Esther 4

CHAPTER 4

Esther Learns of Haman's Plot

ο δε Μαρδοχαίος επιγνούς το συντελούμενον διέρρηξε τα ιμάτια αυτού και ενεδύσατο σάκκον και κατεπάσατο σποδόν και εκπηδήσας διά της πλατείας της πόλεως εβόα φωνή μεγάλη αίρεται έθνος μηδέν ηδικηκός και ήλθεν έως της πύλης του βασιλέως και έστη ου γαρ ην αυτώ εξόν εισελθείν εις την αυλήν σάκκον έχοντι και σποδόν και εν πάση χώρα ου εξετίθετο τα γράμματα κραυγή και κοπετός και πένθος μέγα τοις Ιουδαίοις και σάκκον και σποδόν έστρωσαν εαυτοίς και εισήλθον αι άβραι και οι ευνούχοι της βασιλίσσης και ανήγγειλαν αυτή και εταράχθη ακούσασα το γεγονός και απέστειλε στολίσαι τον Μαρδοχαίον και αφελέσθαι αυτού τον σάκκον ο δε ουκ επείσθη η δε Εσθήρ προσεκαλέσατο Αθάχ τον ευνούχον αυτής ος παρειστήκει αυτή και απέστειλε μαθείν αυτή παρά του Μαρδοχαίου το ακριβές ο δε Μαρδοχαίος υπέδειξεν αυτώ το γεγονός και την επαγγελίαν ην επηγγείλατο Αμάν τω βασιλεί εις την γάζαν ταλάντων μυρίων ίνα απολέση τους Ιουδαίους και το αντίγραφον το εν Σούσοις εκτεθέν υπέρ του απολέσθαι αυτούς έδωκεν αυτώ δείξαι τη Εσθήρ και είπεν αυτώ εντείλασθαι αυτή εισελθούση παραιτήσασθαι τον βασιλέα και αξιώσαι αυτόν περί του λαού μνησθείσα ημερών ταπεινώσεώς σου ως ετράφης εν χειρί μου διότι Αμάν ο δευτερεύων τω βασιλεί ελάλησε καθ΄ ημών εις θάνατον επικάλεσαι τον κύριον και λάλησον τω βασιλεί περί ημών και ρύσαι ημάς εκ θανάτου εισελθών δε ο Αθάχ ελάλησεν Εσθήρ πάντας τους λόγους τούτους 10 είπε δε Εσθήρ προς Αθάχ πορεύθητι προς Μαρδοχαίον και είπον 11 ότι τα έθνη πάντα της βασιλείας γινώσκει ότι πας άνθρωπος η γυνή ος εισελεύσεται προς τον βασιλέα εις την αυλήν την εσωτέραν άκλητος ουκ έστιν αυτώ σωτηρία πλην ω εάν εκτείνη ο βασιλεύς την χρυσήν ράβδον ούτος σωθήσεται καγώ ου κέκλημαι εισελθείν προς τον βασιλέα εισίν αύται ημέραι τριάκοντα 12 και απήγγειλεν Αθάχ τω Μαρδοχαίω πάντας τους λόγους Εσθήρ 13 και είπε Μαρδοχαίος προς Αθάχ πορεύθητι και είπον αυτή Εσθήρ μη είπης σεαυτή ότι σωθήση μόνη εν τη βασιλεία παρά πάντας τους Ιουδαίους 14 ως ότι εάν παρακούσης εν τούτω τω καιρώ αλλαχόθεν βοήθεια και σκέπη έσται τοις Ιουδαίοις συ δε και ο οίκος του πατρός σου απολείσθε και τις οίδεν ει εις τον καιρόν τούτον εβασίλευσας 15 και εξαπέστειλεν Εσθήρ τον ήκοντα προς αυτήν προς Μαρδοχαίον λέγουσα 16 βαδίσας εκκλησίασον τους Ιουδαίους τους εν Σούσοις και νηστεύσατε επ΄ εμοί και μη φάγητε μηδέ πιήτε επί ημέρας τρεις νύκτα και ημέραν καγώ και αι άβραι μου ασιτήσομεν και τότε εισελεύσομαι προς τον βασιλέα παρά τον νόμον εάν και απολέσθαι με δέη 17 και βαδίσας Μαρδοχαίος εποίησεν όσα ενετείλατο αυτώ Εσθήρ
Copyright information for ABPGRK