Exodus 21

CHAPTER 21

Ordinances Regarding Servants

1και ταύτα τα δικαιώματα α παραθήσεις ενώπιον αυτών 2εάν κτήση παίδα Εβραίον εξ έτη δουλεύσει σοι τω δε εβδόμω έτει απελεύσεται ελεύθερος δωρεάν 3εάν αυτός μόνος εισέλθη και μόνος εξελεύσεται εάν δε γυνή συνεισέλθη μετ΄ αυτού και η γυνή εξελεύσεται μετ΄ αυτού 4εάν δε ο κύριος δω αυτώ γυναίκα και τέκη αυτώ υιούς και θυγατέρας η γυνή και τα παιδία έσται τω κυρίω αυτού αυτός δε μόνος εξελεύσεται μετ΄ αυτού 5εάν δε αποκριθείς είπη ο παις ηγάπηκα τον κύριόν μου και την γυναίκά μου και τα παιδία ουκ αποτρέχω ελεύθερος 6προσάξει αυτόν ο κυριός αυτού προς το κριτήριον του θεού και τότε προσάξει αυτόν προς την θύραν επί τον σταθμόν και τρυπήσει αυτού ο κύριος το ους τω οπητίω και δουλεύσει αυτώ εις τον αιώνα 7εάν δε τις απόδωται την εαυτού θυγατέρα οικέτιν ουκ απελεύσεται ώσπερ αποτρέχουσιν αι δούλαι 8εάν μη ευαρεστήση τω κυρίω αυτής ην ου καθωμολογήσατο αυτήν απολυτρώσει αυτήν έθνει δε αλλοτρίω ου κύριός εστι πωλείν αυτήν ότι ηθέτησεν εν αυτή 9εάν δε τω υιώ αυτού καθομολογήσηται αυτήν κατά το δικαίωμα των θυγατέρων ποιήσει αυτή 10εάν δε άλλην λάβη εαυτώ τα δέοντα και τον ιματισμόν και την ομιλίαν αυτής ουκ αποστερήσει 11εάν δε τα τρία ταύτα μη ποιήση αυτή εξελεύσεται δωρεάν άνευ αργυρίου

Ordinances of Liability

12εάν δε πατάξη τις τινά και αποθάνη θανάτω θανατούσθω 13ει δε ουχ εκών αλλά ο θεός παρέδωκεν εις τας χείρας αυτού δώσω σοι τόπον ου φεύξεται εκεί ο φονεύσας 14εάν δε τις επίθηται τω πλησίον του αποκτείναι αυτόν δόλω και καταφύγη από του θυσιαστηρίου μου λήψη αυτόν θανατώσαι 15ος τύπτει πατέρα αυτού η μητέρα αυτού θανάτω θανατούσθω 16ο κακολογών πατέρα αυτού η μητέρα αυτού θανάτω τελευτάτω 17ος εάν κλέψη τις τινά των υιών Ισραήλ και καταδυναστεύσας αυτόν αποδώται και ευρεθή εν αυτώ θανάτω τελευτάτω 18εάν δε λοιδορώνται δύο άνδρες και πατάξωσι τον πλησίον λίθω η πυγμή και μη αποθάνη κατακλιθή δε επί την κοίτην 19εάν εξαναστάς ο άνθρωπος περιπατήση έξω επί ραβδόν αυτού αθώος έσται ο πατάξας πλην της αργίας αυτού αποτίσει και τα ιατρεία 20εάν δε τις πατάξη τον παίδα αυτού η την παιδίσκην αυτού εν ράβδω και αποθάνη υπό τας χείρας αυτού δίκη εκδικηθήσεται 21εάν δε διαβιώση ημέραν μίαν η δύο ουκ εκδικηθήσεται το γαρ αργύριον αυτού εστιν 22εάν δε μάχωνται δύο άνδρες και πατάξωσι γυναίκα εν γαστρί έχουσαν και εξέλθη το παιδίον αυτής μη εξεικονισμένον επιζήμιον ζημιωθήσεται καθότι αν επιβάλη ο ανήρ της γυναικός και δώσει μετά αξιώματος 23εάν δε εξεικονισμένον η δώσει ψυχήν αντί ψυχής 24οφθαλμόν αντί οφθαλμού οδόντα αντί οδόντος χείρα αντί χειρός πόδα αντί ποδός 25κατάκαυμα αντί κατακαύματος τραύμα αντί τραύματος μώλωπα αντί μώλωπος 26εάν δε τις πατάξη τον οφθαλμόν του οικέτου αυτού η τον οφθαλμόν της θεραπαίνης αυτού και εκτυφλώση ελευθέρους εξαποστελεί αυτούς αντί του οφθαλμού αυτών 27εάν δε τον οδόντα του οικέτου η τον οδόντα της θεραπαίνης αυτού εκκόψη ελευθέρους εξαποστελεί αυτούς αντί του οδόντος αυτών 28εάν δε κερατίση ταύρος άνδρα η γυναίκα και αποθάνη λίθοις λιθοβοληθήσεται ο ταύρος και ου βρωθήσεται τα κρέα αυτού ο δε κύριος του ταύρου αθώος έσται 29εάν δε ο ταύρος κερατιστής η προ της εχθές και προ της τρίτης και διαμαρτύρωνται τω κυρίω αυτού και μη αφανίση αυτόν ανελή δε άνδρα η γυναίκα λιθοβοληθήσεται ο ταύρος και ο κύριος αυτού προσαποθανείται 30εάν δε λύτρα επιβληθή αυτώ δώσει λύτρα της ψυχής αυτού όσα εάν επιβάλωσιν αυτώ 31εάν δε υιόν η θυγατέρα κερατίση κατά το δικαίωμα τούτο ποιήσωσιν αυτώ 32εάν δε παίδα κερατίση ο ταύρος η παιδίσκην αργυρίου τριάκοντα δίδραχμα δώσει τω κυρίω αυτών και ο ταύρος λιθοβοληθήσεται 33εάν δε τις ανοίξη λάκκον η λατομήση λάκκον και μη καλύψη αυτόν και εμπέση εκεί μόσχος η όνος 34ο κύριος του λάκκου αποτίσει αργύριον δώσει τω κυρίω αυτών το δε τετελευτηκός αυτώ έσται 35εάν δε κερατίση τινός ταύρος τον ταύρον του πλησίον και τελευτήση αποδώσονται τον ταύρον τον ζώντα και διελούνται το αργύριον αυτού και τον ταύρον τον τεθνηκότα διελούνται 36εάν δε γνωρίζηται ο ταύρος ότι κερατιστής εστι προ της εχθές και προ της τρίτης ημέρας και διαμεμαρτυρημένοι ώσι τω κυρίω αυτού και μη αφανίση αυτόν αποτίσει ταύρον αντί ταύρου ο δε τετελευτηκώς αυτώ έσται
Copyright information for ABPGRK