Ephesians 3

CHAPTER 3

The Mystery of Christ Revealed

1τούτου χάριν εγώ Παύλος ο δέσμιος του χριστού Ιησού υπέρ υμών των εθνων 2είγε ηκούσατε την οικονομίαν της χάριτος του θεού της δοθείσης μοι εις υμάς 3ότι κατά αποκάλυψιν εγνώρισέ μοι το μυστήριον καθώς προέγραψα εν ολίγω 4προς ο δύνασθε αναγινώσκοντες νοήσαι την σύνεσίν μου εν τω μυστηρίω του χριστού 5ο εν ετέραις γενεαίς ουκ εγνωρίσθη τοις υιοίς των ανθρώπων ως νυν απεκαλύφθη τοις αγίοις αποστόλοις αυτού και προφήταις εν πνεύματι 6είναι τα έθνη συγκληρόνομα και σύσσωμα και συμμέτοχα της επαγγελίας αυτού εν τω χριστώ διά του ευαγγελίου 7ου εγενόμην διάκονος κατά την δωρεάν της χάριτος του θεού την δοθείσάν μοι κατά την ενέργειαν της δυνάμεως αυτού 8εμοί τω ελαχιστοτέρω πάντων των αγίων εδόθη η χάρις αύτη εν τοις έθνεσιν ευαγγελίσασθαι τον ανεξιχνίαστον πλούτον του χριστού 9και φωτίσαι πάντας τις η κοινωνία του μυστηρίου του αποκεκρυμμένου από των αιώνων εν τω θεώ τω τα πάντα κτίσαντι διά Ιησού χριστού 10ίνα γνωρισθή νυν ταις αρχαίς και ταις εξουσίαις εν τοις επουρανίοις διά της εκκλησίας η πολυποίκιλος σοφία του θεού 11κατά πρόθεσιν των αιώνων ην εποίησεν εν χριστώ Ιησού τω κυρίω ημών 12εν ω έχομεν την παρρησίαν και την προσαγωγήν εν πεποιθήσει διά της πίστεως αυτού 13διό αιτούμαι μη εκκακείν εν ταις θλίψεσί μου υπέρ υμών ήτις εστί δόξα υμών 14τούτου χάριν κάμπτω τα γόνατά μου προς τον πατέρα του κυρίου ημών Ιησού χριστού 15εξ ου πάσα πατριά εν ουρανοίς και επί γης ονομάζεται 16ίνα δώη υμίν κατά τον πλούτον της δόξης αυτού δυνάμει κραταιωθήναι διά του πνεύματος αυτού εις τον έσω άνθρωπον 17κατοικήσαι τον χριστόν διά της πίστεως εν ταις καρδίαις υμών εν αγάπη ερριζωμένοι και τεθεμελιωμένοι 18ίνα εξισχύσητε καταλαβέσθαι συν πάσι τοις αγίοις τι το πλάτος και μήκος και βάθος και ύψος 19γνώναί τε την υπερβάλλουσαν της γνώσεως αγάπην του χριστού ίνα πληρωθήτε εις παν το πλήρωμα του θεού 20τω δε δυναμένω υπέρ πάντα ποιήσαι υπερεκπερισσού ων αιτούμεθα η νοούμεν κατά την δύναμιν την ενεργουμένην εν ημίν 21αυτώ η δόξα εν τη εκκλησία εν χριστώ Ιησού εις πάσας τας γενεάς του αιώνος των αιώνων αμήν
Copyright information for ABPGRK