Exodus 26

CHAPTER 26

The Curtains, Hooks and Hoops

1και την σκηνήν ποιήσεις δέκα αυλαίας εκ βύσσου κεκλωσμένης και υακίνθου και πορφύρας και κοκκίνου κεκλωσμένου χερουβίμ εργασία υφάντου ποιήσεις αυτάς 2μήκος της αυλαίας της μιας οκτώ και είκοσι πηχέων και εύρος τεσσάρων πηχέων η αυλαία η μία έσται μέτρον το αυτό έσται πάσαις ταις αυλαίαις 3πέντε δε αυλαίαι έσονται εξ αλλήλων συνεχόμεναι η ετέρα εκ της ετέρας και πέντε αυλαίαι έσονται εξ αλλήλων συνεχόμεναι η ετέρα εκ της ετέρας 4και ποιήσεις αυταίς αγκύλας υακινθίνας επί του χείλους της αυλαίας της μιάς εκ του ενός μέρους εις την συμβολήν και ούτω ποιήσεις επί του χείλους της αυλαίας της εξωτέρας προς τη συμβολή τη δευτέρα 5πεντήκοντα δε αγκύλας ποιήσεις τη αυλαία τη μία και πεντήκοντα αγκύλας ποιήσεις εκ του μέρους της αυλαίας κατά την συμβολήν της δευτέρας αντιπρόσωποι αντιπίπτουσαι εις αλλήλας εκάστη 6και ποιήσεις κρίκους πεντήκοντα χρυσούς και συνάψεις τας αυλαίας ετέραν τη ετέρα τοις κρίκοις και έσται η σκηνή μία

The Hide Coverings, Hooks and Hoops

7και ποιήσεις δέρρεις τριχίνας σκέπην επί της σκηνής ένδεκα δέρρεις ποιήσεις αυτάς 8το μήκος της δέρρεως της μιάς έσται τριάκοντα πηχέων και τεσσάρων πηχέων το εύρος της δέρρεως της μιάς μέτρον το αυτό έσται ταις ένδεκα δέρρεσι 9και συνάψεις τας πέντε δέρρεις επί το αυτό και τας εξ δέρρεις επί το αυτό και επιδιπλώσεις την δέρριν την έκτην κατά πρόσωπον της σκηνής 10και ποιήσεις αγκύλας πεντήκοντα επί του χείλους της δέρρεως της μιάς της αναμέσον κατά την συμβολήν και πεντήκοντα αγκύλας ποιήσεις επί του χείλους της δέρρεως της συναπτούσης της δευτέρας 11και ποιήσεις κρίκους χαλκούς πεντήκοντα και συνάψεις τους κρίκους εκ των αγκύλων και συνάψεις τας δέρρεις και έσται εν 12και υποθήσεις το πλεονάζον εν ταις δέρρεσι της σκηνής το ήμισυ της δέρρεως το υπολελειμμένον υποκαλύψεις εις το πλεονάζον των δέρρεων της σκηνής υποκαλύψεις οπίσω της σκηνής 13πήχυν εκ τούτου και πήχυν εκ τούτου εκ του υπερέχοντος των δέρρεων εκ του μήκους των δέρρεων της σκηνής και έσται συγκαλύπτον επί τα πλάγια της σκηνής ένθεν και ένθεν ίνα καλύπτη 14και ποιήσεις κατακάλυμμα της σκηνής δέρματα κριών ηρυθροδανωμένα και επικαλύμματα δέρματα υακίνθινα επάνωθεν

The Items for the Tent

15και ποιήσεις στύλους της σκηνής εκ ξύλων ασήπτων 16δέκα πηχέων ποιήσεις τον στύλον τον ένα και πήχεως ενός και ημίσους το πλάτος του στύλου του ενός 17δύο αγκωνίσκους τω στύλω τω ενί αντιπίπτοντας έτερον τω ετέρω ούτως ποιήσεις πάσι τοις στύλοις της σκηνής 18και ποιήσεις τους στύλους της σκηνής είκοσι στύλους εκ του κλίτους του προς νότον 19και τεσσαράκοντα βάσεις αργυράς ποιήσεις τοις είκοσι στύλοις δύο βάσεις τω στύλω τω ενί εις αμφότερα τα μέρη αυτού και δύο βάσεις τω στύλω τω ενί εις αμφότερα τα μέρη αυτού 20και το κλίτος το δεύτερον το προς βορράν είκοσι στύλους 21και τεσσαράκοντα βάσεις αυτών αργυράς δύο βάσεις τω στύλω τω ενί εις αμφότερα τα μέρη αυτού και δύο βάσεις τω στύλω τω ενί εις αμφότερα τα μέρη αυτού 22και εκ των οπίσω της σκηνής κατά το μέρος το προς θάλασσαν ποιήσεις εξ στύλους 23και δύο στύλους ποιήσεις επί των γωνιών της σκηνής εκ των οπισθίων 24και έσονται εξ ίσου κάτωθεν και κατά το αυτό έσονται ίσοι εκ των κεφαλών εις σύμβλησιν μίαν ούτω ποιήσεις αμφοτέραις ταις δυσί γωνίαις ίσαι έστωσαν 25και έσονται οκτώ στύλοι και αι βάσεις αυτών αργυραί δεκαέξ και δύο βάσεις τω στύλω το ενί και δύο βάσεις τω στύλω το ενί 26και ποιήσεις μοχλούς εκ ξύλων ασήπτων πέντε τοις στύλοις εκ του ενός μέρους της σκηνής 27και πέντε μοχλούς τοις στύλοις τω κλίτει της σκηνής τω δευτέρω και πέντε μοχλούς τοις στύλοις τω οπισθίω κλίτει της σκηνής το προς θάλασσαν 28και ο μοχλός ο μέσος αναμέσον των στύλων διικνείσθω από του ενός κλίτους εις το έτερον κλίτος 29και τους στύλους καταχρυσώσεις χρυσίω και τους δακτυλίους ποιήσεις χρυσούς εις ους εισάξεις τους μοχλούς και καταχρυσώσεις τους μοχλούς χρυσίω 30και αναστήσεις την σκηνήν κατά το είδος το δεδειγμένον σοι εν τω όρει

The Veil

31και ποιήσεις καταπέτασμα εξ υακίνθου και πορφύρας και κοκκίνου κεκλωσμένου και βύσσου νενησμένης έργον υφαντόν ποιήσεις αυτό χερουβίμ 32και επιθήσεις αυτό επί τεσσάρων στύλων ασήπτων κεχρυσωμένων χρυσίω και αι κεφαλίδες αυτών χρυσαί και αι βάσεις αυτών τέσσαρες αργυραί 33και θήσεις το καταπέτασμα επί τους στύλους και εισοίσεις εκεί εσώτερον του καταπέτασματος την κιβωτόν του μαρτυρίου και διοριεί το καταπέτασμα υμίν αναμέσον του αγίου και αναμέσον του αγίου των αγίων 34και κατακαλύψεις τω καταπετάσματι την κιβωτόν του μαρτυρίου εν τω αγίω των αγίων 35και θήσεις την τράπεζαν έξωθεν του καταπετάσματος και την λυχνίαν απέναντι της τραπέζης επί μέρους της σκηνής το προς νότον και την τράπεζαν θήσεις επί μέρους της σκηνής το προς βορράν

The Draw-curtain

36και ποιήσεις επίσπαστρον τη θύρα εξ υακίνθου και πορφύρας και κοκκίνου κεκλωσμένου και βύσσου κεκλωσμένης έργον ποικιλτού 37και ποιήσεις τω καταπετάσματι πέντε στύλους και χρυσώσεις αυτούς χρυσίω και αι κεφαλίδες αυτών χρυσαί και χωνεύσεις αυτοίς πέντε βάσεις χαλκάς
Copyright information for ABPGRK