Exodus 21

CHAPTER 21

Ordinances Regarding Servants

και ταύτα τα δικαιώματα α παραθήσεις ενώπιον αυτών εάν κτήση παίδα Εβραίον εξ έτη δουλεύσει σοι τω δε εβδόμω έτει απελεύσεται ελεύθερος δωρεάν εάν αυτός μόνος εισέλθη και μόνος εξελεύσεται εάν δε γυνή συνεισέλθη μετ΄ αυτού και η γυνή εξελεύσεται μετ΄ αυτού εάν δε ο κύριος δω αυτώ γυναίκα και τέκη αυτώ υιούς και θυγατέρας η γυνή και τα παιδία έσται τω κυρίω αυτού αυτός δε μόνος εξελεύσεται μετ΄ αυτού εάν δε αποκριθείς είπη ο παις ηγάπηκα τον κύριόν μου και την γυναίκά μου και τα παιδία ουκ αποτρέχω ελεύθερος προσάξει αυτόν ο κυριός αυτού προς το κριτήριον του θεού και τότε προσάξει αυτόν προς την θύραν επί τον σταθμόν και τρυπήσει αυτού ο κύριος το ους τω οπητίω και δουλεύσει αυτώ εις τον αιώνα εάν δε τις απόδωται την εαυτού θυγατέρα οικέτιν ουκ απελεύσεται ώσπερ αποτρέχουσιν αι δούλαι εάν μη ευαρεστήση τω κυρίω αυτής ην ου καθωμολογήσατο αυτήν απολυτρώσει αυτήν έθνει δε αλλοτρίω ου κύριός εστι πωλείν αυτήν ότι ηθέτησεν εν αυτή εάν δε τω υιώ αυτού καθομολογήσηται αυτήν κατά το δικαίωμα των θυγατέρων ποιήσει αυτή 10 εάν δε άλλην λάβη εαυτώ τα δέοντα και τον ιματισμόν και την ομιλίαν αυτής ουκ αποστερήσει 11 εάν δε τα τρία ταύτα μη ποιήση αυτή εξελεύσεται δωρεάν άνευ αργυρίου

Ordinances of Liability

12 εάν δε πατάξη τις τινά και αποθάνη θανάτω θανατούσθω 13 ει δε ουχ εκών αλλά ο θεός παρέδωκεν εις τας χείρας αυτού δώσω σοι τόπον ου φεύξεται εκεί ο φονεύσας 14 εάν δε τις επίθηται τω πλησίον του αποκτείναι αυτόν δόλω και καταφύγη από του θυσιαστηρίου μου λήψη αυτόν θανατώσαι 15 ος τύπτει πατέρα αυτού η μητέρα αυτού θανάτω θανατούσθω 16 ο κακολογών πατέρα αυτού η μητέρα αυτού θανάτω τελευτάτω 17 ος εάν κλέψη τις τινά των υιών Ισραήλ και καταδυναστεύσας αυτόν αποδώται και ευρεθή εν αυτώ θανάτω τελευτάτω 18 εάν δε λοιδορώνται δύο άνδρες και πατάξωσι τον πλησίον λίθω η πυγμή και μη αποθάνη κατακλιθή δε επί την κοίτην 19 εάν εξαναστάς ο άνθρωπος περιπατήση έξω επί ραβδόν αυτού αθώος έσται ο πατάξας πλην της αργίας αυτού αποτίσει και τα ιατρεία 20 εάν δε τις πατάξη τον παίδα αυτού η την παιδίσκην αυτού εν ράβδω και αποθάνη υπό τας χείρας αυτού δίκη εκδικηθήσεται 21 εάν δε διαβιώση ημέραν μίαν η δύο ουκ εκδικηθήσεται το γαρ αργύριον αυτού εστιν 22 εάν δε μάχωνται δύο άνδρες και πατάξωσι γυναίκα εν γαστρί έχουσαν και εξέλθη το παιδίον αυτής μη εξεικονισμένον επιζήμιον ζημιωθήσεται καθότι αν επιβάλη ο ανήρ της γυναικός και δώσει μετά αξιώματος 23 εάν δε εξεικονισμένον η δώσει ψυχήν αντί ψυχής 24 οφθαλμόν αντί οφθαλμού οδόντα αντί οδόντος χείρα αντί χειρός πόδα αντί ποδός 25 κατάκαυμα αντί κατακαύματος τραύμα αντί τραύματος μώλωπα αντί μώλωπος 26 εάν δε τις πατάξη τον οφθαλμόν του οικέτου αυτού η τον οφθαλμόν της θεραπαίνης αυτού και εκτυφλώση ελευθέρους εξαποστελεί αυτούς αντί του οφθαλμού αυτών 27 εάν δε τον οδόντα του οικέτου η τον οδόντα της θεραπαίνης αυτού εκκόψη ελευθέρους εξαποστελεί αυτούς αντί του οδόντος αυτών 28 εάν δε κερατίση ταύρος άνδρα η γυναίκα και αποθάνη λίθοις λιθοβοληθήσεται ο ταύρος και ου βρωθήσεται τα κρέα αυτού ο δε κύριος του ταύρου αθώος έσται 29 εάν δε ο ταύρος κερατιστής η προ της εχθές και προ της τρίτης και διαμαρτύρωνται τω κυρίω αυτού και μη αφανίση αυτόν ανελή δε άνδρα η γυναίκα λιθοβοληθήσεται ο ταύρος και ο κύριος αυτού προσαποθανείται 30 εάν δε λύτρα επιβληθή αυτώ δώσει λύτρα της ψυχής αυτού όσα εάν επιβάλωσιν αυτώ 31 εάν δε υιόν η θυγατέρα κερατίση κατά το δικαίωμα τούτο ποιήσωσιν αυτώ 32 εάν δε παίδα κερατίση ο ταύρος η παιδίσκην αργυρίου τριάκοντα δίδραχμα δώσει τω κυρίω αυτών και ο ταύρος λιθοβοληθήσεται 33 εάν δε τις ανοίξη λάκκον η λατομήση λάκκον και μη καλύψη αυτόν και εμπέση εκεί μόσχος η όνος 34 ο κύριος του λάκκου αποτίσει αργύριον δώσει τω κυρίω αυτών το δε τετελευτηκός αυτώ έσται 35 εάν δε κερατίση τινός ταύρος τον ταύρον του πλησίον και τελευτήση αποδώσονται τον ταύρον τον ζώντα και διελούνται το αργύριον αυτού και τον ταύρον τον τεθνηκότα διελούνται 36 εάν δε γνωρίζηται ο ταύρος ότι κερατιστής εστι προ της εχθές και προ της τρίτης ημέρας και διαμεμαρτυρημένοι ώσι τω κυρίω αυτού και μη αφανίση αυτόν αποτίσει ταύρον αντί ταύρου ο δε τετελευτηκώς αυτώ έσται
Copyright information for ABPGRK