού εν τω χριστώ διά του ευαγγελίου ου εγενόμην διάκονος κατά την δωρεάν της χάριτος του θεού την δοθείσάν μοι κατά την ενέργειαν της δυνάμεως αυτού εμοί τω ελαχιστοτέρω πάντων των αγίων εδόθη η χάρις αύτη εν τοις έθνεσιν ευαγγελίσασθαι τον ανεξιχνίαστον πλούτον του χριστού και φωτίσαι πάντας τις η κοινωνία του μυστηρίου του αποκεκρυμμένου από των αιώνων εν τω θεώ τω τα πάντα κτίσαντι διά Ιησού χριστού 10 ίνα γνωρισθή νυν ταις αρχαίς και ταις εξουσίαις εν τοις επουρανίοις διά της εκκλησίας η πολυποίκιλος σοφία του θεού 11 κατά πρόθεσιν των αιώνων ην εποίησεν εν χριστώ Ιησού τω κυρίω ημών 12 εν ω έχομεν την παρρησίαν και την προσαγωγήν εν πεποιθήσει διά της πίστεως αυτού 13 διό αιτούμαι μη εκκακείν εν ταις θλίψεσί μου υπέρ υμών ήτις εστί δόξα υμών 14 τούτου χάριν κάμπτω τα γόνατά μου προς τον πατέρα του κυρίου ημών Ιησού χριστού 15 εξ ου πάσα πατριά εν ουρανοίς και επί γης ονομάζεται 16 ίνα δώη υμίν κατά τον πλούτον της δόξης αυτού δυνάμει κραταιωθήναι διά του πνεύματος αυτού εις τον έσω άνθρωπον 17 κατοικήσαι τον χριστόν διά της πίστεως εν ταις καρδίαις υμών εν αγάπη ερριζωμένοι και τεθεμελιωμένοι 18 ίνα εξισχύσητε καταλαβέσθαι συν πάσι τοις αγίοις τι το πλάτος και μήκος και βάθος και ύψος 19 γνώναί τε την υπερβάλλουσαν της γνώσεως αγάπην του χριστού ίνα πληρωθήτε εις παν το πλήρωμα του θεού 20 τω δε δυναμένω υπέρ πάντα ποιήσαι υπερεκπερισσού ων αιτούμεθα η νοούμεν κατά την δύναμιν την ενεργουμένην εν ημίν 21 αυτώ η δόξα εν τη εκκλησία εν χριστώ Ιησού εις πάσας τας γενεάς του αιώνος των αιώνων αμήν
Copyright information for ABPGRK