Exodus 29

CHAPTER 29

The Sanctification of the Priests

και ταύτά εστιν α ποιήσεις αυτοίς αγιάσαι αυτούς ώστε ιερατεύειν μοι λήψη μοσχάριον εκ βοών εν και κριούς αμώμους δύο και άρτους αζύμους πεφυραμένους εν ελαίω και λάγανα άζυμα κεχρισμένα εν ελαίω σεμίδαλιν εκ πυρών ποιήσεις αυτά και επιθήσεις αυτά επί κανούν εν και προσοίσεις αυτά επί τω κανώ και το μοσχάριον και τους δύο κριούς και Ααρών και τους υιούς αυτού προσάξεις επί τας θύρας της σκηνής του μαρτυρίου και λούσεις αυτούς εν ύδατι και λαβών τας στολάς ενδύσεις Ααρών τον αδελφόν σου και τον χιτώνα τον ποδήρην και την επωμίδα και το λογείον και συνάψεις αυτό το λόγείον προς την εκπωμίδα και επιθήσεις την μίτραν επί την κεφαλήν αυτού και επιθήσεις το πέταλον το αγίασμα επί την μίτραν και λήψη του ελαίου του χρίσματος και επιχεείς αυτό επί την κεφαλήν αυτού και χρίσεις αυτόν και τους υιούς αυτού προσάξεις και ενδύσεις αυτούς χιτώνας και ζώσεις αυτούς ταις ζώναις και περιθήσεις αυτοίς τας κιδάρεις και έσται αυτοίς ιερατεία εμοί εις τον αιώνα και τελειώσεις τας χείρας Ααρών και τας χείρας των υιών αυτού 10 και προσάξεις τον μόσχον επί τας θύρας της σκηνής του μαρτυρίου και επιθήσουσιν Ααρών και οι υιοί αυτού τας χείρας αυτών επί την κεφαλήν του μόσχου έναντι κυρίου παρά τας θύρας της σκηνής του μαρτυρίου 11 και σφάξεις τον μόσχον έναντι κυρίου παρά τας θύρας της σκηνής του μαρτυρίου 12 και λήψη από του αίματος του μόσχου και θήσεις επί των κεράτων του θυσιαστηρίου τω δακτύλω σου το δε λοιπόν παν αίμα εκχεείς παρά την βάσιν του θυσιαστηρίου 13 και λήψη παν το στέαρ το επί της κοιλίας και τον λοβόν του ήπατος και τους δύο νεφρούς και το στέαρ το επ΄ αυτών και επιθήσεις επί το θυσιαστήριον 14 τα δε κρέα του μόσχου και το δέρμα και την κόπρον κατακαύσεις πυρί έξω της παρεμβολής αμαρτίας γαρ εστι 15 και τον κριόν λήψη τον ένα και επιθήσουσιν Ααρών και οι υιοί αυτού τας χείρας αυτών επί την κεφαλήν του κριού 16 και σφάξεις τον κριόν και λαβών το αίμα αυτού προσχεείς επί το θυσιαστήριον κύκλω 17 και τον κριόν διχοτομήσεις κατά μέλη και πλυνείς τα ενδόσθια και τους πόδας ύδατι και επιθήσεις επί τα διχοτομήματα συν τη κεφαλή 18 και ανοίσεις όλον τον κριόν επί το θυσιαστήριον ολοκαύτωμα τω κυρίω εις οσμήν ευωδίας θυσίασμα κυρίω εστί 19 και λήψη τον κριόν τον δεύτερον και επιθήσει Ααρών και οι υιοί αυτού τας χείρας αυτών επί την κεφαλήν του κριού 20 και σφάξεις αυτόν και λήψη του αίματος αυτού και επιθήσεις επί τον λοβόν του ωτός Ααρών του δεξιού και επί το άκρον του ποδός του δεξιού και επί τους λοβούς των ωτών των υιών αυτού των δεξιών και επί τα άκρα των χειρών αυτών των δεξιών και επί τα άκρα των ποδών αυτών των δεξιών 21 και λήψη από του αίματος του από του θυσιαστηρίου και από του ελαίου της χρίσεως και ρανείς επί Ααρών και επί την στολήν αυτού και επί τους υιούς αυτού και επί τας στολάς των υιών αυτού μετ΄ αυτού και αγιασθήσεται αυτός και η στολή αυτού και οι υιοί αυτού και αι στολαί των υιών αυτού μετ΄ αυτού το δε αίμα του κριού προσχεείς προς το θυσιαστήριον κύκλω 22 και λήψη από του κριού το στέαρ αυτού και το στέαρ το κατακαλύπτον την κοιλίαν και τον λοβόν του ήπατος και τους δύο νεφρούς και το στέαρ το επ΄ αυτών και τον βραχίονα τον δεξιόν έστι γαρ τελείωσις αύτη 23 και άρτον ένα εξ ελαίου και λάγανον εν από του κανού των αζύμων των προτεθειμένων έναντι κυρίου 24 και επιθήσεις τα πάντα επί τας χείρας Ααρών και επί τας χείρας των υιών αυτού και αφοριείς αυτά αφόρισμα έναντι κυρίου 25 και λήψη αυτά εκ των χειρών αυτών και ανοίσεις επί το θυσιαστήριον της ολοκαυτώσεως εις οσμήν ευωδίας έναντι κυρίου κάρπωμά εστι κυρίω 26 και λήψη το στηθύνιον από του κριού της τελειώσεως ο εστιν Ααρών και αφοριείς αυτό αφόρισμα έναντι κυρίου και έσται σοι εν μερίδι 27 και αγιάσεις το στηθύνιον αφόρισμα και τον βραχίονα του αφαιρέματος ος αφώρισται και ος αφήρηται από του κριού της τελειώσεως από του Ααρών και από των υιών αυτού 28 και έσται Ααρών και τοις υιοίς αυτού νόμιμον αιώνιον παρά των υιών Ισραήλ έστι γαρ αφαίρεμα τούτο και αφαίρεμα έσται παρά των υιών Ισραήλ από των θυμάτων των σωτηρίων αφαίρεμα τω κυρίω 29 και η στολή του αγίου η εστιν Ααρών έσται τοις υιοίς αυτού μετ΄ αυτόν χρισθήναι αυτούς εν αυτοίς και τελειώσαι τας χείρας αυτών 30 επτά ημέρας ενδύσεται αυτά ο ιερεύς αντ΄ αυτού εκ των υιών αυτού ος εισελεύσεται εις την σκηνήν του μαρτυρίου λειτουργείν εν τω αγίω 31 και τον κριόν της τελειώσεως λήψη και εψήσεις τα κρέα εν τόπω αγίω 32 και έδονται Ααρών και οι υιοί αυτού τα κρέα του κριού και τους άρτους τους εν τω κανώ παρά τας θύρας της σκηνής του μαρτυρίου 33 έδονται αυτά εν οις ηγιάσθησαν εν αυτοίς τελειώσαι τας χείρας αυτών αγιάσαι αυτούς και αλλογενής ουκ έδεται απ΄ αυτών έστι γαρ άγια 34 εάν δε καταλειφθή από των κρεών της θυσίας της τελειώσεως και των άρτων έως πρωϊ κατακαύσεις τα λοιπά πυρί ου βρωθήσεται αγίασμα γαρ εστι 35 και ποιήσεις Ααρών και τοις υιοίς αυτού ούτω κατά πάντα όσα ενετειλάμην σοι επτά ημέρας τελειώσεις τας χείρας αυτών 36 και το μοσχάριον το της αμαρτίας ποιήσεις τη ημέρα του καθαρισμού και καθαριείς το θυσιαστήριον εν τω αγιάζειν σε επ΄ αυτώ και χρίσεις αυτό ώστε αγιάσαι αυτό 37 επτά ημέρας καθαριείς το θυσιαστήριον και αγιάσεις αυτό και έσται το θυσιαστήριον άγιον των αγίων πας ο απτόμενος του θυσιαστηρίου αγιασθήσεται 38 και ταύτά εστιν α ποιήσεις επί τον θυσιαστήριον αμνούς ενιαυσίους αμώμους δύο την ημέραν ενδελεχώς κάρπωμα ενδελεχισμού 39 τον αμνόν τον ένα ποιήσεις τοπρωϊ και τον αμνόν τον δεύτερον ποιήσεις το δειλινόν 40 και δέκατον σεμιδάλεως πεφυραμένης εν ελαίω κεκομμένω τω τετάρτω του ιν και σπονδήν το τέταρτον του ιν οίνου τω αμνω τω ενί 41 και τον αμνόν τον δεύτερον ποιήσεις το δειλινόν κατά την θυσίαν την πρωϊνην και κατά την σπονδήν αυτού ποιήσεις εις οσμήν ευωδίας κάρπωμα κυρίω 42 θυσίαν ενδελεχισμόυ εις τας γενεάς υμών επί τας θύρας της σκηνής του μαρτυρίου έναντι κυρίου εν οις γνωσθήσομαί σοι εκεί ώστε λαλήσαί σοι 43 και τάξομαι εκεί τοις υιοίς Ισραήλ και αγιασθήσομαι εν δόξη μου 44 και αγιάσω την σκηνήν του μαρτυρίου και το θυσιαστήριον και Ααρών και τους υιούς αυτού αγιάσω ιερατεύειν μοι 45 και επικληθήσομαι εν τοις υιοίς Ισραήλ και έσομαι αυτών θεός 46 και γνώσονται ότι εγώ ειμι κύριος ο θεός αυτών ο εξαγαγών αυτούς εκ γης Αιγύπτου επικληθήναι αυτοίς και είναι αυτών θεός
Copyright information for ABPGRK