Exodus 18

CHAPTER 18

Jethro Reunites with Moses

1ήκουσε δε Ιοθώρ ο ιερεύς Μαδιάν ο γαμβρός Μωυσή πάντα όσα εποίησε κύριος Ισραήλ τω εαυτού λαώ εξήγαγε γαρ κύριος τον Ισραήλ εξ Αιγύπτου 2έλαβε δε Ιοθώρ ο γαμβρός Μωυσή Σεπφώραν την γυναίκα Μωυσή μετά την άφεσιν αυτής 3και τους δύο υιούς αυτού όνομα τω ενί Γηρσάμ λέγων πάροικος ήμην εν γη αλλοτρία 4και το όνομα του δευτέρου Ελίεζερ λέγων ο γαρ θεός του πατρός μου βοηθός μου και εξείλατό με εκ χειρός Φαραώ 5και ήλθεν Ιοθώρ ο γαμβρός Μωυσή και οι υιοί και η γυνή προς Μωυσήν εις την έρημον ου παρενέβαλεν επ΄ όρος του θεού 6ανηγγέλη δε Μωυσή λέγοντες ιδού ο γαμβρός σου Ιοθώρ παραγίνεται προς σε και η γυνή σου και οι δύο υιοί σου μετ΄ αυτού 7εξήλθε δε Μωυσής εις συνάντησιν τω γαμβρώ αυτού και προσεκύνησεν αυτώ και εφίλησεν αυτόν και ησπάσαντο αλλήλους και εισήγαγεν αυτούς εις την σκηνήν 8και διηγήσατο Μωυσής τω γαμβρώ αυτού πάντα όσα εποίησε κύριος τω Φαραώ και τοις Αιγυπτίοις ένεκεν του Ισραήλ και πάντα τον μόχθον τον γενόμενον αυτοίς εν τη οδώ και ότι εξείλατο αυτούς κύριος εκ χειρός Φαραώ και εκ χειρός των Αιγυπτίων 9εξέστη δε Ιοθώρ επί πάσι τοις αγαθοίς οις εποίησεν αυτοίς κύριος ότι εξειλατο αυτούς κύριος εκ χειρός των Αιγυπτίων και εκ χειρός Φαραώ 10και είπεν Ιοθώρ ευλογητός κύριος ότι εξείλατο τον λαόν αυτού εκ χειρός των Αιγυπτίων και εκ χειρός Φαραώ 11νυν έγνων ότι μέγας κύριος παρά πάντας τους θεούς ένεκεν τούτου ότι επέθεντο αυτοίς 12και έλαβεν Ιοθώρ ο γαμβρός Μωυσή ολοκαυτώματα και θυσίας τω θεώ παρεγένετο δε Ααρών και πάντες οι πρεσβύτεροι Ισραήλ συμφαγείν άρτον μετά του γαμβρού Μωυσή εναντίον του θεού

Jethro Advises Moses

13και εγένετο μετά την επαύριον συνεκάθισε Μωυσής κρίνειν τον λαόν παρειστήκει δε πας ο λαός Μωυσή από πρωϊθεν έως εσπέρας 14και ιδών Ιοθώρ πάντα όσα εποίει τω λαώ λέγει τι τούτο ο συ ποιείς τω λαώ διατί συ κάθησαι μόνος πας δε ο λαός παρέστηκέ σοι από πρωϊθεν έως δείλης 15και λεγει Μωυσής τω γαμβρώ αυτου ότι παραγίνεται προς με ο λαός εκζητήσαι κρίσιν παρά του θεού 16όταν γαρ γένηται αυτοίς αντιλογία και έλθωσι προς με διακρίνω έκαστον και συμβιβάζω αυτούς τα προστάγματα του θεού και τον νόμον αυτού 17είπε δε ο γαμβρός τω Μωυσή προς αυτόν ουκ ορθώς συ ποιείς το ρήμα τούτο 18φθορά καταφθαρήση ανυπομονήτω και συ και πας ο λαος ούτος ος εστι μετά σου βαρύ σοι το ρήμα τούτο ου δυνήση ποιείν συ μόνος 19νυν ουν άκουσόν μου και συμβουλεύσω σοι και έσται ο θεός μετά σου γίνου συ τω λαώ τα προς τον θεόν και ανοίσεις τους λόγους αυτών προς τον θεόν 20και διαμαρτύρει αυτοίς τα προστάγματα του θεού και τον νόμον αυτού και σημανείς αυτοίς τας οδούς εν αις πορεύσονται εν αυταίς και τα έργα α ποιήσουσι 21και συ σεαυτώ σκέψαι από παντός του λαού άνδρας δυνατούς και θεοσεβείς άνδρας δικαίους μισούντας υπερηφανίαν και καταστήσεις αυτούς επ΄ αυτοίς χιλιάρχους και εκατοντάρχους και πεντηκοντάρχους και δεκαδάρχους 22και κρινούσι τον λαόν πάσαν ώραν το δε ρήμα το υπέρογκον ανοίσουσιν επί σε τα δε βραχέα των κριμάτων κρινούσιν αυτοί και κουφιούσιν από σου και συναντιλήψονταί σοι 23εάν το ρήμα τούτο ποιήσης και κατισχύσει σε ο θεός και δυνήση παραστήναι και πας ο λαος ούτος ήξει εις τον εαυτού τόπον μετ΄ ειρήνης 24ήκουσε δε Μωυσής της φωνής του γαμβρού αυτού και εποίησεν όσα είπεν αυτώ 25και επέλεξε Μωυσής άνδρας δυνατούς από παντός Ισραήλ και εποίησεν αυτούς επ΄ αυτών χιλιάρχους και εκατοντάρχους και πεντηκοντάρχους και δεκαδάρχους και γραμματοεισαγωγείς 26και έκρινον τον λαόν πάσαν ώραν το δε ρήμα το υπέρογκον ανέφερον επί Μωυσήν παν δε ρήμα ελαφρόν έκρινον αυτοί 27εξαπέστειλε δε Μωυσής τον εαυτού γαμβρόν και απήλθεν εις την γην αυτού
Copyright information for ABPGRK