Exodus 28

CHAPTER 28

The Priestly Sacred Apparel

και συ προσαγάγου προς σεαυτόν τον τε Ααρών τον αδελφόν σου και τους υιούς αυτού εκ των υιών Ισραήλ ιερατεύειν μοι Ααρών και Ναδάβ και Αβιούδ και Ελεάζαρ και Ιθάμαρ υιούς Ααρών και ποιήσεις στολήν αγίαν Ααρών τω αδελφώ σου εις τιμήν και δόξαν και συ λάλησον πάσι τοις σοφοίς τη διανοία ους ενέπλησα πνεύματος σοφίας και αισθήσεως και ποιήσουσι την στολήν την αγίαν Ααρών εις το άγιον εν η ιερατεύσει μοι και αύται αι στολαί ας ποιήσουσι το περιστήθιον και την επωμίδα και τον ποδήρη και χιτώνα κοσυμβωτόν και κίδαριν και ζώνην και ποιήσουσι στολάς αγίας Ααρών και τοις υιοίς αυτού εις το ιερατεύειν μοι και αυτοί λήψονται το χρυσίον και την υάκινθον και την πορφύραν και το κόκκινον και την βύσσον και ποιήσουσι την επωμίδα εκ βύσσου κεκλωσμένης έργον υφαντόν ποικιλτού δύο επωμίδες έσονται αυτώ συνέχουσα ετέρα την ετέραν επί τοις δυσί μέρεσιν εξηρτημέναι και το ύφασμα των επωμίδων ο εστιν επ΄ αυτώ κατά την ποίησιν εξ αυτού έσται εκ χρυσίου καθαρού και υακίνθου και πορφύρας και κοκκίνου διανενησμένου και βύσσου κεκλωσμένης και λήψη τους δύο λίθους λίθους σμαράγδου και γλύψεις εν αυτοίς τα ονόματα των υιών Ισραήλ 10 εξ ονόματα επί τον λίθον τον ένα και τα εξ ονόματα τα λοιπά επί τον λίθον τον δεύτερον κατά τας γενέσεις αυτών 11 έργον λιθουργικής τέχνης γλύμμα σφραγίδος διαγλύψεις τους δύο λίθους επί τοις ονόμασι των υιών Ισραήλ 12 και θήσεις τους δύο λίθους επί των ώμων της επωμίδος λίθοι μνημοσύνον εισί τοις υιοίς Ισραήλ και αναλήψεται Ααρών τα ονόματα των υιών Ισραήλ έναντι κυρίου επί των δύο ώμων αυτού μνημόσυνον περί αυτών 13 και ποιήσεις ασπιδίσκας εκ χρυσίου καθαρού 14 και ποιήσεις δύο κροσσωτά εκ χρυσίου καθαρού καταμεμιγμένα εν άνθεσιν έργον πλοκής και επιθήσεις τα κροσσωτά πεπλεγμένα επί τας ασπιδίσκας κατά τας παρωμίδας αυτών εκ των εμπροσθίων 15 και ποιήσεις λογείον των κρίσεων έργον ποικιλτού κατά τον ρυθμόν της επωμίδος ποιήσεις αυτό εκ χρυσίου και υακίνθου και πορφύρας και κοκκίνου κεκλωσμένου και βύσσου κεκλωσμένης ποιήσεις αυτό 16 τετράγωνον έσται διπλούν σπιθαμής το μήκος και σπιθαμής το εύρος 17 και καθυφανείς εν αυτώ ύφασμα καταλίθον τετράστιχον στίχος λίθων έσται σάρδιον τοπάζιον και σμάραγδος ο στίχος ο εις 18 και ο στίχος ο δεύτερος άνθραξ και σάπφειρος και ιάσπις 19 και ο στίχος ο τρίτος λιγύριον και αχάτης και αμέθυστος 20 και ο στίχος ο τέταρτος χρυσόλιθος και βηρύλλιον και ονύχιον περικεκαλυμμένα χρυσίω και συνδεδεμένα εν χρυσίω έστωσαν κατά στίχον αυτών 21 και οι λίθοι έστωσαν εκ των ονομάτων των υιών Ισραήλ δώδεκα κατά τα ονόματα αυτών γλυφαί σφραγίδων εκάστου κατά τα ονόματα έστωσαν εις τας δώδεκα φυλάς 22 και ποιήσεις επί το λογείον κροσσούς συμπεπλεγμένους έργον αλυσιδωτόν εκ χρυσίου καθαρού 23 και ποιήσεις επί το λογείον δύο δακτυλίους χρυσούς και επιθήσεις τους δύο δακτυλίους τους χρυσούς επ΄ αμφοτέρας τας αρχάς του λογείου 24 και επιθήσεις τους κροσσούς και τα αλυσιδωτά τα χρυσίου επί τους δύο δακτυλίους επ΄ αμφοτέρων των κλιτών του λογείου 25 και δύο κλίτη των δύο κροσσών επιθήσεις επί τα δύο εμπλόκια και επιθήσεις επί τους ώμους της επωμίδος εξεναντίας κατά πρόσωπον 26 και ποιήσεις δύο δακτυλίους χρυσούς και επιθήσεις επί τα δύο πτερύγια του λογείου επί το άκρον απ΄ άκρου του οπισθίου της επωμίδος έσωθεν 27 και ποιήσεις δύο δακτυλίους χρυσούς και επιθήσεις επ΄ αμφοτέρους τους ώμους της επωμίδος κάτωθεν αυτού κατά πρόσωπον κατά την συμβολήν άνωθεν της συνυφής της επωμίδος 28 και σφίγξεις το λογείον από των δακτυλίων των επ΄ αυτού εις τους δακτυλίους της επωμίδος συνεχομένους εκ της υακίνθου συμπεπλεγμένους εις το ύφασμα της επωμίδος ίνα μη χαλάται το λογείον από της επωμίδος 29 και λήψεται Ααρών τα ονόματα των υιών Ισραήλ επί του λογείου της κρίσεως επί του στήθους εισιών εις το άγιον μνημόσυνον εναντίον του θεού 30 και επιθήσεις επί το λογείον της κρίσεως την δήλωσιν και την αλήθειαν και έσται επί του στήθους Ααρών όταν εισπορεύηται εις το άγιον έναντι κυρίου και οίσει Ααρών τας κρίσεις των υιών Ισραήλ επί του στήθους έναντι κυρίου διαπαντός 31 και ποιήσεις υποδύτην ποδήρην όλον υακίνθινον 32 και έσται το περιστόμιον εξ αυτού μέσον ωαν έχον κύκλω του περιστομίου έργον υφαντού την συμβολήν συνυφασμένην εξ αυτού ίνα μη ραγή 33 και ποιήσεις επί το λώμα του υποδύτου κάτωθεν ωσεί εξανθούσης ρόας ροϊσκους εξ υακίνθου και πορφύρας και κοκκίνου διανενησμένου και βύσσου κεκλωσμένης επί του λώματος του υποδύτου κύκλω το δε αυτό είδος ροϊσκους χρυσούς και κώδωνας αναμέσον τούτων περικύκλω 34 παρά ροϊσκον χρυσούν κώδωνα και άνθινον επί του λώματος του υποδύτου κύκλω 35 και έσται Ααρών εν τω λειτουργείν ακουστή η φωνή αυτού εισιόντι εις το άγιον έναντι κυρίου και εξίοντι ίνα μη αποθάνη 36 και ποιήσεις πέταλον χρυσούν καθαρόν και εκτυπώσεις εν αυτώ εκτύπωμα σφραγίδος αγίασμα κυρίου 37 και επιθήσεις αυτό επί υακίνθου κεκλωσμένης και έσται επί της μίτρας κατά πρόσωπον της μίτρας έσται 38 και έσται επί του μετώπου Ααρών και εξαρεί Ααρών τα αμαρτήματα των αγίων όσα αν αγιάσωσιν οι υιοί Ισραήλ παντός δόματος των αγίων αυτών και έσται επί του μετώπου Ααρών διαπαντός δεκτόν αυτοίς έναντι κυρίου 39 και οι κοσύμβοι των χιτώνων εκ βύσσου και ποιήσεις κίδαριν βυσσίνην και ζώνην ποιήσεις έργον ποικιλτού 40 και τοις υιοίς Ααρών ποιήσεις χιτώνας και ζώνας και κιδάρεις ποιήσεις αυτοίς εις τιμήν και δόξαν 41 και ενδύσεις αυτά Ααρών τον αδελφόν σου και τους υιούς αυτού μετ΄ αυτού και χρίσεις αυτούς και εμπλήσεις αυτών τας χείρας και αγιάσεις αυτούς ίνα ιερατεύσωσί μοι 42 και ποιήσεις αυτοίς περισκέλη λινά καλύψαι ασχημοσύνην χρωτός αυτών από οσφύος έως μηρών έσται 43 και έξει Ααρών αυτά και υιοί αυτού όταν εισπορεύωνται εις την σκηνήν του μαρτυρίου η όταν προσπορεύωνται λειτουργείν προς το θυσιαστήριον του αγίου και ουκ επάξονται προς εαυτούς αμαρτίαν ίνα μη αποθάνωσι νόμιμον αιώνιον αυτώ και τω σπέρματι αυτού μετ΄ αυτόν
Copyright information for ABPGRK