Exodus 30

CHAPTER 30

The Altar of Incense

1και ποιήσεις θυσιαστήριον θυμιάματος εκ ξύλων ασήπτων 2και ποιήσεις αυτό πήχεος το μήκος και πηχεος το εύρος τετράγωνον έσται και δύο πηχέων το ύψος εξ αυτού έσται τα κέρατα αυτού 3και καταχρυσώσεις αυτά χρυσίω καθαρώ την εσχάραν αυτού και τους τοίχους αυτού κύκλω και τα κέρατα αυτού και ποιήσεις αυτώ στρεπτήν στεφάνην χρυσήν κύκλω 4και δύο δακτυλίους χρυσούς καθαρούς αυτώ ποιήσεις υπό την στρεπτήν στεφάνην αυτού εις τα δύο κλίτη ποιήσεις εν δυσί πλευροίς και έσονται ψαλίδες ταις σκυτάλαις ώστε αίρειν αυτό εν αυταίς 5και ποιήσεις σκυτάλας εκ ξύλων ασήπτων και καταχρυσώσεις αυτάς χρυσίω 6και θήσεις αυτό απέναντι του καταπετάσματος του όντος επί της κιβωτού του μαρτυρίου εν οις γνωσθήσομαί σοι εκεί 7και θυμιάσει επ΄ αυτού Ααρών θυμίαμα σύνθετον λεπτόν το πρωϊ πρωϊ όταν επισκευάζη τους λύχνους θυμιάσει επ΄ αυτού 8και όταν εξάπτη Ααρών τους λύχνους οψέ θυμιάσει επ΄ αυτού θυμίαμα ενδελεχισμού διαπαντός έναντι κυρίου εις τας γενεάς υμών 9και ουκ ανοίσετε επ΄ αυτώ θυμίαμα έτερον κάρπωμα και θυσίαν και σπονδήν ου σπείσετε επ΄ αυτού 10και εξιλάσεται Ααρών επί των κεράτων αυτού άπαξ του ενιαυτού από του αίματος του καθαρισμού των αμαρτιών του εξιλασμού άπαξ του ενιαυτού καθαριεί αυτό εις τας γενεάς υμών άγιον των αγίων εστί τω κυρίω

The Sacred Double-drachma

11και ελάλησε κύριος προς Μωυσήν λέγων 12εάν λάβης τον συλλογισμόν των υιών Ισραήλ εν τη επισκοπή αυτών και δώσουσιν έκαστος λύτρα της ψυχής αυτού τω κυρίω και ουκ έσται εν αυτοίς πτώσις εν τη επισκοπή αυτών 13και τούτό εστιν ο δώσουσιν όσοι αν παραπορεύωνται την επίσκεψιν το ήμισυ του διδράχμου ο εστι κατά το δίδραχμον το άγιον είκοσιν οβολοί το δίδραχμον το δε ήμισυ του διδράχμου εισφορά κυρίω 14πας ο παραπορευόμενος εις την επίσκεψιν από εικοσαετούς και επάνω δώσουσι την εισφοράν τω κυρίω 15ο πλουτών ου προσθήσει και ο πενόμενος ου ελαττονήσει από του ημίσους του διδράχμου εν τω διδόναι την εισφοράν κυρίω εξιλάσασθαι περί των ψυχών υμών 16και λήψη το αργύριον της εισφοράς παρά των υιών Ισραήλ και δώσεις αυτό εις το κάτεργον της σκηνής του μαρτυρίου και έσται τοις υιοίς Ισραήλ μνημόσυνον έναντι κυρίου εξιλάσασθαι περί των ψυχών υμών

The Brass Bathing Tub

17και ελάλησε κύριος προς Μωυσήν λέγων 18ποίησον λουτήρα χαλκούν και βάσιν αυτώ χαλκήν ώστε νίπτεσθαι και θήσεις αυτόν αναμέσον της σκηνής του μαρτυρίου και αναμέσον του θυσιαστηρίου και εκχεείς εις αυτόν ύδωρ 19και νίψεται Ααρών και οι υιοί αυτού εξ αυτού τας χείρας αυτών και τους πόδας αυτών 20όταν εισπορεύωνται εις την σκηνήν του μαρτυρίου νίψονται ύδατι και ου μη αποθάνωσιν η όταν προσπορεύωνται προς το θυσιαστήριον λειτουργείν και αναφέρειν τα ολοκαυτώματα κυρίω 21νίψονται τας χείρας και τους πόδας αυτών ύδατι ίνα μη αποθάνωσι και έσται αυτοίς νόμιμον αιώνιον αυτώ και ταις γενεαίς αυτού μετ΄ αυτόν

The Sacred Oil for Anointing

22και ελάλησε κύριος προς Μωυσήν λέγων 23και συ λάβε ηδύσματα το άνθος σμύρνης εκλεκτής πεντακοσίους σίκλους και κινναμώμου ευώδους το ήμισυ τούτου διακοσίους και πεντήκοντα και καλάμου ευώδους διακοσίους πεντήκοντα 24και ίρεως πεντακοσίους σίκλους του αγίου και έλαιον εξ ελαιών ιν 25και ποιήσεις αυτό έλαιον χρίσμα άγιον μύρον μυρεψικόν τέχνη μυρεψού έλαιον χρίσμα άγιον έσται 26και χρίσεις εξ αυτού την σκηνήν του μαρτυρίου και την κιβωτόν του μαρτυρίου 27και πάντα τα σκεύη αυτής και την λυχνίαν και τα σκεύη αυτής και το θυσιαστήριον του θυμιάματος 28και το θυσιαστήριον των ολοκαυτωμάτων και πάντα αυτού τα σκεύη και την τράπεζαν και πάντα τα σκεύη αυτής και τον λουτήρα και την βάσιν αυτού 29και αγιάσεις αυτά και έσται άγια των αγίων πας ο απτόμενος αυτών αγιασθήσεται 30και Ααρών και τους υιούς αυτού χρίσεις και αγιάσεις αυτούς ιερατεύειν μοι 31και τοις υιοίς Ισραήλ λαλήσεις λέγων έλαιον άλειμμα χρίσεως άγιον έσται τούτο υμίν εις τας γενεάς υμών 32επί σάρκα ανθρώπου ου χρισθήσεται και κατά την σύνθεσιν ταύτην ου ποιήσετε υμίν εαυτοίς ωσαύτως άγιόν εστι και αγίασμα έσται υμίν 33ος αν ποιήση ωσαύτως και ος αν δω απ΄ αυτού αλλογενεί εξολοθρευθήσεται εκ του λαού αυτού

The Incense

34και είπε κύριος προς Μωυσήν λάβε σεαυτώ ηδύσματα στακτήν και όνυχα και χαλβάνην ηδυσμού και λίβανον διαφανή ίσον ίσω έσται 35και ποιήσουσιν αυτό θυμίαμα μυρεψικόν έργον μυρεψού μεμιγμένον καθαρόν έργον άγιον 36και συγκόψεις εκ τούτων λεπτόν και θήσεις απέναντι του μαρτυριου εν τη σκηνή του μαρτυρίου όθεν γνωσθήσομαί σοι εκείθεν άγιον των αγίων έσται υμίν θυμίαμα 37κατά την σύνθεσιν ταύτην ου ποιήσετε υμίν εαυτοίς αγίασμα έσται υμίν κυρίω 38ος αν ποιήση ωσαύτως ώστε οσφραίνεσθαι εν αυτώ απολείται εκ του λαού αυτού
Copyright information for ABPGRK