Exodus 26

CHAPTER 26

The Curtains, Hooks and Hoops

και την σκηνήν ποιήσεις δέκα αυλαίας εκ βύσσου κεκλωσμένης και υακίνθου και πορφύρας και κοκκίνου κεκλωσμένου χερουβίμ εργασία υφάντου ποιήσεις αυτάς μήκος της αυλαίας της μιας οκτώ και είκοσι πηχέων και εύρος τεσσάρων πηχέων η αυλαία η μία έσται μέτρον το αυτό έσται πάσαις ταις αυλαίαις πέντε δε αυλαίαι έσονται εξ αλλήλων συνεχόμεναι η ετέρα εκ της ετέρας και πέντε αυλαίαι έσονται εξ αλλήλων συνεχόμεναι η ετέρα εκ της ετέρας και ποιήσεις αυταίς αγκύλας υακινθίνας επί του χείλους της αυλαίας της μιάς εκ του ενός μέρους εις την συμβολήν και ούτω ποιήσεις επί του χείλους της αυλαίας της εξωτέρας προς τη συμβολή τη δευτέρα πεντήκοντα δε αγκύλας ποιήσεις τη αυλαία τη μία και πεντήκοντα αγκύλας ποιήσεις εκ του μέρους της αυλαίας κατά την συμβολήν της δευτέρας αντιπρόσωποι αντιπίπτουσαι εις αλλήλας εκάστη και ποιήσεις κρίκους πεντήκοντα χρυσούς και συνάψεις τας αυλαίας ετέραν τη ετέρα τοις κρίκοις και έσται η σκηνή μία

The Hide Coverings, Hooks and Hoops

και ποιήσεις δέρρεις τριχίνας σκέπην επί της σκηνής ένδεκα δέρρεις ποιήσεις αυτάς το μήκος της δέρρεως της μιάς έσται τριάκοντα πηχέων και τεσσάρων πηχέων το εύρος της δέρρεως της μιάς μέτρον το αυτό έσται ταις ένδεκα δέρρεσι και συνάψεις τας πέντε δέρρεις επί το αυτό και τας εξ δέρρεις επί το αυτό και επιδιπλώσεις την δέρριν την έκτην κατά πρόσωπον της σκηνής 10 και ποιήσεις αγκύλας πεντήκοντα επί του χείλους της δέρρεως της μιάς της αναμέσον κατά την συμβολήν και πεντήκοντα αγκύλας ποιήσεις επί του χείλους της δέρρεως της συναπτούσης της δευτέρας 11 και ποιήσεις κρίκους χαλκούς πεντήκοντα και συνάψεις τους κρίκους εκ των αγκύλων και συνάψεις τας δέρρεις και έσται εν 12 και υποθήσεις το πλεονάζον εν ταις δέρρεσι της σκηνής το ήμισυ της δέρρεως το υπολελειμμένον υποκαλύψεις εις το πλεονάζον των δέρρεων της σκηνής υποκαλύψεις οπίσω της σκηνής 13 πήχυν εκ τούτου και πήχυν εκ τούτου εκ του υπερέχοντος των δέρρεων εκ του μήκους των δέρρεων της σκηνής και έσται συγκαλύπτον επί τα πλάγια της σκηνής ένθεν και ένθεν ίνα καλύπτη 14 και ποιήσεις κατακάλυμμα της σκηνής δέρματα κριών ηρυθροδανωμένα και επικαλύμματα δέρματα υακίνθινα επάνωθεν

The Items for the Tent

15 και ποιήσεις στύλους της σκηνής εκ ξύλων ασήπτων 16 δέκα πηχέων ποιήσεις τον στύλον τον ένα και πήχεως ενός και ημίσους το πλάτος του στύλου του ενός 17 δύο αγκωνίσκους τω στύλω τω ενί αντιπίπτοντας έτερον τω ετέρω ούτως ποιήσεις πάσι τοις στύλοις της σκηνής 18 και ποιήσεις τους στύλους της σκηνής είκοσι στύλους εκ του κλίτους του προς νότον 19 και τεσσαράκοντα βάσεις αργυράς ποιήσεις τοις είκοσι στύλοις δύο βάσεις τω στύλω τω ενί εις αμφότερα τα μέρη αυτού και δύο βάσεις τω στύλω τω ενί εις αμφότερα τα μέρη αυτού 20 και το κλίτος το δεύτερον το προς βορράν είκοσι στύλους 21 και τεσσαράκοντα βάσεις αυτών αργυράς δύο βάσεις τω στύλω τω ενί εις αμφότερα τα μέρη αυτού και δύο βάσεις τω στύλω τω ενί εις αμφότερα τα μέρη αυτού 22 και εκ των οπίσω της σκηνής κατά το μέρος το προς θάλασσαν ποιήσεις εξ στύλους 23 και δύο στύλους ποιήσεις επί των γωνιών της σκηνής εκ των οπισθίων 24 και έσονται εξ ίσου κάτωθεν και κατά το αυτό έσονται ίσοι εκ των κεφαλών εις σύμβλησιν μίαν ούτω ποιήσεις αμφοτέραις ταις δυσί γωνίαις ίσαι έστωσαν 25 και έσονται οκτώ στύλοι και αι βάσεις αυτών αργυραί δεκαέξ και δύο βάσεις τω στύλω το ενί και δύο βάσεις τω στύλω το ενί 26 και ποιήσεις μοχλούς εκ ξύλων ασήπτων πέντε τοις στύλοις εκ του ενός μέρους της σκηνής 27 και πέντε μοχλούς τοις στύλοις τω κλίτει της σκηνής τω δευτέρω και πέντε μοχλούς τοις στύλοις τω οπισθίω κλίτει της σκηνής το προς θάλασσαν 28 και ο μοχλός ο μέσος αναμέσον των στύλων διικνείσθω από του ενός κλίτους εις το έτερον κλίτος 29 και τους στύλους καταχρυσώσεις χρυσίω και τους δακτυλίους ποιήσεις χρυσούς εις ους εισάξεις τους μοχλούς και καταχρυσώσεις τους μοχλούς χρυσίω 30 και αναστήσεις την σκηνήν κατά το είδος το δεδειγμένον σοι εν τω όρει

The Veil

31 και ποιήσεις καταπέτασμα εξ υακίνθου και πορφύρας και κοκκίνου κεκλωσμένου και βύσσου νενησμένης έργον υφαντόν ποιήσεις αυτό χερουβίμ 32 και επιθήσεις αυτό επί τεσσάρων στύλων ασήπτων κεχρυσωμένων χρυσίω και αι κεφαλίδες αυτών χρυσαί και αι βάσεις αυτών τέσσαρες αργυραί 33 και θήσεις το καταπέτασμα επί τους στύλους και εισοίσεις εκεί εσώτερον του καταπέτασματος την κιβωτόν του μαρτυρίου και διοριεί το καταπέτασμα υμίν αναμέσον του αγίου και αναμέσον του αγίου των αγίων 34 και κατακαλύψεις τω καταπετάσματι την κιβωτόν του μαρτυρίου εν τω αγίω των αγίων 35 και θήσεις την τράπεζαν έξωθεν του καταπετάσματος και την λυχνίαν απέναντι της τραπέζης επί μέρους της σκηνής το προς νότον και την τράπεζαν θήσεις επί μέρους της σκηνής το προς βορράν

The Draw-curtain

36 και ποιήσεις επίσπαστρον τη θύρα εξ υακίνθου και πορφύρας και κοκκίνου κεκλωσμένου και βύσσου κεκλωσμένης έργον ποικιλτού 37 και ποιήσεις τω καταπετάσματι πέντε στύλους και χρυσώσεις αυτούς χρυσίω και αι κεφαλίδες αυτών χρυσαί και χωνεύσεις αυτοίς πέντε βάσεις χαλκάς
Copyright information for ABPGRK