Exodus 29

CHAPTER 29

The Sanctification of the Priests

1και ταύτά εστιν α ποιήσεις αυτοίς αγιάσαι αυτούς ώστε ιερατεύειν μοι λήψη μοσχάριον εκ βοών εν και κριούς αμώμους δύο 2και άρτους αζύμους πεφυραμένους εν ελαίω και λάγανα άζυμα κεχρισμένα εν ελαίω σεμίδαλιν εκ πυρών ποιήσεις αυτά 3και επιθήσεις αυτά επί κανούν εν και προσοίσεις αυτά επί τω κανώ και το μοσχάριον και τους δύο κριούς 4και Ααρών και τους υιούς αυτού προσάξεις επί τας θύρας της σκηνής του μαρτυρίου και λούσεις αυτούς εν ύδατι 5και λαβών τας στολάς ενδύσεις Ααρών τον αδελφόν σου και τον χιτώνα τον ποδήρην και την επωμίδα και το λογείον και συνάψεις αυτό το λόγείον προς την εκπωμίδα 6και επιθήσεις την μίτραν επί την κεφαλήν αυτού και επιθήσεις το πέταλον το αγίασμα επί την μίτραν 7και λήψη του ελαίου του χρίσματος και επιχεείς αυτό επί την κεφαλήν αυτού και χρίσεις αυτόν 8και τους υιούς αυτού προσάξεις και ενδύσεις αυτούς χιτώνας 9και ζώσεις αυτούς ταις ζώναις και περιθήσεις αυτοίς τας κιδάρεις και έσται αυτοίς ιερατεία εμοί εις τον αιώνα και τελειώσεις τας χείρας Ααρών και τας χείρας των υιών αυτού 10και προσάξεις τον μόσχον επί τας θύρας της σκηνής του μαρτυρίου και επιθήσουσιν Ααρών και οι υιοί αυτού τας χείρας αυτών επί την κεφαλήν του μόσχου έναντι κυρίου παρά τας θύρας της σκηνής του μαρτυρίου 11και σφάξεις τον μόσχον έναντι κυρίου παρά τας θύρας της σκηνής του μαρτυρίου 12και λήψη από του αίματος του μόσχου και θήσεις επί των κεράτων του θυσιαστηρίου τω δακτύλω σου το δε λοιπόν παν αίμα εκχεείς παρά την βάσιν του θυσιαστηρίου 13και λήψη παν το στέαρ το επί της κοιλίας και τον λοβόν του ήπατος και τους δύο νεφρούς και το στέαρ το επ΄ αυτών και επιθήσεις επί το θυσιαστήριον 14τα δε κρέα του μόσχου και το δέρμα και την κόπρον κατακαύσεις πυρί έξω της παρεμβολής αμαρτίας γαρ εστι 15και τον κριόν λήψη τον ένα και επιθήσουσιν Ααρών και οι υιοί αυτού τας χείρας αυτών επί την κεφαλήν του κριού 16και σφάξεις τον κριόν και λαβών το αίμα αυτού προσχεείς επί το θυσιαστήριον κύκλω 17και τον κριόν διχοτομήσεις κατά μέλη και πλυνείς τα ενδόσθια και τους πόδας ύδατι και επιθήσεις επί τα διχοτομήματα συν τη κεφαλή 18και ανοίσεις όλον τον κριόν επί το θυσιαστήριον ολοκαύτωμα τω κυρίω εις οσμήν ευωδίας θυσίασμα κυρίω εστί 19και λήψη τον κριόν τον δεύτερον και επιθήσει Ααρών και οι υιοί αυτού τας χείρας αυτών επί την κεφαλήν του κριού 20και σφάξεις αυτόν και λήψη του αίματος αυτού και επιθήσεις επί τον λοβόν του ωτός Ααρών του δεξιού και επί το άκρον του ποδός του δεξιού και επί τους λοβούς των ωτών των υιών αυτού των δεξιών και επί τα άκρα των χειρών αυτών των δεξιών και επί τα άκρα των ποδών αυτών των δεξιών 21και λήψη από του αίματος του από του θυσιαστηρίου και από του ελαίου της χρίσεως και ρανείς επί Ααρών και επί την στολήν αυτού και επί τους υιούς αυτού και επί τας στολάς των υιών αυτού μετ΄ αυτού και αγιασθήσεται αυτός και η στολή αυτού και οι υιοί αυτού και αι στολαί των υιών αυτού μετ΄ αυτού το δε αίμα του κριού προσχεείς προς το θυσιαστήριον κύκλω 22και λήψη από του κριού το στέαρ αυτού και το στέαρ το κατακαλύπτον την κοιλίαν και τον λοβόν του ήπατος και τους δύο νεφρούς και το στέαρ το επ΄ αυτών και τον βραχίονα τον δεξιόν έστι γαρ τελείωσις αύτη 23και άρτον ένα εξ ελαίου και λάγανον εν από του κανού των αζύμων των προτεθειμένων έναντι κυρίου 24και επιθήσεις τα πάντα επί τας χείρας Ααρών και επί τας χείρας των υιών αυτού και αφοριείς αυτά αφόρισμα έναντι κυρίου 25και λήψη αυτά εκ των χειρών αυτών και ανοίσεις επί το θυσιαστήριον της ολοκαυτώσεως εις οσμήν ευωδίας έναντι κυρίου κάρπωμά εστι κυρίω 26και λήψη το στηθύνιον από του κριού της τελειώσεως ο εστιν Ααρών και αφοριείς αυτό αφόρισμα έναντι κυρίου και έσται σοι εν μερίδι 27και αγιάσεις το στηθύνιον αφόρισμα και τον βραχίονα του αφαιρέματος ος αφώρισται και ος αφήρηται από του κριού της τελειώσεως από του Ααρών και από των υιών αυτού 28και έσται Ααρών και τοις υιοίς αυτού νόμιμον αιώνιον παρά των υιών Ισραήλ έστι γαρ αφαίρεμα τούτο και αφαίρεμα έσται παρά των υιών Ισραήλ από των θυμάτων των σωτηρίων αφαίρεμα τω κυρίω 29και η στολή του αγίου η εστιν Ααρών έσται τοις υιοίς αυτού μετ΄ αυτόν χρισθήναι αυτούς εν αυτοίς και τελειώσαι τας χείρας αυτών 30επτά ημέρας ενδύσεται αυτά ο ιερεύς αντ΄ αυτού εκ των υιών αυτού ος εισελεύσεται εις την σκηνήν του μαρτυρίου λειτουργείν εν τω αγίω 31και τον κριόν της τελειώσεως λήψη και εψήσεις τα κρέα εν τόπω αγίω 32και έδονται Ααρών και οι υιοί αυτού τα κρέα του κριού και τους άρτους τους εν τω κανώ παρά τας θύρας της σκηνής του μαρτυρίου 33έδονται αυτά εν οις ηγιάσθησαν εν αυτοίς τελειώσαι τας χείρας αυτών αγιάσαι αυτούς και αλλογενής ουκ έδεται απ΄ αυτών έστι γαρ άγια 34εάν δε καταλειφθή από των κρεών της θυσίας της τελειώσεως και των άρτων έως πρωϊ κατακαύσεις τα λοιπά πυρί ου βρωθήσεται αγίασμα γαρ εστι 35και ποιήσεις Ααρών και τοις υιοίς αυτού ούτω κατά πάντα όσα ενετειλάμην σοι επτά ημέρας τελειώσεις τας χείρας αυτών 36και το μοσχάριον το της αμαρτίας ποιήσεις τη ημέρα του καθαρισμού και καθαριείς το θυσιαστήριον εν τω αγιάζειν σε επ΄ αυτώ και χρίσεις αυτό ώστε αγιάσαι αυτό 37επτά ημέρας καθαριείς το θυσιαστήριον και αγιάσεις αυτό και έσται το θυσιαστήριον άγιον των αγίων πας ο απτόμενος του θυσιαστηρίου αγιασθήσεται 38και ταύτά εστιν α ποιήσεις επί τον θυσιαστήριον αμνούς ενιαυσίους αμώμους δύο την ημέραν ενδελεχώς κάρπωμα ενδελεχισμού 39τον αμνόν τον ένα ποιήσεις τοπρωϊ και τον αμνόν τον δεύτερον ποιήσεις το δειλινόν 40και δέκατον σεμιδάλεως πεφυραμένης εν ελαίω κεκομμένω τω τετάρτω του ιν και σπονδήν το τέταρτον του ιν οίνου τω αμνω τω ενί 41και τον αμνόν τον δεύτερον ποιήσεις το δειλινόν κατά την θυσίαν την πρωϊνην και κατά την σπονδήν αυτού ποιήσεις εις οσμήν ευωδίας κάρπωμα κυρίω 42θυσίαν ενδελεχισμόυ εις τας γενεάς υμών επί τας θύρας της σκηνής του μαρτυρίου έναντι κυρίου εν οις γνωσθήσομαί σοι εκεί ώστε λαλήσαί σοι 43και τάξομαι εκεί τοις υιοίς Ισραήλ και αγιασθήσομαι εν δόξη μου 44και αγιάσω την σκηνήν του μαρτυρίου και το θυσιαστήριον και Ααρών και τους υιούς αυτού αγιάσω ιερατεύειν μοι 45και επικληθήσομαι εν τοις υιοίς Ισραήλ και έσομαι αυτών θεός 46και γνώσονται ότι εγώ ειμι κύριος ο θεός αυτών ο εξαγαγών αυτούς εκ γης Αιγύπτου επικληθήναι αυτοίς και είναι αυτών θεός
Copyright information for ABPGRK