Exodus 22

CHAPTER 22

Ordinances Regarding Theft

1εάν δε τις κλέψη μόσχον η πρόβατον και σφάξη αυτό η αποδώται πέντε μόσχους αποτίσει αντί του μόσχου και τέσσαρα πρόβατα αντί του προβάτου 2εάν δε εν τω διορύγματι ευρέθη ο κλέπτης και πληγείς αποθάνη ουκ έστιν αυτώ φόνος 3εάν δε ο ήλιος ανατείλη επ΄ αυτώ ένοχός εστιν ανταποθανείται εάν δε μη υπάρχη αυτώ πραθήτω αντί του κλέμματος 4εάν δε καταλειφθή και ευρέθη εν τη χειρί αυτού το κλέμμα από τε όνου έως προβάτου ζώντα διπλά αυτά αποτίσει 5εάν δε καταβοσκήση τις αγρόν η αμπελώνα και αφή το κτήνος αυτού καταβοσκήσαι αγρόν έτερον αποτίσει εκ του αγρού αυτού κατά το γέννημα αυτού εάν δε πάντα τον αγρόν καταβοσκήση τα βέλτιστα του αγρού αυτού και τα βέλτιστα του αμπελώνος αυτού αποτίσει 6εάν δε εξελθόν πυρ εύρη ακάνθας και προσεμπρήση άλωνας η στάχυς η πεδίον αποτίσει ο το πυρ εκκαύσας 7εάν δε τις δω τω πλησίον αργύριον η σκεύη φυλάξαι και κλαπή εκ της οικίας του ανθρώπου εάν ευρέθη ο κλέψας αποτίσει διπλούν 8εάν δε μη ευρέθη ο κλέψας προσελεύσεται ο κύριος της οικίας ενώπιον του θεού και ομείται η μην μη αυτόν πεπονηρεύσθαι εφ΄ όλης της παρακαταθήκης του πλησίον 9κατά παν ρητόν αδίκημα περί τε μόσχου και υποζυγίου και προβάτου και ιματίου και πάσης απωλείας της εγκαλουμένης ο τι ουν αν η ενώπιον του θεού ελεύσεται η κρίσις αμφοτέρων και ο αλούς διά του θεού αποτίσει διπλούν τω πλησίον αυτού 10εάν δε τις δω τω πλησίον υποζύγιον η μόσχον η πρόβατον η παν κτήνος φυλάξαι και συντριβή η τελευτήση η αιχμάλωτον γένηται και μηδείς γνώ 11όρκος έσται του θεού αναμέσον αμφοτέρων ημήν μη αυτόν πεπονηρεύσθαι μετασχείν καθόλου της παρακαταθήκης του πλησίον και ούτως προσδέξεται ο κυριός αυτού και ου μη αποτίση 12εάν δε κλαπή παρ΄ αυτού αποτίσει τω κυρίω αυτού 13εάν δε θηρίαλωτον γένηται άξει αυτόν επί την θήραν και ουκ αποτίσει 14εάν δε αιτήση τις παρά του πλησίον και συντριβή η αποθάνη η αιχμάλωτον γένηται ο δε κύριος αυτού μη η μετ΄ αυτού αποτίσει 15εάν δε ο κυριός αυτού η μετ΄ αυτού ουκ αποτίσει εάν δε μισθωτός η έσται αυτώ αντί του μισθού αυτού

Ordinances of Conduct

16εάν δε απατήση τις παρθένον αμνήστευτον και κοιμηθή μετ΄ αυτής φερνή φερνιεί αυτήν εαυτώ γυναίκα 17εάν δε ανανεύων ανανεύση και μη βούληται ο πατήρ αυτής δούναι αυτήν αυτώ γυναίκα αργύριον αποτίσει τω πατρί καθ΄ όσον εστίν η φερνή των παρθένων 18φαρμακούς ου περιποιήσετε 19παν κοιμώμενον μετά κτήνους θανάτω αποκτενείτε αυτούς 20ο θυσιάζων θεόις εξολοθρευθήσεται πλην κυρίω μόνω 21και προσήλυτον ου κακώσετε ουδέ μη θλίψητε αυτόν ήτε γαρ προσήλυτοι εν γη Αιγύπτου 22πάσαν χήραν και ορφανόν ου κακώσετε 23εάν δε κακώσητε αυτούς και κεκράξαντες καταβοήσωσι προς με ακοή εισακούσομαι της βοής αυτών 24και οργισθήσομαι θυμώ και αποκτενώ υμάς μαχαίρα και έσονται αι γυναίκες υμών χήραι και τα παιδια υμών ορφανά 25εάν δε αργύριον εκδανείσης τω αδελφώ τω πενιχρώ παρά σοι ουκ έση αυτόν κατεπείγων ουκ επιθήσεις αυτώ τόκον 26εάν δε ενεχυράσμα ενεχυράσης το ιμάτιον του πλησίον προ δυσμών ηλίου αποδώσεις αυτό αυτώ 27έστι γαρ τούτο περιβόλαιον αυτού μόνον τούτο το ιμάτιον ασχημοσύνης αυτού εν τίνι κοιμηθήσεται εάν ουν καταβόηση προς με εισακούσομαι αυτού ελεήμων γαρ ειμι 28θεούς ου κακολογήσεις και άρχοντα του λαού σου ουκ ερείς κακώς 29απαρχάς άλωνος και ληνού σου ου καθυστερήσεις τα πρωτότοκα των υιών σου δώσεις εμοί 30ούτω ποιήσεις τον μόσχον σου και το πρόβατόν σου και το υποζύγίον σου επτά ημέρας έσται υπό την μητέρα τη δε ημέρα τη ογδοή αποδώσεις μοι αυτό 31και άνδρες άγιοι έσεσθέ μοι και κρέας εν αγρώ θηριάλωτον ουκ έδεσθε τω κυνί απορρίψατε αυτό
Copyright information for ABPGRK