Exodus 19

CHAPTER 19

Israel Camps at Sinai

1του δε μηνός του τρίτου της εξόδου των υιών Ισραήλ εκ γης Αιγύπτου τη ημέρα ταύτη ήλθοσαν εις την έρημον του Σινά 2και εξήραν εκ Ραφιδείμ και ήλθον εις την έρημον του Σινά και παρενέβαλεν εκεί Ισραήλ κατέναντι του όρους 3και Μωυσής ανέβη εις το όρος του θεού και εκάλεσεν αυτόν ο θεός εκ του όρους λέγων τάδε ερείς τω οίκω Ιακώβ και αναγγελείς τοις υιοίς Ισραήλ 4αυτοί εωράκατε όσα πεποίηκα τοις Αιγυπτίοις και ανέλαβον υμάς ωσεί επί πτερύγων αετών και προσήγαγον υμάς προς εμαυτόν 5και νυν εάν ακοή ακούσητε της εμής φωνής και φυλάξητε την διαθήκην μου έσεσθέ μοι λαός περιούσιος από πάντων των εθνών εμή γαρ εστι πάσα η γη 6υμείς δε έσεσθέ μοι βασίλειον ιεράτευμα και έθνος άγιον ταύτα τα ρήματα ερείς τοις υιοίς Ισραήλ 7ήλθε δε Μωυσής και εκάλεσε τους πρεσβυτέρους του λαού και παρέθηκεν αυτοίς πάντας τους λόγους τούτους ους συνέταξεν αυτοίς ο θεός 8απεκρίθη δε πας ο λαός ομοθυμαδόν και είπαν πάντα όσα είπεν ο θεός ποιήσομεν και ακουσόμεθα ανήνεγκε δε Μωυσής τους λόγους του λαού προς τον θεόν 9είπε δε κύριος προς Μωυσήν ιδού εγώ παραγίνομαι προς σε εν στύλω νεφέλης ίνα ακούση ο λαός λαλούντός μου προς σε και σοι πιστεύσωσιν εις τον αιώνα ανήγγειλε δε Μωυσής τα ρήματα του λαού προς κύριον 10είπε δε κύριος προς Μωυσήν καταβάς διαμάρτυραι τω λαώ και άγνισον αυτούς σήμερον και άυριον και πλυνάτωσαν τα ιμάτια 11και έστωσαν ετοιμοι εις την ημέραν την τρίτην τη γαρ ημέρα τη τρίτη καταβήσεται κύριος επί το όρος το Σινά εναντίον παντός του λαού 12και αφοριείς τον λαόν κύκλω λέγων προσέχετε εαυτοίς του αναβήναι εις το όρος και θίγειν τι αυτού πας ο αψάμενος του όρους θανάτω τελευτήσει 13ουχ άψεται αυτού χειρ εν γαρ λίθοις λιθοβοληθήσεται η βολίδι κατατοξευθήσεται εάν τε κτήνος εάν τε άνθρωπος ου ζήσεται όταν δε αι φωναί και αι σάλπιγγες και η νεφέλη απέλθη από του όρους εκείνοι αναβήσονται επί το όρος 14κατέβη δε Μωυσής εκ του όρους προς τον λαόν και ηγίασεν αυτούς και έπλυναν τα ιμάτια αυτών 15και είπε τω λαώ γίνεσθε έτοιμοι τρεις ημέρας μη προσέλθητε γυναικί 16εγένετο δε τη ημέρα τη τρίτη γενηθέντος προς όρθρον και εγένοντο φωναί και άστραπαι και νεφέλαι γνοφώδεις επ΄ όρους Σινά φωνή της σάλπιγγος ήχει μέγα και επτοήθη πας ο λαός ο εν τη παρεμβολή 17και εξήγαγε Μωυσής τον λαόν εις την συνάντησιν του θεού εκ της παρεμβολής και παρέστησαν υπό το όρος 18το όρος το Σινά εκαπνίζετο όλον διά το καταβεβηκέναι τον θεον επ΄ αυτό εν πυρί ανέβαινε δε ο καπνός ωσεί καπνός καμίνου και εξέστη πας ο λαός σφόδρα 19εγίνοντο δε αι φωναί της σάλπιγγος προβαίνουσαι ισχυρότεραι σφόδρα Μωυσής ελάλει ο δε θεός απεκρίνατο αυτώ φωνή

Moses and Aaron Called unto Mount Sinai

20κατέβη δε κύριος επί το όρος το Σινά επί την κορυφήν του όρους και εκάλεσε κύριος Μωυσήν επί την κορυφήν του όρους και ανέβη Μωυσής 21και είπεν ο θεός προς Μωυσήν λέγων καταβάς διαμάρτυραι τω λαώ μήποτε εγγίσωσι προς τον θεόν κατανοήσαι και πέσωσιν απ΄ αυτών πλήθος 22και οι ιερείς οι εγγίζοντες τω κυρίω τω θεώ αγιασθήτωσαν μήποτε απαλλάξη απ΄ αυτών κύριος 23και είπε Μωυσής προς τον θεόν ου δυνήσεται ο λαός προσαναβήναι εις το όρος το Σινά συ γαρ διαμεμαρτύρησαι ημίν λέγων αφόρισαι το όρος και αγίασαι αυτό 24είπε δε αυτώ κύριος βάδιζε κατάβηθι και ανάβηθι συ και Ααρών μετά σου οι δε ιερείς και ο λαός μη βιαζέσθωσαν αναβήναι προς τον θεόν μήποτε απολέση απ΄ αυτών κύριος 25κατέβη δε Μωυσής προς τον λαόν και είπεν αυτοίς
Copyright information for ABPGRK