Esther 1

CHAPTER 1

Artaxerxes Makes a Banquet

1και εγένετο εν ταις ημέραις Αρταξέρξου ούτος ο Αρταξέρξης από της Ινδικής εκατόν εικοσιεπτά χωρών εκράτησεν 2εν δε ταύταις ταις ημέραις ότε ενεθρονίσθη βασιλεύς Αρταξέρξης εν Σούσοις τη πόλει 3εν τω τρίτω έτει βασιλεύοντος αυτού δοχήν εποίησε τοις φίλοις και τοις λοιποίς έθνεσι και τοις Περσών και Μήδων ενδόξοις και τοις άρχουσι των σατραπών 4και μετά ταύτα μετά το δείξαι αυτοίς τον πλούτον της βασιλείας αυτού και την δόξαν της ευφροσύνης αυτού επί ημέρας εκατόν ογδοήκοντα 5ότε δε ανεπληρώθησαν αι ημέραι του γάμου εποίησεν ο βασιλεύς πότον τοις έθνεσι τοις ευρεθείσιν εις την πόλιν επί ημέρας εξ εν αυλή του οίκου του βασιλέως 6κεκοσμημένη βυσσίνοις και καρπασίνοις τεταμένοις επί σχοινίοις βυσσίνοις και πορφυροίς επί κύβοις χρυσοίς και αργυροίς επί στύλοις Παρίνοις και λιθίνοις κλίναι χρυσαί και αργυραί επί λιθοστρώτου σμαραγδίτου λίθου και πινίνου και Παρίνου λίθου και στρωμναί διαφανείς ποικίλως διηνθισμέναι 7ποτήρια χρυσά και αργυρά οίνος πολύς και ηδύς ον αυτός ο βασιλεύς έπινεν 8ο δε πότος ούτος ου κατά προκείμενον νόμον εγένετο ούτως δε ηθέλησεν ο βασιλεύς και επέταξε τοις οικονόμοις ποιήσαι το θέλημα αυτού και των ανθρώπων 9και Αστί η βασίλισσα εποίησε πότον ταις γυναιξίν εν τοις βασιλείοις όπου ο βασιλεύς Αρταξέρξης 10εν δε τη ημέρα τη εβδόμη ηδέως γενόμενος ο βασιλεύς είπε τω Αμάν και Βαζαθά και Χαρβωνά και Βαγαθά και Αβαγαθά και Ζηθάρ και Χαραβάς τοις επτά ευνούχοις του βασιλέως Αρταξέρξου 11εισαγαγείν την βασίλισσαν προς αυτόν βασιλεύειν αυτήν και περιθείναι αυτή το διάδημα και δείξαι αυτήν πάσι τοις άρχουσι και τοις έθνεσι το κάλλος αυτής ότι καλή ην

Queen Vashti Dishonors the King

12και ουκ εισήκουσεν αυτού Αστί η βασίλισσα ελθείν μετά των ευνούχων και ελυπήθη ο βασιλεύς και ωργίσθη 13και είπε τοις φίλοις αυτού κατά ταύτα ελάλησεν Αστί ποιήσατε ουν περί τούτου νόμον και κρίσιν 14και προσήλθεν αυτώ Καρσενά και Σηθάρ και Αδμαθά και Θαρσίς και Μέρες και Μαρσενά και Μεμουχάν επτά άρχοντες Περσών και Μήδων οι εγγύς του βασιλέως οι πρώτοι παρακαθήμενοι τω βασιλεί 15και απήγγειλαν αυτώ κατά τους νόμους ως δει ποιήσαι Αστί τη βασίλισση ότι ουκ εποίησε τα υπό του βασιλέως προσταχθέντα διά των ευνούχων 16και είπεν ο Μεμουχάν προς τον βασιλέα και προς τους άρχοντας ου τον βασιλέα μόνον ηδίκησεν Αστί η βασίλισσα αλλά και πάντας τους άρχοντας και τους ηγουμένους του βασιλέως 17και γαρ διηγήσατο αυτοίς τα ρήματα της βασιλίσσης και ως αν αντείπε τω βασιλεί ως ουν αντείπε τω βασιλεί Αρταξέρξη 18ούτω σήμερον αι τυραννίδες αι λοιπαί των αρχόντων Περσών και Μήδων ακούσασαι τα τω βασιλεί λεχθέντα υπ΄ αυτής τολμήσουσιν ομοίως ατιμάσαι τους άνδρας αυτών 19ει ουν δοκεί τω βασιλεί προσταξάτω βασιλικόν και γραφήτω κατά τους νόμους Μήδων και Περσών και μη άλλως χρησάσθω μηδέ εισελθέτω έτι η βασίλισσα προς αυτόν και την βασιλείαν αυτής δότω ο βασιλεύς γυναικί κρείττονι αυτής 20και ακουσθήτω ο νόμος ο υπό του βασιλέως ον αν ποιή εν τη βασιλεία αυτού και ούτως πάσαι αι γυναίκες περιθήσουσι τιμήν τοις ανδράσιν εαυτών από πτωχού έως πλουσίου 21και ήρεσεν ο λόγος τω βασιλεί και τοις άρχουσι και εποίησεν ο βασιλεύς καθά ελάλησεν ο Μεμουχά 22και απέστειλεν εις πάσαν την βασιλείαν κατά χώραν κατά την λέξιν αυτών ώστε είναι φόβον αυτοίς εν ταις οικίαις αυτών
Copyright information for ABPGRK