Exodus 3

CHAPTER 3

Moses and the Burning Bush

1και Μωυσής ην ποιμαίνων τα πρόβατα Ιοθώρ του πενθερού αυτού του ιερέως Μαδιάν και ήγαγε τα πρόβατα υπό την έρημον και ήλθεν εις το όρος του θεού Χωρήβ 2ώφθη δε αυτώ άγγελος κυρίου εν φλογί πυρός εκ του βάτου και ορά ότι η βάτος καίεται πυρί η δε βάτος ου κατεκαίετο 3είπε δε Μωυσής παρελθών όψομαι το όραμα το μέγα τούτο τι ότι ου κατακαίεται ο βάτος 4ως δε είδε κύριος ότι προσάγει ιδείν εκάλεσεν αυτόν κύριος εκ της βάτου λέγων Μωυσή Μωυσή ο δε είπε τι εστιν 5ο δε είπε μη εγγίσης ώδε λύσαι το υπόδημα εκ των ποδών σου ο γαρ τόπος εν ω συ έστηκας γη αγία εστί 6και είπεν αυτώ εγώ ειμι ο θεός του πατρός σου ο θεός Αβραάμ και ο θεός Ισαάκ και ο θεός Ιακώβ απέστρεψε δε Μωυσής το πρόσωπον αυτού ευλαβείτο γαρ καταβλέψαι ενώπιον του θεού 7είπε δε κύριος προς Μωυσήν ιδών είδον την κάκωσιν του λαού μου του εν Αιγύπτω και της κραυγής αυτών ακήκοα από των εργοδιωκτών οίδα γαρ την οδύνην αυτών 8και κατέβην εξελέσθαι αυτούς εκ χειρός των Αιγυπτίων και εξαγαγείν αυτούς εκ της γης εκείνης και εισαγαγείν αυτούς εις γην αγαθήν και πολλήν εις γην ρέουσαν γάλα και μέλι εις τον τόπον των Χαναναίων και Χετταίων και Αμορραίων και Φερεζαίων και Γεργεσαίων και Ευαίων και Ιεβουσαίων 9και νυν ιδού η κραυγή των υιών Ισραήλ ήκει προς με καγώ εώρακα τον θλιμμόν ον οι Αιγύπτιοι θλίβουσιν αυτούς 10και νυν δεύρο αποστείλω σε προς Φαραώ βασιλέα Αιγύπτου και εξάξεις τον λαόν μου τους υιούς Ισραήλ εκ γης Αιγύπτου 11και είπε Μωυσής προς τον θεόν τις ειμι εγώ ότι πορεύσομαι προς Φαραώ βασιλέα Αιγύπτου και ότι εξάξω τους υιούς Ισραήλ εκ γης Αιγύπτου 12είπε δε ο θεός προς Μωυσήν λέγων ότι έσομαι μετά σου και τούτό σοι το σημείον ότι εγώ σε εξαποστέλλω εν τω εξαγαγείν σε τον λαόν μου εξ Αιγύπτου και λατρεύσετε τω θεώ εν τω όρει τούτω

The One Being

13και είπε Μωυσής προς τον θεόν ιδού εγώ ελεύσομαι προς τους υιούς Ισραήλ και ερώ προς αυτούς ο θεός των πατέρων ημών απέσταλκέ με προς υμάς και εαν ερωτήσωσί με τι το όνομα αυτω τι έρω προς αυτούς 14και είπεν ο θεός προς Μωυσήν εγώ ειμι ο ων και είπεν ούτως ερείς τοις υιοίς Ισραήλ ο ων απέσταλκέ με προς υμάς 15και είπεν ο θεός πάλιν προς Μωυσήν ούτως ερείς τοις υιοίς Ισραήλ κύριος ο θεός των πατέρων ημών ο θεός Αβραάμ και ο θεός Ισαάκ και ο θεός Ιακώβ απέσταλκέ με προς υμάς τούτό μου εστί το όνομα αιώνιον και μνημόσυνον γενεών γενεαίς 16ελθών ουν συνάγαγε την γερουσίαν των υιών Ισραήλ και ερείς προς αυτούς κύριος ο θεός των πατέρων ημών ώπταί μοι ο θεός Αβραάμ και ο θεός Ισαάκ και ο θεός Ιακώβ λέγων επισκοπή επέσκεμμαι υμάς και όσα συμβέβηκεν υμίν εν Αιγύπτω 17και είπεν αναβιβάσω υμάς εκ της κακώσεως των Αιγυπτίων εις την γην των Χαναναίων και Χετταίων και Ευαίων και Αμορραίων και Φερεζαίων και Γεργεσαίων και Ιεβουσαίων εις γην ρέουσαν γάλα και μέλι 18και εισακούσονταί σου της φωνής και εισελεύση συ και η γερουσία Ισραήλ προς Φαραώ βασιλέα Αιγύπτου και ερείς προς αυτόν κύριος ο θεός των Εβραίων προσκέκληται ημάς πορευσόμεθα ουν οδόν τριών ημερών εις την έρημον ίνα θύσωμεν κυρίω τω θεώ ημών 19εγώ δε οίδα ότι ου προήσεται υμάς Φαραώ βασιλεύς Αιγύπτου πορευθήναι εάν μη μετά χειρός κραταιάς 20και εκτείνας την χείρά μου πατάξω τους Αιγυπτίους εν πάσι τοις θαυμασίοις μου οις ποιήσω εν αυτοίς και μετά ταύτα εξαποστελεί υμάς 21και δώσω χάριν τω λαώ τούτω ενώπιον των Αιγυπτίων όταν δε αποτρέχητε ουκ απελεύσεσθε κενοί 22αλλά αιτήσει γυνή παρά γείτονος και συσκήνου αυτής σκεύη αργυρά και χρυσά και ιματισμόν και επιθήσετε επί τους υιούς υμών και επί τας θυγατέρας υμών και σκυλεύσετε τους Αιγυπτίους
Copyright information for ABPGRK