Exodus 28

CHAPTER 28

The Priestly Sacred Apparel

1και συ προσαγάγου προς σεαυτόν τον τε Ααρών τον αδελφόν σου και τους υιούς αυτού εκ των υιών Ισραήλ ιερατεύειν μοι Ααρών και Ναδάβ και Αβιούδ και Ελεάζαρ και Ιθάμαρ υιούς Ααρών 2και ποιήσεις στολήν αγίαν Ααρών τω αδελφώ σου εις τιμήν και δόξαν 3και συ λάλησον πάσι τοις σοφοίς τη διανοία ους ενέπλησα πνεύματος σοφίας και αισθήσεως και ποιήσουσι την στολήν την αγίαν Ααρών εις το άγιον εν η ιερατεύσει μοι 4και αύται αι στολαί ας ποιήσουσι το περιστήθιον και την επωμίδα και τον ποδήρη και χιτώνα κοσυμβωτόν και κίδαριν και ζώνην και ποιήσουσι στολάς αγίας Ααρών και τοις υιοίς αυτού εις το ιερατεύειν μοι 5και αυτοί λήψονται το χρυσίον και την υάκινθον και την πορφύραν και το κόκκινον και την βύσσον 6και ποιήσουσι την επωμίδα εκ βύσσου κεκλωσμένης έργον υφαντόν ποικιλτού 7δύο επωμίδες έσονται αυτώ συνέχουσα ετέρα την ετέραν επί τοις δυσί μέρεσιν εξηρτημέναι 8και το ύφασμα των επωμίδων ο εστιν επ΄ αυτώ κατά την ποίησιν εξ αυτού έσται εκ χρυσίου καθαρού και υακίνθου και πορφύρας και κοκκίνου διανενησμένου και βύσσου κεκλωσμένης 9και λήψη τους δύο λίθους λίθους σμαράγδου και γλύψεις εν αυτοίς τα ονόματα των υιών Ισραήλ 10εξ ονόματα επί τον λίθον τον ένα και τα εξ ονόματα τα λοιπά επί τον λίθον τον δεύτερον κατά τας γενέσεις αυτών 11έργον λιθουργικής τέχνης γλύμμα σφραγίδος διαγλύψεις τους δύο λίθους επί τοις ονόμασι των υιών Ισραήλ 12και θήσεις τους δύο λίθους επί των ώμων της επωμίδος λίθοι μνημοσύνον εισί τοις υιοίς Ισραήλ και αναλήψεται Ααρών τα ονόματα των υιών Ισραήλ έναντι κυρίου επί των δύο ώμων αυτού μνημόσυνον περί αυτών 13και ποιήσεις ασπιδίσκας εκ χρυσίου καθαρού 14και ποιήσεις δύο κροσσωτά εκ χρυσίου καθαρού καταμεμιγμένα εν άνθεσιν έργον πλοκής και επιθήσεις τα κροσσωτά πεπλεγμένα επί τας ασπιδίσκας κατά τας παρωμίδας αυτών εκ των εμπροσθίων 15και ποιήσεις λογείον των κρίσεων έργον ποικιλτού κατά τον ρυθμόν της επωμίδος ποιήσεις αυτό εκ χρυσίου και υακίνθου και πορφύρας και κοκκίνου κεκλωσμένου και βύσσου κεκλωσμένης ποιήσεις αυτό 16τετράγωνον έσται διπλούν σπιθαμής το μήκος και σπιθαμής το εύρος 17και καθυφανείς εν αυτώ ύφασμα καταλίθον τετράστιχον στίχος λίθων έσται σάρδιον τοπάζιον και σμάραγδος ο στίχος ο εις 18και ο στίχος ο δεύτερος άνθραξ και σάπφειρος και ιάσπις 19και ο στίχος ο τρίτος λιγύριον και αχάτης και αμέθυστος 20και ο στίχος ο τέταρτος χρυσόλιθος και βηρύλλιον και ονύχιον περικεκαλυμμένα χρυσίω και συνδεδεμένα εν χρυσίω έστωσαν κατά στίχον αυτών 21και οι λίθοι έστωσαν εκ των ονομάτων των υιών Ισραήλ δώδεκα κατά τα ονόματα αυτών γλυφαί σφραγίδων εκάστου κατά τα ονόματα έστωσαν εις τας δώδεκα φυλάς 22και ποιήσεις επί το λογείον κροσσούς συμπεπλεγμένους έργον αλυσιδωτόν εκ χρυσίου καθαρού 23και ποιήσεις επί το λογείον δύο δακτυλίους χρυσούς και επιθήσεις τους δύο δακτυλίους τους χρυσούς επ΄ αμφοτέρας τας αρχάς του λογείου 24και επιθήσεις τους κροσσούς και τα αλυσιδωτά τα χρυσίου επί τους δύο δακτυλίους επ΄ αμφοτέρων των κλιτών του λογείου 25και δύο κλίτη των δύο κροσσών επιθήσεις επί τα δύο εμπλόκια και επιθήσεις επί τους ώμους της επωμίδος εξεναντίας κατά πρόσωπον 26και ποιήσεις δύο δακτυλίους χρυσούς και επιθήσεις επί τα δύο πτερύγια του λογείου επί το άκρον απ΄ άκρου του οπισθίου της επωμίδος έσωθεν 27και ποιήσεις δύο δακτυλίους χρυσούς και επιθήσεις επ΄ αμφοτέρους τους ώμους της επωμίδος κάτωθεν αυτού κατά πρόσωπον κατά την συμβολήν άνωθεν της συνυφής της επωμίδος 28και σφίγξεις το λογείον από των δακτυλίων των επ΄ αυτού εις τους δακτυλίους της επωμίδος συνεχομένους εκ της υακίνθου συμπεπλεγμένους εις το ύφασμα της επωμίδος ίνα μη χαλάται το λογείον από της επωμίδος 29και λήψεται Ααρών τα ονόματα των υιών Ισραήλ επί του λογείου της κρίσεως επί του στήθους εισιών εις το άγιον μνημόσυνον εναντίον του θεού 30και επιθήσεις επί το λογείον της κρίσεως την δήλωσιν και την αλήθειαν και έσται επί του στήθους Ααρών όταν εισπορεύηται εις το άγιον έναντι κυρίου και οίσει Ααρών τας κρίσεις των υιών Ισραήλ επί του στήθους έναντι κυρίου διαπαντός 31και ποιήσεις υποδύτην ποδήρην όλον υακίνθινον 32και έσται το περιστόμιον εξ αυτού μέσον ωαν έχον κύκλω του περιστομίου έργον υφαντού την συμβολήν συνυφασμένην εξ αυτού ίνα μη ραγή 33και ποιήσεις επί το λώμα του υποδύτου κάτωθεν ωσεί εξανθούσης ρόας ροϊσκους εξ υακίνθου και πορφύρας και κοκκίνου διανενησμένου και βύσσου κεκλωσμένης επί του λώματος του υποδύτου κύκλω το δε αυτό είδος ροϊσκους χρυσούς και κώδωνας αναμέσον τούτων περικύκλω 34παρά ροϊσκον χρυσούν κώδωνα και άνθινον επί του λώματος του υποδύτου κύκλω 35και έσται Ααρών εν τω λειτουργείν ακουστή η φωνή αυτού εισιόντι εις το άγιον έναντι κυρίου και εξίοντι ίνα μη αποθάνη 36και ποιήσεις πέταλον χρυσούν καθαρόν και εκτυπώσεις εν αυτώ εκτύπωμα σφραγίδος αγίασμα κυρίου 37και επιθήσεις αυτό επί υακίνθου κεκλωσμένης και έσται επί της μίτρας κατά πρόσωπον της μίτρας έσται 38και έσται επί του μετώπου Ααρών και εξαρεί Ααρών τα αμαρτήματα των αγίων όσα αν αγιάσωσιν οι υιοί Ισραήλ παντός δόματος των αγίων αυτών και έσται επί του μετώπου Ααρών διαπαντός δεκτόν αυτοίς έναντι κυρίου 39και οι κοσύμβοι των χιτώνων εκ βύσσου και ποιήσεις κίδαριν βυσσίνην και ζώνην ποιήσεις έργον ποικιλτού 40και τοις υιοίς Ααρών ποιήσεις χιτώνας και ζώνας και κιδάρεις ποιήσεις αυτοίς εις τιμήν και δόξαν 41και ενδύσεις αυτά Ααρών τον αδελφόν σου και τους υιούς αυτού μετ΄ αυτού και χρίσεις αυτούς και εμπλήσεις αυτών τας χείρας και αγιάσεις αυτούς ίνα ιερατεύσωσί μοι 42και ποιήσεις αυτοίς περισκέλη λινά καλύψαι ασχημοσύνην χρωτός αυτών από οσφύος έως μηρών έσται 43και έξει Ααρών αυτά και υιοί αυτού όταν εισπορεύωνται εις την σκηνήν του μαρτυρίου η όταν προσπορεύωνται λειτουργείν προς το θυσιαστήριον του αγίου και ουκ επάξονται προς εαυτούς αμαρτίαν ίνα μη αποθάνωσι νόμιμον αιώνιον αυτώ και τω σπέρματι αυτού μετ΄ αυτόν
Copyright information for ABPGRK