Exodus 20

CHAPTER 20

Ten Commandments

και ελάλησε κύριος πάντας τους λόγους τούτους λέγων εγώ ειμι κύριος ο θεός σου όστις εξήγαγόν σε εκ γης Αιγύπτου εξ οίκου δουλείας ουκ έσονταί σοι θεοί έτεροι πλην εμού ου ποιήσεις σεαυτώ είδωλον ουδέ παντός ομοίωμα όσα εν τω ουρανώ άνω και όσα εν τη γη κάτω και όσα εν τοις ύδασιν υποκάτω της γης ου προσκυνήσεις αυτοίς ουδέ μη λατρεύσεις αυτοίς εγώ γαρ ειμι κύριος ο θεός σου θεός ζηλωτής αποδιδούς αμαρτίας πατέρων επί τέκνα επί τρίτην και τετάρτην γενεάν τοις μισούσί με και ποιών έλεος εις χιλιάδας τοις αγαπώσί με και τοις φυλάσσουσι τα προστάγματά μου ου λήψη το όνομα κυρίου του θεού σου επί ματαίω ου γαρ μη καθαρίσει κύριος τον λαμβάνοντα το όνομα αυτού επί ματαίω μνήσθητι την ημέραν των σαββάτων αγιάζειν αυτήν εξ ημέρας έργα και ποιήσεις πάντα τα έργα σου 10 τη δε ημέρα τη εβδόμη σάββατα κυρίω τω θεώ σου ου ποιήσεις εν αυτή παν έργον συ και ο υιός σου και η θυγάτηρ σου ο παις σου και η παιδίσκη σου ο βους σου και το υποζύγιόν σου και παν κτήνός σου και ο προσήλυτος ο παροικών εν σοι 11 εν γαρ εξ ημέραις εποίησε κύριος τον ουρανόν και την γην και την θάλασσαν και πάντα τα εν αυτοίς και κατέπαυσε τη ημέρα τη εβδόμη διά τούτο ευλόγησε κύριος την ημέραν την εβδόμην και ηγίασεν αυτήν 12 τίμα τον πατέρα σου και την μητέρα σου ίνα ευ σοι γένηται και ίνα μακροχρόνιος γένη επί της γης της αγαθής ης κύριος ο θεός σου δίδωσί σοι 13 ου φονεύσεις 14 ου μοιχεύσεις 15 ου κλέψεις 16 ου ψευδομαρτυρήσεις κατά του πλησίον σου μαρτυρίαν ψευδή 17 ουκ επιθυμήσεις την γυναίκα του πλησίον σου ουκ επιθυμήσεις την οικίαν του πλησίον σου ουδέ τον αγρόν αυτού ουδέ τον παίδα αυτού ουδέ την παιδίσκην αυτού ούτε του βοός αυτού ούτε του υποζυγίου αυτού ούτε παντός κτήνους αυτού ούτε όσα τω πλησίον σου εστί 18 πας ο λαός εώρα την φωνήν και τας λαμπάδας και την φωνήν της σάλπιγγος και το όρος καπνίζον φοβηθέντες δε πας ο λαός έστησαν μακρόθεν 19 και είπαν προς Μωυσήν λάλησον συ ημίν και μη λαλείτω προς ημάς ο θεός μήποτε αποθάνωμεν 20 και λέγει αυτοίς Μωυσής θαρσείτε ένεκεν γαρ του πειράσαι υμάς παρεγενήθη ο θεός προς υμάς όπως αν γένηται ο φόβος αυτού εν υμίν ίνα μη αμαρτάνητε 21 ειστήκει δε πας ο λαός μακρόθεν Μωυσής δε εισήλθεν εις τον γνόφον ου ην ο θεός 22 είπε δε κύριος προς Μωυσήν τάδε ερείς τω οίκω Ιακώβ και αναγγελείς τοις υιοίς Ισραήλ υμείς εωράκατε ότι εκ του ουρανού λελάληκα προς υμάς 23 ου ποιήσετε εαυτοίς θεούς αργυρούς και θεούς χρυσούς ου ποιήσετε υμίν αυτοίς 24 θυσιαστήριον εκ γης ποιήσετέ μοι και θύσετε επ΄ αυτού τα ολοκαυτώματα υμών και τα σωτήρια υμών τα πρόβατα και τους μόσχους υμών εν παντί τόπω ου εάν επονομάσω το όνομά μου εκεί και ήξω προς σε και ευλογήσω σε 25 εάν δε θυσιαστήριον εκ λίθων ποιήσης μοι ουκ οικοδομήσεις αυτούς τμητούς το γαρ εγχειρίδιόν σου επιβέβληκας επ΄ αυτούς και μεμίανται 26 ουκ αναβήση εν αναβαθμίσιν επί το θυσιαστήριόν μου όπως αν μη αποκαλύψης την ασχημοσύνην σου επ΄ αυτού
Copyright information for ABPGRK