Exodus 11

CHAPTER 11

Death of the First-born Foretold

1είπε δε κύριος προς Μωυσήν έτι μίαν πληγήν εγώ επάξω επί Φαραώ και επ΄ Αίγυπτον και μετά ταύτα εξαποστελεί υμάς εντεύθεν όταν δε εξαποστέλη υμάς συν πάση εκβολή εκβαλεί υμάς 2λάλησον ουν κρυφή εις τα ώτα του λαού και αιτησάτω έκαστος παρά του πλησίον και γυνή παρά της πλησίον σκεύη αργυρά και χρυσά και ιματισμόν 3κυριός δε έδωκε την χάριν τω λαώ αυτού εναντίον των Αιγυπτίων και έχρησαν αυτοίς και ο άνθρωπος Μωυσής μέγας εγενήθη σφόδρα εναντίον των Αιγυπτίων και εναντίον Φαραώ και εναντίον των θεραπόντων αυτού 4και είπε Μωυσής τάδε λέγει κύριος περί μέσας νύκτας εγώ εισπορεύομαι εις μέσον Αιγύπτου 5και τελευτήσει παν πρωτότοκον εν γη Αιγύπτω από πρωτοτόκου Φαραώ ος κάθηται επί του θρόνου και έως του πρωτοτόκου της θεραπαίνης της παρά τον μύλον και έως πρωτοτόκου παντός κτήνους 6και έσται κραυγή μεγάλη κατά πάσαν γην Αιγύπτου ήτις τοιαύτη ου γέγονε και τοιαύτη ουκ έτι προστεθήσεται 7εν δε πάσι τοις υιοίς Ισραήλ ου γρύξει κύων τη γλώσση αυτού από ανθρώπου έως κτήνους όπως είδης όσα παραδοξάσει κύριος αναμέσον των Αιγυπτίων και του Ισραήλ 8και καταβήσονται πάντες οι παίδές σου ούτοι προς με και προσκυνήσουσί με λέγοντες έξελθε συ και πας ο λαός σου ου συ αφηγή και μετά ταύτα εξελεύσομαι εξήλθε δε Μωυσής από Φαραώ μετά θυμού 9είπε δε κύριος προς Μωυσήν ουκ εισακούσεται υμών Φαραώ ίνα πληθύνω τα σημεία μου και τα τέρατά μου εν γη Αιγύπτω 10Μωυσής δε και Ααρών εποίησαν πάντα τα τέρατα ταύτα εν γη Αιγύπτου εναντίον Φαραώ εσκλήρυνε δε κύριος την καρδίαν Φαραώ και ουκ ηθέλησεν εξαποστείλαι τους υιούς Ισραήλ εκ γης Αιγύπτου
Copyright information for ABPGRK