Esther 8

CHAPTER 8

Esther Petitions the King

1και εν αυτή τη ημέρα ο βασιλεύς Αρταξέρξης εδωρήσατο τη Εσθήρ όσα υπήρχεν Αμάν τω διαβόλω και Μαρδοχαίος προσεκλήθη παρά του βασιλέως υπέδειξε γαρ Εσθήρ ότι ενοικείωται αυτή 2έλαβε δε ο βασιλεύς τον δακτύλιον ον αφείλετο Αμάν και έδωκε Μαρδοχαίω και κατέστησεν Εσθήρ Μαρδοχαίον επί πάντων των του Αμάν 3και προσθείσα ελάλησε προς τον βασιλέα και προσέπεσεν επί τους πόδας αυτού και ηξίου αφελείν την Αμάν κακίαν και όσα εποίησε τοις Ιουδαίοις 4εξέτεινε δε ο βασιλεύς Εσθήρ την ράβδον την χρυσήν και εξηγέρθη Εσθήρ παρεστηκέναι τω βασιλεί 5και είπεν Εσθήρ ει δοκεί σοι και εύρον χάριν πεμφθήτω αποστραφήναι τα γράμματα τα απεσταλμένα από Αμάν τα γραφέντα απολέσθαι τους Ιουδαίους οι είσιν εν τη βασιλεία σου 6πως γαρ δυνήσομαι ιδείν την κάκωσιν του λαού μου και πως δυνήσομαι σωθήναι εν τη απωλεία της πατρίδος μου 7και είπεν ο βασιλεύς προς Εσθήρ ει πάντα τα υπάρχοντα Αμάν έδωκα και εχαρισάμην σοι και αυτόν εκρέμασα επί ξύλου ότι τας χείρας επήνεγκε τοις Ιουδαίοις τι έτι επιζητείς

Orders Given to Help the Jews

8γράψατε και υμείς εκ του ονόματός μου ως δοκεί υμίν και σφραγίσατε τω δακτυλίω μου όσα γαρ γράφεται του βασιλέως επιτάξαντος και σφραγισθή τω δακτυλίω μου ουκ έστιν αυτοίς αντειπείν 9εκλήθησαν δε οι γραμματείς εν τω πρώτω μηνί ος εστι Νισάν τη τρίτη και εικάδι του αυτού έτους και εγράφη τοις Ιουδαίοις όσα ενετείλατο τοις οικονόμοις και τοις άρχουσι των σατραπών από της Ινδικής έως της Αιθιοπίας εκατόν εικοσιεπτά σατράπαις κατά χώραν και χώραν κατά την αυτών λέξιν 10εγράφη δε διά του βασιλέως και εσφραγίσθη τω δακτυλίω αυτού και εξαπέστειλαν τα γράμματα διά βιβλιοφόρων 11ως επέταξεν αυτοίς χρήσασθαι τοις νόμοις αυτών εν πάση πόλει βοηθήσαί τε αυτοίς και χρήσασθαι τοις αντιδίκοις αυτών και τοις αντικειμένοις αυτοίς ως βούλονται 12εν ημέρα μία εν πάση τη βασιλεία Αρταξέρξου τη τρισκαιδεκάτη του δωδεκάτου μηνός ος εστιν Αδάρ 13τα δε αντίγραφα εκτιθέσθωσαν οφθαλμοφανώς εν πάση τη βασιλεία ετοίμους τε είναι πάντας τους Ιουδαίους εις ταύτην την ημέραν πολεμήσαι αυτών τους υπεναντίους 14οι μεν ουν ιππείς εξήλθον σπεύδοντες τα υπό του βασιλέως λεγόμενα επιτελείν εξετέθη δε το πρόσταγμα και εν Σούσοις 15ο δε Μαρδοχαίος εξήλθεν εστολισμένος την βασιλικήν στολήν και στέφανον έχων χρυσούν και διάδημα βύσσινον πορφυρούν ιδόντες δε οι εν Σούσοις εχάρησαν 16τοις δε Ιουδαίοις εγένετο φως και ευφροσύνη 17κατά πόλιν και χώραν ου αν εξετέθη το έκθεμα χαρά και ευφροσύνη τοις Ιουδαίοις κώθων και ευφροσύνη και πολλοί των εθνών περιετέμοντο και Ιουδάϊζον διά τον φόβον των Ιουδαίων
Copyright information for ABPGRK