Exodus 24

CHAPTER 24

The Scroll of the Covenant

και Μωυσή είπεν ανάβηθι προς κύριον συ και Ααρών και Ναδάβ και Αβιούδ και εβδομήκοντα των πρεσβυτέρων Ισραήλ και προσκυνήσουσι μακρόθεν τω κυρίω και εγγιεί Μωυσής μόνος προς τον θεόν αυτοί δε ουκ εγγιούσιν ο δε λαός ου συναναβήσεται μετ΄ αυτών εισήλθε δε Μωυσής και διηγήσατο τω λαώ πάντα τα ρήματα του θεού και τα δικαιώματα απεκρίθη δε πας ο λαός φωνή μία λέγοντες πάντας τους λόγους ους ελάλησε κύριος ποιήσομεν και ακουσόμεθα και έγραψε Μωυσής πάντα τα ρήματα κυρίου ορθρίσας δε Μωυσής τοπρωϊ ωκοδόμησε θυσιαστήριον υπό το όρος και δώδεκα λίθους εις τας δώδεκα φυλάς του Ισραήλ και εξαπέστειλε τους νεανίσκους των υιών Ισραήλ και ανήνεγκαν ολοκαυτώματα και έθυσαν θυσίαν σωτηρίου τω θεώ μοσχάρια λαβών δε Μωυσής το ήμισυ του αίματος ενέχεεν εις κρατήρα το δε ήμισυ του αίματος προσέχεεν επί το θυσιαστήριον και λαβών το βιβλίον της διαθήκης ανέγνω εις τα ώτα του λαού και είπαν πάντα όσα ελάλησε κύριος ποιήσομεν και ακουσόμεθα λαβών δε Μωυσής το αίμα κατεσκέδασε του λαού και είπεν ιδού το αίμα της διαθήκης ης διέθετο κύριος προς υμάς περί πάντων των λόγων τούτων και ανέβη Μωυσής και Ααρών και Ναδάβ και Αβιούδ και εβδομήκοντα της πρεσβυτέρων Ισραήλ 10 και ίδον τον τόπον ου ειστήκει ο θεός του Ισραήλ και τα υπό τους πόδας αυτού ωσεί έργον πλήνθου σαπφείρου και ώσπερ είδος στερεώματος του ουρανού τη καθαριότητι 11 και των επιλέκτων του Ισραήλ ου διεφώνησεν ουδέ εις και ώφθησαν εν τω τόπω του θεού και έφαγον και έπιον

The Writing-tablets of Stone

12 και είπε κύριος προς Μωυσήν ανάβηθι προς με εις το όρος και ίσθι εκεί και δώσω σοι τα πύξια τα λίθινα τον νόμον και τας εντολάς ας έγραψα νομοθετήσαι αυτοίς 13 και αναστάς Μωυσής και Ιησούς ο παρεστηκώς αυτώ ανέβησαν εις το όρος του θεού 14 και τοις πρεσβυτέροις είπον ησυχάζετε αυτού έως αναστρέψωμεν προς υμάς και ιδού Ααρών και Ωρ μετ΄ υμών εάν τινι συμβή κρίσις προσπορεύεσθωσαν αυτοίς 15 και ανέβη Μωυσής εις το όρος και εκάλυψεν η νεφέλη το όρος 16 και κατέβη η δόξα του θεού επί το όρος το Σινά και εκάλυψεν αυτό η νεφέλη εξ ημέρας και εκάλεσε κύριος τον Μωυσήν τη ημέρα τη εβδόμη εκ μέσου της νεφέλης 17 το δε είδος της δόξης κυρίου ωσεί πυρ φλέγον επί της κορυφής του όρους εναντίον των υιών Ισραήλ 18 και εισήλθε Μωυσής εις το μέσον της νεφέλης και ανέβη εις το όρος και ην εκεί εν τω ορει τεσσαράκοντα ημέρας και τεσσαράκοντα νύκτας
Copyright information for ABPGRK