Exodus 19

CHAPTER 19

Israel Camps at Sinai

του δε μηνός του τρίτου της εξόδου των υιών Ισραήλ εκ γης Αιγύπτου τη ημέρα ταύτη ήλθοσαν εις την έρημον του Σινά και εξήραν εκ Ραφιδείμ και ήλθον εις την έρημον του Σινά και παρενέβαλεν εκεί Ισραήλ κατέναντι του όρους και Μωυσής ανέβη εις το όρος του θεού και εκάλεσεν αυτόν ο θεός εκ του όρους λέγων τάδε ερείς τω οίκω Ιακώβ και αναγγελείς τοις υιοίς Ισραήλ αυτοί εωράκατε όσα πεποίηκα τοις Αιγυπτίοις και ανέλαβον υμάς ωσεί επί πτερύγων αετών και προσήγαγον υμάς προς εμαυτόν και νυν εάν ακοή ακούσητε της εμής φωνής και φυλάξητε την διαθήκην μου έσεσθέ μοι λαός περιούσιος από πάντων των εθνών εμή γαρ εστι πάσα η γη υμείς δε έσεσθέ μοι βασίλειον ιεράτευμα και έθνος άγιον ταύτα τα ρήματα ερείς τοις υιοίς Ισραήλ ήλθε δε Μωυσής και εκάλεσε τους πρεσβυτέρους του λαού και παρέθηκεν αυτοίς πάντας τους λόγους τούτους ους συνέταξεν αυτοίς ο θεός απεκρίθη δε πας ο λαός ομοθυμαδόν και είπαν πάντα όσα είπεν ο θεός ποιήσομεν και ακουσόμεθα ανήνεγκε δε Μωυσής τους λόγους του λαού προς τον θεόν είπε δε κύριος προς Μωυσήν ιδού εγώ παραγίνομαι προς σε εν στύλω νεφέλης ίνα ακούση ο λαός λαλούντός μου προς σε και σοι πιστεύσωσιν εις τον αιώνα ανήγγειλε δε Μωυσής τα ρήματα του λαού προς κύριον 10 είπε δε κύριος προς Μωυσήν καταβάς διαμάρτυραι τω λαώ και άγνισον αυτούς σήμερον και άυριον και πλυνάτωσαν τα ιμάτια 11 και έστωσαν ετοιμοι εις την ημέραν την τρίτην τη γαρ ημέρα τη τρίτη καταβήσεται κύριος επί το όρος το Σινά εναντίον παντός του λαού 12 και αφοριείς τον λαόν κύκλω λέγων προσέχετε εαυτοίς του αναβήναι εις το όρος και θίγειν τι αυτού πας ο αψάμενος του όρους θανάτω τελευτήσει 13 ουχ άψεται αυτού χειρ εν γαρ λίθοις λιθοβοληθήσεται η βολίδι κατατοξευθήσεται εάν τε κτήνος εάν τε άνθρωπος ου ζήσεται όταν δε αι φωναί και αι σάλπιγγες και η νεφέλη απέλθη από του όρους εκείνοι αναβήσονται επί το όρος 14 κατέβη δε Μωυσής εκ του όρους προς τον λαόν και ηγίασεν αυτούς και έπλυναν τα ιμάτια αυτών 15 και είπε τω λαώ γίνεσθε έτοιμοι τρεις ημέρας μη προσέλθητε γυναικί 16 εγένετο δε τη ημέρα τη τρίτη γενηθέντος προς όρθρον και εγένοντο φωναί και άστραπαι και νεφέλαι γνοφώδεις επ΄ όρους Σινά φωνή της σάλπιγγος ήχει μέγα και επτοήθη πας ο λαός ο εν τη παρεμβολή 17 και εξήγαγε Μωυσής τον λαόν εις την συνάντησιν του θεού εκ της παρεμβολής και παρέστησαν υπό το όρος 18 το όρος το Σινά εκαπνίζετο όλον διά το καταβεβηκέναι τον θεον επ΄ αυτό εν πυρί ανέβαινε δε ο καπνός ωσεί καπνός καμίνου και εξέστη πας ο λαός σφόδρα 19 εγίνοντο δε αι φωναί της σάλπιγγος προβαίνουσαι ισχυρότεραι σφόδρα Μωυσής ελάλει ο δε θεός απεκρίνατο αυτώ φωνή

Moses and Aaron Called unto Mount Sinai

20 κατέβη δε κύριος επί το όρος το Σινά επί την κορυφήν του όρους και εκάλεσε κύριος Μωυσήν επί την κορυφήν του όρους και ανέβη Μωυσής 21 και είπεν ο θεός προς Μωυσήν λέγων καταβάς διαμάρτυραι τω λαώ μήποτε εγγίσωσι προς τον θεόν κατανοήσαι και πέσωσιν απ΄ αυτών πλήθος 22 και οι ιερείς οι εγγίζοντες τω κυρίω τω θεώ αγιασθήτωσαν μήποτε απαλλάξη απ΄ αυτών κύριος 23 και είπε Μωυσής προς τον θεόν ου δυνήσεται ο λαός προσαναβήναι εις το όρος το Σινά συ γαρ διαμεμαρτύρησαι ημίν λέγων αφόρισαι το όρος και αγίασαι αυτό 24 είπε δε αυτώ κύριος βάδιζε κατάβηθι και ανάβηθι συ και Ααρών μετά σου οι δε ιερείς και ο λαός μη βιαζέσθωσαν αναβήναι προς τον θεόν μήποτε απολέση απ΄ αυτών κύριος 25 κατέβη δε Μωυσής προς τον λαόν και είπεν αυτοίς
Copyright information for ABPGRK