Esther 1

CHAPTER 1

Artaxerxes Makes a Banquet

και εγένετο εν ταις ημέραις Αρταξέρξου ούτος ο Αρταξέρξης από της Ινδικής εκατόν εικοσιεπτά χωρών εκράτησεν εν δε ταύταις ταις ημέραις ότε ενεθρονίσθη βασιλεύς Αρταξέρξης εν Σούσοις τη πόλει εν τω τρίτω έτει βασιλεύοντος αυτού δοχήν εποίησε τοις φίλοις και τοις λοιποίς έθνεσι και τοις Περσών και Μήδων ενδόξοις και τοις άρχουσι των σατραπών και μετά ταύτα μετά το δείξαι αυτοίς τον πλούτον της βασιλείας αυτού και την δόξαν της ευφροσύνης αυτού επί ημέρας εκατόν ογδοήκοντα ότε δε ανεπληρώθησαν αι ημέραι του γάμου εποίησεν ο βασιλεύς πότον τοις έθνεσι τοις ευρεθείσιν εις την πόλιν επί ημέρας εξ εν αυλή του οίκου του βασιλέως κεκοσμημένη βυσσίνοις και καρπασίνοις τεταμένοις επί σχοινίοις βυσσίνοις και πορφυροίς επί κύβοις χρυσοίς και αργυροίς επί στύλοις Παρίνοις και λιθίνοις κλίναι χρυσαί και αργυραί επί λιθοστρώτου σμαραγδίτου λίθου και πινίνου και Παρίνου λίθου και στρωμναί διαφανείς ποικίλως διηνθισμέναι ποτήρια χρυσά και αργυρά οίνος πολύς και ηδύς ον αυτός ο βασιλεύς έπινεν ο δε πότος ούτος ου κατά προκείμενον νόμον εγένετο ούτως δε ηθέλησεν ο βασιλεύς και επέταξε τοις οικονόμοις ποιήσαι το θέλημα αυτού και των ανθρώπων και Αστί η βασίλισσα εποίησε πότον ταις γυναιξίν εν τοις βασιλείοις όπου ο βασιλεύς Αρταξέρξης 10 εν δε τη ημέρα τη εβδόμη ηδέως γενόμενος ο βασιλεύς είπε τω Αμάν και Βαζαθά και Χαρβωνά και Βαγαθά και Αβαγαθά και Ζηθάρ και Χαραβάς τοις επτά ευνούχοις του βασιλέως Αρταξέρξου 11 εισαγαγείν την βασίλισσαν προς αυτόν βασιλεύειν αυτήν και περιθείναι αυτή το διάδημα και δείξαι αυτήν πάσι τοις άρχουσι και τοις έθνεσι το κάλλος αυτής ότι καλή ην

Queen Vashti Dishonors the King

12 και ουκ εισήκουσεν αυτού Αστί η βασίλισσα ελθείν μετά των ευνούχων και ελυπήθη ο βασιλεύς και ωργίσθη 13 και είπε τοις φίλοις αυτού κατά ταύτα ελάλησεν Αστί ποιήσατε ουν περί τούτου νόμον και κρίσιν 14 και προσήλθεν αυτώ Καρσενά και Σηθάρ και Αδμαθά και Θαρσίς και Μέρες και Μαρσενά και Μεμουχάν επτά άρχοντες Περσών και Μήδων οι εγγύς του βασιλέως οι πρώτοι παρακαθήμενοι τω βασιλεί 15 και απήγγειλαν αυτώ κατά τους νόμους ως δει ποιήσαι Αστί τη βασίλισση ότι ουκ εποίησε τα υπό του βασιλέως προσταχθέντα διά των ευνούχων 16 και είπεν ο Μεμουχάν προς τον βασιλέα και προς τους άρχοντας ου τον βασιλέα μόνον ηδίκησεν Αστί η βασίλισσα αλλά και πάντας τους άρχοντας και τους ηγουμένους του βασιλέως 17 και γαρ διηγήσατο αυτοίς τα ρήματα της βασιλίσσης και ως αν αντείπε τω βασιλεί ως ουν αντείπε τω βασιλεί Αρταξέρξη 18 ούτω σήμερον αι τυραννίδες αι λοιπαί των αρχόντων Περσών και Μήδων ακούσασαι τα τω βασιλεί λεχθέντα υπ΄ αυτής τολμήσουσιν ομοίως ατιμάσαι τους άνδρας αυτών 19 ει ουν δοκεί τω βασιλεί προσταξάτω βασιλικόν και γραφήτω κατά τους νόμους Μήδων και Περσών και μη άλλως χρησάσθω μηδέ εισελθέτω έτι η βασίλισσα προς αυτόν και την βασιλείαν αυτής δότω ο βασιλεύς γυναικί κρείττονι αυτής 20 και ακουσθήτω ο νόμος ο υπό του βασιλέως ον αν ποιή εν τη βασιλεία αυτού και ούτως πάσαι αι γυναίκες περιθήσουσι τιμήν τοις ανδράσιν εαυτών από πτωχού έως πλουσίου 21 και ήρεσεν ο λόγος τω βασιλεί και τοις άρχουσι και εποίησεν ο βασιλεύς καθά ελάλησεν ο Μεμουχά 22 και απέστειλεν εις πάσαν την βασιλείαν κατά χώραν κατά την λέξιν αυτών ώστε είναι φόβον αυτοίς εν ταις οικίαις αυτών
Copyright information for ABPGRK