Exodus 27

CHAPTER 27

The Horned Altar

1και ποιήσεις θυσιαστήριον εκ ξύλων ασήπτων πέντε πηχέων το μήκος και πέντε πηχέων το εύρος τετράγωνον έσται το θυσιαστήριον και τριών πηχέων το ύψος αυτού 2και ποιήσεις τα κέρατα επί των τεσσάρων γωνιών εξ αυτού έσται τα κέρατα και καλύψεις αυτά χαλκώ 3και ποιήσεις στεφάνην τω θυσιαστηρίω και τον καλυπτήρα αυτού και τας φιάλας αυτού και τας κρεάγρας αυτού και το πυρείον αυτού και πάντα τα σκεύη αυτού ποιήσεις χαλκά 4και ποιήσεις αυτώ εσχάραν έργω δικτυωτώ χαλκήν και ποιήσεις τη εσχάρα τέσσαρας δακτυλίους χαλκούς επί τα τέσσαρα κλίτη 5και υποθήσεις αυτούς υπό την εσχάραν του θυσιαστηρίου κάτωθεν έσται δε η εσχάρα έως του ημίσους του θυσιαστηρίου 6και ποιήσεις τω θυσιαστηρίω αναφορείς εκ ξύλων ασήπτων και περιχαλκώσεις αυτούς χαλκώ 7και εισάξεις τους αναφορείς εις τους δακτυλίους και έστωσαν οι αναφορείς κατά τα πλεύρα του θυσιαστηρίου εν τω αίρειν αυτό 8κοίλον σανιδωτόν ποιήσεις αυτό κατά το παραδειχθέν σοι εν τω όρει ούτω ποιήσεις αυτό

The Courtyard

9και ποιήσεις αυλήν τη σκηνή εις το κλίτος το προς λίβα ιστία της αυλής εκ βύσσου κεκλωσμένης μήκος εκατόν πηχέων τω ενί κλίτει 10και οι στύλοι αυτών είκοσι και αι βάσεις αυτών είκοσι χαλκαί και οι κρίκοι αυτών και αι ψαλίδες αυτών αργυραί 11ούτω τω κλίτει τω προς βορράν ιστία εκατόν πηχέων μήκος και οι στύλοι αυτών είκοσι και αι βάσεις αυτών είκοσι χαλκαί και οι κρίκοι αυτών και αι ψαλίδες των στύλων και αι βάσεις περιηργυρωμέναι αργυρίω 12το δε εύρος της αυλής το κατά θάλασσαν ιστία πεντήκοντα πηχέων στύλοι αυτών δέκα και βάσεις αυτών δέκα 13και εύρος της αυλής της προς ανατολάς ιστία πεντήκοντα πηχέων στύλοι αυτών δέκα και βάσεις αυτών δέκα 14και πεντεκαίδεκα πηχέων των ιστίων το ύψος τω κλίτει τω ενί στύλοι αυτών τρεις και αι βάσεις αυτών τρεις 15και το κλίτος το δεύτερον δεκαπέντε πηχέων των ιστίων το ύψος στύλοι αυτών τρεις και βάσεις αυτών τρεις 16και τη πύλη της αυλής κάλυμμα είκοσι πηχέων το ύψος εξ υακίνθου και πορφύρας και κοκκίνου κεκλωσμένου και βύσσου κεκλωσμένης τη ποικιλία του ραφιδευτού στύλοι αυτών τέσσαρες και αι βάσεις αυτών τέσσαρες 17πάντες οι στύλοι της αυλής κύκλω κατηργυρωμένοι αργυρίω και αι κεφαλίδες αυτών αργυραί και αι βάσεις αυτών χαλκαί 18το δε μήκος της αυλής εκατόν εφ΄ εκατόν και το εύρος πεντήκοντα επί πεντήκοντα και ύψος πέντε πηχέων εκ βύσσου κεκλωσμένης και αι βάσεις αυτών χαλκαί 19και πάσα η κατασκευή και πάντα τα εργαλεία και οι πάσσαλοι της αυλής χαλκοί

The Oil Lamp

20και συ σύνταξον τοις υιοίς Ισραήλ και λαβέτωσάν σοι έλαιον εξ ελαιών άτρυγον καθαρόν κεκομμένον εις φως ίνα καίηται λύχνος διαπαντός 21εν τη σκηνή του μαρτυρίου έξωθεν του καταπετάσματος του επί της διαθήκης καύσει αυτό Ααρών και οι υιοί αυτού αφ΄ εσπέρας έως πρωϊ εναντίον κυρίου νόμιμον αιώνιον εις τας γενεάς υμών παρά των υιών Ισραήλ
Copyright information for ABPGRK