Exodus 22

CHAPTER 22

Ordinances Regarding Theft

εάν δε τις κλέψη μόσχον η πρόβατον και σφάξη αυτό η αποδώται πέντε μόσχους αποτίσει αντί του μόσχου και τέσσαρα πρόβατα αντί του προβάτου εάν δε εν τω διορύγματι ευρέθη ο κλέπτης και πληγείς αποθάνη ουκ έστιν αυτώ φόνος εάν δε ο ήλιος ανατείλη επ΄ αυτώ ένοχός εστιν ανταποθανείται εάν δε μη υπάρχη αυτώ πραθήτω αντί του κλέμματος εάν δε καταλειφθή και ευρέθη εν τη χειρί αυτού το κλέμμα από τε όνου έως προβάτου ζώντα διπλά αυτά αποτίσει εάν δε καταβοσκήση τις αγρόν η αμπελώνα και αφή το κτήνος αυτού καταβοσκήσαι αγρόν έτερον αποτίσει εκ του αγρού αυτού κατά το γέννημα αυτού εάν δε πάντα τον αγρόν καταβοσκήση τα βέλτιστα του αγρού αυτού και τα βέλτιστα του αμπελώνος αυτού αποτίσει εάν δε εξελθόν πυρ εύρη ακάνθας και προσεμπρήση άλωνας η στάχυς η πεδίον αποτίσει ο το πυρ εκκαύσας εάν δε τις δω τω πλησίον αργύριον η σκεύη φυλάξαι και κλαπή εκ της οικίας του ανθρώπου εάν ευρέθη ο κλέψας αποτίσει διπλούν εάν δε μη ευρέθη ο κλέψας προσελεύσεται ο κύριος της οικίας ενώπιον του θεού και ομείται η μην μη αυτόν πεπονηρεύσθαι εφ΄ όλης της παρακαταθήκης του πλησίον κατά παν ρητόν αδίκημα περί τε μόσχου και υποζυγίου και προβάτου και ιματίου και πάσης απωλείας της εγκαλουμένης ο τι ουν αν η ενώπιον του θεού ελεύσεται η κρίσις αμφοτέρων και ο αλούς διά του θεού αποτίσει διπλούν τω πλησίον αυτού 10 εάν δε τις δω τω πλησίον υποζύγιον η μόσχον η πρόβατον η παν κτήνος φυλάξαι και συντριβή η τελευτήση η αιχμάλωτον γένηται και μηδείς γνώ 11 όρκος έσται του θεού αναμέσον αμφοτέρων ημήν μη αυτόν πεπονηρεύσθαι μετασχείν καθόλου της παρακαταθήκης του πλησίον και ούτως προσδέξεται ο κυριός αυτού και ου μη αποτίση 12 εάν δε κλαπή παρ΄ αυτού αποτίσει τω κυρίω αυτού 13 εάν δε θηρίαλωτον γένηται άξει αυτόν επί την θήραν και ουκ αποτίσει 14 εάν δε αιτήση τις παρά του πλησίον και συντριβή η αποθάνη η αιχμάλωτον γένηται ο δε κύριος αυτού μη η μετ΄ αυτού αποτίσει 15 εάν δε ο κυριός αυτού η μετ΄ αυτού ουκ αποτίσει εάν δε μισθωτός η έσται αυτώ αντί του μισθού αυτού

Ordinances of Conduct

16 εάν δε απατήση τις παρθένον αμνήστευτον και κοιμηθή μετ΄ αυτής φερνή φερνιεί αυτήν εαυτώ γυναίκα 17 εάν δε ανανεύων ανανεύση και μη βούληται ο πατήρ αυτής δούναι αυτήν αυτώ γυναίκα αργύριον αποτίσει τω πατρί καθ΄ όσον εστίν η φερνή των παρθένων 18 φαρμακούς ου περιποιήσετε 19 παν κοιμώμενον μετά κτήνους θανάτω αποκτενείτε αυτούς 20 ο θυσιάζων θεόις εξολοθρευθήσεται πλην κυρίω μόνω 21 και προσήλυτον ου κακώσετε ουδέ μη θλίψητε αυτόν ήτε γαρ προσήλυτοι εν γη Αιγύπτου 22 πάσαν χήραν και ορφανόν ου κακώσετε 23 εάν δε κακώσητε αυτούς και κεκράξαντες καταβοήσωσι προς με ακοή εισακούσομαι της βοής αυτών 24 και οργισθήσομαι θυμώ και αποκτενώ υμάς μαχαίρα και έσονται αι γυναίκες υμών χήραι και τα παιδια υμών ορφανά 25 εάν δε αργύριον εκδανείσης τω αδελφώ τω πενιχρώ παρά σοι ουκ έση αυτόν κατεπείγων ουκ επιθήσεις αυτώ τόκον 26 εάν δε ενεχυράσμα ενεχυράσης το ιμάτιον του πλησίον προ δυσμών ηλίου αποδώσεις αυτό αυτώ 27 έστι γαρ τούτο περιβόλαιον αυτού μόνον τούτο το ιμάτιον ασχημοσύνης αυτού εν τίνι κοιμηθήσεται εάν ουν καταβόηση προς με εισακούσομαι αυτού ελεήμων γαρ ειμι 28 θεούς ου κακολογήσεις και άρχοντα του λαού σου ουκ ερείς κακώς 29 απαρχάς άλωνος και ληνού σου ου καθυστερήσεις τα πρωτότοκα των υιών σου δώσεις εμοί 30 ούτω ποιήσεις τον μόσχον σου και το πρόβατόν σου και το υποζύγίον σου επτά ημέρας έσται υπό την μητέρα τη δε ημέρα τη ογδοή αποδώσεις μοι αυτό 31 και άνδρες άγιοι έσεσθέ μοι και κρέας εν αγρώ θηριάλωτον ουκ έδεσθε τω κυνί απορρίψατε αυτό
Copyright information for ABPGRK